30. 5. 2016

Informativni dnevi za študijske programe 2. stopnje

UL ALUO je za prihodnje študijsko leto 2016/2017 razpisala 118 prostih vpisnih mest za redni in 6 vpisnih mest za izredni študij v študijske programe 2. stopnje. Na informativnih dnevih, ki bodo potekali 9. in 10. junija 2016, se bodo lahko bodoči študenti podrobno seznanili z vpisnimi pogoji in študijem na Akademiji.

Vlada RS je sprejela sklep o soglasju k Razpisu za vpis v magistrske študijske programe 2. stopnje Univerze v Ljubljani v študijskem letu 2016/2017. Razpis za vpis je objavljen na spletni strani Univerze v Ljubljani.

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (UL ALUO) izvaja pet magistrskih študijskih programov 2. stopnje, ki trajajo dve leti. To so: Slikarstvo, Konserviranje in restavriranje likovnih del, Kiparstvo, Industrijsko in unikatno oblikovanje in Oblikovanje vizualnih komunikacij.

Vpis je možen samo preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ. Rokovnik z vsemi datumi za prijavo in vpis v študijskem letu 2016/2017 najdete tukaj.

 

Študijski program Slikarstvo (smeri Slikarstvo, Grafika, Video in novi mediji):

• Informativni dnevi: petek, 10.6. 2016, ob 10. uri, predavalnica št. 7, Erjavčeva 23
• Rok za oddajo prijav: 1.9. 2016
• Datumi oddaje map/portfolijev: od 29. 8. do 1.9. 2016 od 10. do 12. ure, predavalnica št. 7, Erjavčeva 23. Kandidati lahko portfolio pošljejo tudi po pošti priporočeno, pri čemer mora pošta prispeti do 1. 9. 2016.
• Preizkus nadarjenosti/Sprejemni razgovori: 8.9. – 9.9. 2016

 

Študijski program Konserviranje in restavriranje likovnih del (smeri Konserviranje in restavriranje polihromirane plastike, Konserviranje in restavriranje stenskih slik in kamna):

• Informativni dnevi: četrtek, 9.6. 2016, ob 10. uri, predavalnica št. 7, Erjavčeva 23
• Rok za oddajo prijav: 30.6. 2016
• Datumi oddaje map/portfolijev: od 27. 6. do 30. 6. 2016 od 10. do 12. ure, Referat za podiplomski študij, Erjavčeva 23. Kandidati lahko portfolio pošljejo tudi po pošti priporočeno, pri čemer mora pošta prispeti do 30. 6. 2016.
• Preizkus nadarjenosti/Sprejemni razgovori: 5.9. – 9.9. 2016

 

Študijski program Kiparstvo:

• Informativni dnevi: 10.6. 2016, ob 10. uri, predavalnica št. 7, Erjavčeva 23
• Rok za oddajo prijav: 1.9. 2016
• Datumi oddaje map/portfolijev: od 29. 8. do 1. 9. 2016 od 10. do 12. ure, predavalnica št. 7, Erjavčeva 23. Kandidati lahko portfolio pošljejo tudi po pošti priporočeno, pri čemer mora pošta prispeti do 1. 9. 2016.
• Preizkus nadarjenosti/Sprejemni razgovori: 8.9. – 9.9. 2016

 

Študijski program Industrijsko in unikatno oblikovanje (smeri Industrijsko oblikovanje, Oblikovanje stekla in keramike):

• Informativni dnevi: petek, 10.6. 2016, ob 12. uri, predavalnica št. 118, Dolenjska 83
• Rok za oddajo prijav: 1.9. 2016
• Datumi oddaje map/portfolijev: od 29. 8. do 1. 9. 2016, od 10. do 12. ure, predavalnica 118, Dolenjska 83. Kandidati lahko portfolio pošljejo tudi po pošti priporočeno, pri čemer mora pošta prispeti do 1. 9. 2016.
• Preizkus nadarjenosti/Sprejemni razgovori: 8.9. – 9.9. 2016

 

Študijski program Oblikovanje vizualnih komunikacij (smeri Fotografija, Grafično oblikovanje, Ilustracija, Interaktivno oblikovanje):

• Informativni dnevi: petek, 10.6. 2016, ob 12. uri, predavalnica št. 118, Dolenjska 83
• Rok za oddajo prijav: 1.9. 2016
• Datumi oddaje map/portfolijev: od 29. 8. do 1.9. 2016 od 10. do 12. ure, predavalnica 118, Dolenjska 83. Kandidati lahko portfolio pošljejo tudi po pošti priporočeno, pri čemer mora pošta prispeti do 1. 9. 2016.
• Preizkus nadarjenosti/Sprejemni razgovori: 8.9. – 9.9. 2016

 

English version of the Call for Enrolment in the document below: