Maja Bogataj Jančič: O avtorskem pravu za umetnike in oblikovalce

Vabljeni na naslednje ALUO uho, predavanje Maje Bogataj Jančič z naslovom O avtorskem pravu za umetnike in oblikovalce. V petek, 7. aprila 2017, ob 14.00 v Centru inovativnega podjetništva NLB, Trg republike 2.

Dr. Maja Bogataj Jančič je diplomirala na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, pridobila magisterije prav tam (1999, ekonomija), na Harvard University (2000, pravo) in University of Torino – Faculty of Law (2005, intelektualna lastnina) ter doktorat na Pravni fakulteti v Ljubljani (2006, avtorsko pravo). Je ustanoviteljica in vodja Inštituta za intelektualno lastnino, avtorica številnih člankov s področja intelektualne lastnine in soavtorica več knjig s področja interneta in prava intelektualne lastnine. Njeno raziskovalno, akademsko in svetovalno delo se razteza na vsa področja intelektualne lastnine, zlasti področje avtorskega prava, prava interneta in medijskega prava.

V svojem predavanju se bo osredotočila predvsem na avtorsko pravo v okviru umetniškega in oblikovalskega ustvarjanja, z vidika intelektualne lastnine pa bo naslovila tudi bolj splošne problematike današnje informacijske družbe.

FB dogodek

Kaj je ALUO uho?

Dogodke ALUO uho, gostujoča predavanja z najrazličnejših področij, ki jih zajema sodobno pojmovanje likovnih umetnosti in oblikovanja, UL ALUO prireja že tretjo sezono. Njihov namen je študentom in širši publiki predstaviti zanimive strokovnjake iz prakse, ki so aktualni in navdihujoči za mlade ustvarjalce.