Home projects

Description of home projects

Aktualni (izbor)

Urbano kmetijstvo za zeleni prehod v družbo pametne, trajnostne in vključujoče rasti

ULTRA_PROJEKTNA SKUPINA
1. 10. 2022–31. 12. 2025
Vodilna članica: UL BF
Vloga UL ALUO: partner
Ostale sodelujoče članice/partnerji: UL PEF, UL FGG, UL FS
Vodja projekta na UL ALUO: doc. Miha Klinar
Sodelujoči iz UL ALUO: asist. Saša Kerkoš
Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija – NextGenerationEU.

Spodbujanje inovativnih učnih okolij pri učenju in poučevanju študentov tehnike o tematikah zelenega prehoda

ULTRA_PROJEKTNA SKUPINA
1. 10. 2022–31. 12. 2025
Vodilna članica: UL FE
Vloga UL ALUO: partner
Ostale sodelujoče članice/partnerji: UL FS, UL FKKT, UL FPP, UL BF, UL NTF, UL PEF
Vodji projekta na UL ALUO: izr. prof. dr. Barbara Predan, prof. Jure Miklavc
Sodelujoči iz UL ALUO: asist. Žan Kobal, asist. Tamara Lašič Jurković, prof. Masayo Ave
Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija – NextGenerationEU.

Digitalni in v trajnostno družbo naravnan študijski program strojništva

ULTRA_PROJEKTNA SKUPINA
1. 10. 2022–31. 12. 2025
Vodilna članica: UL FS
Vloga UL ALUO: partner
Ostale sodelujoče članice/partnerji: UL FDV, UL EF, UL FRI, UL FE, UL FGG
Vodja projekta na UL ALUO: izr. prof. Barbara Prinčič
Sodelujoči iz UL ALUO: asist. Vanja Lojen, doc. mag. Nina Mihovec
Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija – NextGenerationEU.

Odprti laboratorij za multidisciplinarno in multikulturno kreativnost

ULTRA_PROJEKTNA SKUPINA
1. 10. 2022–31. 12. 2025
Vodilna članica: UL FS
Vloga UL ALUO: partner
Ostale sodelujoče članice/partnerji: UL FDV, UL FRI, UL FE
Vodja projekta na UL ALUO: prof. Jure Miklavc
Sodelujoči iz UL ALUO: asist. Vanja Lojen, doc. mag. Nina Mihovec
Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija – NextGenerationEU.

Razvoj kompetenc (prihodnjih) vzgojiteljev za spodbujanje zelenega prehoda, trajnostnega razvoja in okoljske pismenosti v zgodnjem otroštvu

ULTRA_PROJEKTNA SKUPINA
1. 10. 2022–31. 12. 2025
Vodilna članica: UL PEF
Vloga UL ALUO: partner
Ostale sodelujoče članice/partnerji: UL BF, UL FDV, UL VF, UL FKKT
Vodja projekta na UL ALUO: doc. dr. Blaž Šeme
Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija – NextGenerationEU.

Dodajalne digitalne tehnologije za gradnjo kompozitnih elementov

ULTRA_PROJEKTNA SKUPINA
1. 10. 2022–31. 12. 2025
Vodilna članica: UL FGG
Vloga UL ALUO: partner
Ostale sodelujoče članice/partnerji: UL FS, UL FE, UL NTF
Vodja projekta na UL ALUO: doc. mag. Boštjan Drinovec
Sodelujoči iz UL ALUO: asist. Žan Brezec
Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija – NextGenerationEU.

Optimizirano študijsko okolje v Družbi 5.0: Razvoj modela merjenja okoljskih parametrov in njihovih učinkov na udeležence študijskega procesa za podporo prehodu v zeleno in trajnostno akademsko družbo

ULTRA_PROJEKTNA SKUPINA
1. 10. 2022–31. 12. 2025
Vodilna članica: UL FE
Vloga UL ALUO: partner
Ostale sodelujoče članice/partnerji: UL FS, UL FKKT, UL FPP, UL BF, UL FF, UL PEF
Vodja projekta na UL ALUO: izr. prof. Rok Kuhar
Sodelujoči iz UL ALUO: asist. Žan Brezec
Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija – NextGenerationEU.

