Igor Medjugorac: XL pisanje znotraj oblikovanja in umetnosti

Vabljeni na naslednje ALUO uho, predavanje Igorja Medjugoraca z naslovom XL pisanje znotraj oblikovanja in umetnosti. V petek, 14. aprila 2017, ob 13.00 v Centru inovativnega podjetništva NLB, Trg republike 2.

Igor Medjugorac se kot novinar, urednik, oblikovalec oziroma pisec besedil, kreativni direktor ter vsebinski strateg z različnimi področji pisnega izražanja ukvarja že 30 let. V tem času je pisal za vse pomembnejše slovenske medije, urednikoval, po prestopu na področje tržnih komunikacij pa pisal oziroma svetoval na projektih vseh velikosti in oblik. Leta 2001 je ustanovil podjetje Rdeči oblak, specializirano za pisanje, uredništvo in svetovanje.

Pri svojem delu se osredotoča predvsem na odkrivanje ključnih vsebin določene organizacije/projekta in njihovo učinkovito prenašanje v koristne, avtentične in navdihujoče rešitve. V zadnjem času je najbolj dejaven na področjih strateškega načrtovanja, upravljanja blagovnih znamk ter design managmenta. Je član bostonskega inštituta za design managment in zunanji svetovalec na področju razvoja izdelkov, storitev in komunikacij številnih blagovnih znamk in neprofitnih projektov.

Na predavanju bo povzel izkušnje, nabrane na področju pisnega izražanja. Predstavil bo svoje ustvarjalne principe in z njimi povezane standarde kakovosti, ki jih je razvil za interne potrebe podjetja Rdeči oblak. Povzel bo tudi najpomembnejše prednosti in predlagal ključna vodila za učinkovito pisno izražanje, kot po njegovem mnenju veljajo na področjih vizualnih umetnosti ter oblikovanja.

FB dogodek

Kaj je ALUO uho?

Dogodke ALUO uho, gostujoča predavanja z najrazličnejših področij, ki jih zajema sodobno pojmovanje likovnih umetnosti in oblikovanja, UL ALUO prireja že tretjo sezono. Njihov namen je študentom in širši publiki predstaviti zanimive strokovnjake iz prakse, ki so aktualni in navdihujoči za mlade ustvarjalce.