Tečaj kiparstva

[ENGLISH BELOW]

Pripravljalni tečaj kiparstva (in vpogled v sodobne umetniške prakse) za vpis v študijski program Kiparstvo bo potekal ob petkih, od 15.00 do 18.00, in ob sobotah, od 10.00 do 13.00, v prostorih UL ALUO Oddelka za kiparstvo, Erjavčeva cesta 23, Ljubljana. Pričel se bo v petek, 22. februarja 2019.

 

Tečaj ni namenjen samo pripravam na preizkus nadarjenosti, ampak tudi vsem ljubiteljem tovrstne umetniške prakse, ki želijo izpopolniti svoje znanje s področja kiparstva.

 

VSEBINE

  • Modeliranje glave po živem modelu.
  • Priprava glinenega izdelka za žganje.
  • Vlivanje v mavec.
  • Komponiranje in montaža kiparskih celot in inštalacij.
  • Obisk ene od razstav v Ljubljani z mentorjem.
  • Seznanjanje s praksami v posameznih letnikih na kiparskem oddelku.
  • Seznanjanje z zgodovino modernističnega kiparstva in s sodobnimi umetniškimi praksami (po izbrani literaturi).

 

PODATKI

 

Prijava, vpis in dodatne informacije

Od 1. februarja 2019 dalje, po e-pošti na dekanat@aluo.uni-lj.si. Število udeležencev je zaradi individualnega pristopa omejeno na najmanj 5 in največ 10 slušateljev.

 

Pričetek

Petek, 22. februar 2019, ob 16.00.

 

Trajanje

Do 13. aprila 2019, 48 šolskih ur.

 

Vodje tečaja

Tečaj vodijo profesorji kiparskega oddelka: prof. mag. Jože Barši, prof. Alen Ožbolt in prof. Matjaž Počivavšek. Tehnološke postopke bosta vodila profesor kiparske tehnologije doc. mag. Metod Frlic, in tehnični sodelavec Tomaž Furlan, akademski kipar.

 

Materiali

Osnovni material udeleženci dobijo na tečaju.

 


The preparatory sculpture course (and insight to contemporary art practices) to enrol in the study program Sculpture will be held on Fridays from 15:00 to 18:00, and Saturdays from 10:00 to 13:00 at the UL ALUO Department of Sculpture, Erjavčeva cesta 23, Ljubljana. It will start on Friday, February 22, 2019.

The course is not intended solely for preparing the students for the talent-assessment test – all sculpture enthusiasts and would like to improve their knowledge in this field are welcome to join as well.

 

CONTENTS

o Modelling the head using a live model.
o Preparing a clay product for burning.
o Casting in plaster.
o Compounding and assembling sculptures and installations.
o A visit to one of the exhibitions in Ljubljana accompanied by a mentor.
o Familiarization with practices in individual study years at the Department for Restoration.
o Familiarization with the history of modernist sculpture and contemporary art practices (according to selected literature).

 

INFORMATION

 

Application, enrolment, and additional information

From February 1, 2019 onwards, via e-mail at dekanat@aluo.uni-lj.si. Due to an individual approach, the number of participants is limited to min 5 and max 10.

 

Starts

Friday, February 22, 2019, at 16:00.

 

Duration

Until April 13, 2019, 48 school hours.

 

Head of the course

Professors of the Department for Restoration Jože Barši, MA; Alen Ožbolt, MA, and Matjaž Počivavšek will lead the course. The professor of sculpting technology, assistant professor Metod Frlic, MA, and academic sculptor Tomaž Furlan will lead the technological procedures.

 

Materials

The participants will receive basic material at the course.

 

 


Naši študenti o tečajih ALUO

“Na prvo željo sem vpisala Slikarstvo, na drugo Kiparstvo. Sprejemni izpit na Slikarstvu sem opravila že eno leto prej, ko se mi ni izšlo z maturo. Ker sem tokrat vpisala tudi kiparstvo, s katerim nisem imela še nobenih izkušenj, sem se odločila za tečaj. Na tem pa so me tako navdušili, da na preizkus nadarjenosti na Slikarstvu potem sploh nisem šla.

Učil nas je naš zdajšnji profesor Matjaž Počivavšek, ki nam je zelo lepo razložil osnove klasičnega kiparstva. Imeli smo tudi profesorja Jožeta Baršija, ki uči višje letnike. Z njim smo se podali v sodobno kiparstvo. Pri praksi pa smo delali glavo, odlivanje glave v gips, patiniranje v bron…. Odlila sem svojo prvo glavo, ki jo še vedno hranim. Na tečaj sta ljubiteljsko hodili tudi dve starejši gospe, ki sta prav tako uživali.”

Tajda, 1. letnik kiparstva, 2016