Osnove vizualizacije – hitro skiciranje za boljši prikaz misli

Izvedba usposabljanj za MJU v okviru projekta Inovativen.si (sofinancirata RS in EU iz ESS)
6. 8. 2021–30. 11. 2023
Naročnik: Ministrstvo za javno upravo RS
Izvajalca: prof. dr. Petra Černe Oven, izr. prof. Domen Fras

Kompetenčni center za design management

Projekt Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS
1. 1. 2021–31. 8. 2023
Nosilna organizacija: NEC Cerknica
Vloga UL ALUO: partner
Sodelujoči: izr. prof. Domen Fras, doc. Miha Klinar

Interdisciplinarnost skozi oči alumnov

Projekt v okviru Sveta za umetnost UL
Bienalni projekt od leta 2019
Nosilna organizacija: UL ALUO
Vodja: izr. prof. mag. Lucija Močnik Ramovš

TIAMSA CEE

Raziskovalna skupina v okviru TIAMSA
15. 10. 2018–
Nosilni organizaciji: IER in UL ALUO
V sodelovanju z: Narodna galerija, MG+ MSUM
Vodji: dr. Andrej Srakar, doc. dr Petja Grafenauer

Pretekli (izbor)

Open Show II. / 2022

Projekt v okviru Sveta za umetnost UL
2022
Nosilna organizacija: UL ALUO
Vodja: doc. Emina Djukić

KipAktiviti II.

Projekt v okviru Sveta za umetnost UL
2022
Nosilna organizacija: UL ALUO
Vodja: prof. Alen Ožbolt

Oblikovanje rešitev za izboljšano samostojno, nestigmatizirano oskrbo ali samooskrbo obolelih z multiplo sklerozo

Raziskovalni projekt v okviru RSF
1. 1. 2022–25. 5. 2022
V sodelovanju z: Univerzo v Ljubljani, Združenjem Multiple skleroze Slovenije in Roche Farmacevtsko družbo
Nosilna organizacija: UL ALUO
Vodja: doc. Lidija Pritržnik

SOS: Spot Open Show

Projekt v okviru Sveta za umetnost UL
9. 12. 2021–17. 12. 2021
Nosilna organizacija: UL ALUO
Vodja: doc. mag. Emina Djukić

Trialog grafičnih generacij

Projekt v okviru Sveta za umetnost UL
september–december 2021
Nosilna organizacija: UL ALUO
Vodja: izr. prof. dr. Nadja Zgonik

Konservatorsko-restavratorski poseg na sliki Alegorija pomladi

Aplikativni raziskovalni projekt v javnem sektorju
2021
Nosilna organizacija: Slovenska akademija znanosti in umetnosti
Vloga UL ALUO: partner
Vodja: izr. prof. mag Lucija Močnik Ramovš

Konserviranje-restavriranje stenskih slik Vaska Preglja v Gimnaziji Jožeta Plečnika Ljubljana

Aplikativni raziskovalni projekt v javnem sektorju
2021
Nosilna organizacija: Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana
Vloga UL ALUO: partner
Vodja: doc. dr. Blaž Šeme

Konserviranje-restavriranje petih kipov na območju študentskega naselja Rožna dolina

Aplikativni raziskovalni projekt v javnem sektorju
2021
Nosilna organizacija: Študentski dom Ljubljana
Vloga UL ALUO: partner
Vodja: doc. dr. Blaž Šeme

Priprava »Študije smeri Konserviranje in restavriranje likovnih del na ALUO«

Aplikativni raziskovalni projekt v javnem sektorju
2021
Nosilna organizacija: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (v okviru Erasmus+ projekta CHARTER)
Vloga UL ALUO: partner
Vodja: izr. prof. mag. Lucija Močnik Ramovš

Smučanje +

Aplikativni raziskovalni projekt v gospodarstvu
1. 10. 2020–31. 1. 2021
Nosilna organizacija: Elan
Vloga UL ALUO: partner
Vodja: prof. Jure Miklavc

Okna prihodnosti

Aplikativni raziskovalni projekt v gospodarstvu
1. 10. 2019–31. 1. 2020
Nosilna organizacija: M Sora
Vloga UL ALUO: partner
Vodja: prof. Jure Miklavc

Papiro-logía: Krožno oblikovanje in uporaba papirja v interierju

Aplikativni raziskovalni projekt v gospodarstvu
1. 10. 2018–31. 5. 2019
Nosilna organizacija: RRA LUR
Projekt je nastal v okviru interdisciplinarne poslovne verige pohištva iz papirja, ki jo je RRA LUR vzpostavila v okviru projekta INNORENEW CeO, skupaj z UL ALUO, ICP ter podjetji s področja papirniške industrije.
Vodja: prof. Jure Miklavc

Vizualizacija Znanosti Za Zdravje (V3Z)

