19. 9. 2018

Cankarjeva pisma in knjige v delih študentov ALUO

V sredo, 26. septembra 2018, ob 19.00 vas skupaj z Narodno in univerzitetno knjižnico (NUK) vabimo na odprtje razstav ob 100. obletnici smrti Ivana Cankarja:

Ivan Cankar / Pisma ter Pisma in knjige / Cankar v delih študentov UL ALUO.

Gre za eno od treh osrednjih razstavnih obeležitev 100. obletnice smrti našega največjega pisatelja, ki smiselno dopolnjuje razstavi v Cankarjevem domu in Mestnem muzeju Ljubljana. Spremljala jo bo tudi serija spremljevalnih dogodkov pod skupnim naslovom »Jaz sem Cankar – in to ti pove vse!«

Slavnostni govornik na odprtju bo pesnik in dramatik Ivo Svetina. Razstavo bo odprl akademik dr. Boštjan Žekš. Prisotne bosta pozdravili tudi ravnateljica NUK Martina Rozman Salobir in dekanja UL ALUO izr. prof. mag. Lucija Močnik Ramovš.

Cankarjeva pisma bo interpretiral igralec Blaž Setnikar. Za glasbeni dogodek bo poskrbel Zlatko.

 

Ivan Cankar / Pisma

Razstavna dvorana NUK se bo med 26. septembrom in 26. januarjem spremenila v pisateljev notranji svet. Preko njegove korespondence in intimnih razmišljanj se bomo Cankarju poskušali približati osebno. Avtorji razstave Cankarjevih pisem so Žiga Cerkvenik, Marijan Rupert in Silvan Omerzu.

 

Pisma in knjige / Cankar v delih študentov UL ALUO

Istočasno bo v Plečnikovem hodniku na ogled razstava del podiplomskih študentk in študentov različnih smeri UL ALUO. Pri izbirnem predmetu Ilustracija so interpretirali Cankarjeva pisma. Upodabljali so glede na vsebino, hkrati pa so za končno ilustrirano podobo uporabili morfologijo ovojnic. Podobe se navezujejo tudi na strukturo pisem, kot sta začetni pozdrav in nagovor. Izvedene ilustracije so na koncu uporabili kot predloge za kratke animirane sekvence. V okviru študijskega programa na smeri Ilustracija pa so po lastni presoji izbrali Cankarjevo delo ter ga interpretirali v obliki serije ilustracij. S temi so nato zasnovali knjižne projekte, jih predstavili v obliki stripa ali pa so ilustracije umestili v umetniško prostorsko postavitev.

 

Razstavljajo:

Izbirni predmet Ilustracija, 2. stopnja:

Domen Dimovski, smer Video in novi mediji
Natalija Kosmač, smer Slikarstvo
Črt Mate, smer Grafično oblikovanje
Tina Mozetič, smer Grafično oblikovanje
Jure Pogačnik, smer Industrijsko oblikovanje
Bojana Popović, smer Slikarstvo

Mentor: asist. Andrej Kamnik

 

Smer Ilustracija, 2. stopnja:

Peter Ferlan
Dora Kaštrun
Sofiya Kruglikova
Lara Mastnak
Tereza Prepadnik
Lara Kobe Priganica
Anja Rupar
Nuša Štiglic
Ana Vičič
Radovan Vukasović
Sanja Zamuda

Mentorica: doc. Suzana Bricelj

 

Razstavi bosta na ogled do 26. januarja 2019.

 

 

Na sliki zgoraj: Domen Dimovski, Cankarjevo pismo, 2018, detajl; mentor: Andrej Kamnik