Po kreativni poti do znanja (PKP)
1. 12. 2018–30. 4. 2019
Nosilna organizacija: UL ALUO
Vodja: prof. dr. Petra Černe Oven

REsense: Predlog storitve obnavljanja pohištva z recikliranim materialom in dodano čustveno vrednostjo

Po kreativni poti do znanja (PKP)
1. 12. 2018–30. 4. 2019
Nosilna organizacija: UL ALUO
Vodji: prof. Jure Miklavc, izr. prof. dr. Barbara Predan

EMMA: Nosljiva inteligentna naprava za pomoč osebam z motnjami avtističnega spektra

Po kreativni poti do znanja (PKP)
1. 12. 2018–30. 4. 2019
Nosilna organizacija: UL ALUO
Vodji: prof. Jure Miklavc, izr. prof. dr. Barbara Predan

Likovna in vsebinska obravnava endemičnih in ogroženih rastlinskih vrst v Sloveniji

Študentski inovativni projekti za družbeno korist (ŠIPK)
16. 6.–15. 9. 2018
Nosilna organizacija: UL ALUO
Vodja: doc. mag. Marija Nabernik

Študentska forma viva

Študentski inovativni projekti za družbeno korist (ŠIPK)
16. 6.–15. 9. 2018
Nosilna organizacija: UL ALUO
Vodja: doc. dr. Blaž Šeme

Kako z inovativno re-uporabo materialov spremeniti odnos do odpadkov

Študentski inovativni projekti za družbeno korist (ŠIPK)
16. 6.–15. 9. 2018
Nosilna organizacija: UL ALUO
Vodja: asist. mag. Gregor Kokalj

Razvoj lesenih črk za visoki tisk

Po kreativni poti do znanja (PKP)
1. 3.–31. 7. 2018
Nosilna organizacija: UL ALUO
Vodja: izr. prof. Domen Fras

Inovativni pristopi k shranjevanju grafičnih listov in drugih tiskovin na papirju

Po kreativni poti do znanja (PKP)
1. 3.–31. 7. 2018
Nosilna organizacija: UL ALUO
Vodja: izr. prof. dr. Nadja Zgonik

Objekt industrijske in kulturne dediščine kot scenski element

Po kreativni poti do znanja (PKP)
1. 3.–31. 7. 2018
Nosilna organizacija: UL ALUO
Vodja: doc. mag. Emina Djukić

Implementacija kritičnega mišljenja, inovativnosti, podjetništva in oblikovalskega principa mišljenja v javnih OŠ

Po kreativni poti do znanja (PKP)
1. 3.–31. 7. 2018
Nosilna organizacija: UL ALUO
Vodja: izr. prof. dr. Barbara Predan

Likovna in vsebinska dopolnitev predstavitve gozdnih živali v Prirodoslovnem muzeju Slovenije

Študentski inovativni projekti za družbeno korist (ŠIPK)
1. 3.–31. 7. 2017
Nosilna organizacija: UL ALUO
Vodja: doc. mag. Marija Nabernik

Interaktivna aplikacija za pomoč pri učenju osnov slovenskega jezika za tujceInteraktivna aplikacija za pomoč pri učenju osnov slovenskega jezika za tujce

Po kreativni poti do znanja (PKP)
1. 6.–31. 9. 2017
Nosilna organizacija: UL ALUO
Vodja: izr. prof. Sašo Sedlaček

Razvoj konstrukcij za alternativne uporabe v kmetijstvu

Po kreativni poti do znanja (PKP)
1. 6.–31. 9. 2017
Nosilna organizacija: UL ALUO
Vodja: doc. Miha Klinar

Svetloba in akustika

Po kreativni poti do znanja (PKP)
1. 6.–31. 9. 2017
Nosilna organizacija: UL ALUO
Vodja: prof. Jure Miklavc

Določitev razmerja med mastnimi vezivi, polnili in pigmenti pri oljnih barvah s slik Marija Preglja

Po kreativni poti do znanja (PKP)
2. 2.–31. 7. 2015
Nosilna organizacija: UL ALUO
Vodja: prof. mag. Tamara Trček Pečak

Porazdeljen laboratorij uporabnikom

Po kreativni poti do znanja (PKP)
1. 3.–31. 7. 2015
Nosilna organizacija: UL ALUO
Vodja: izr. prof. Peter Koštrun

Inovativni program QTREE

Po kreativni poti do znanja (PKP)
2. 3.–31. 7. 2015
Nosilna organizacija: UL ALUO
Vodja: prof. Ranko Novak

Državna proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti

Interdisciplinarni projekt
1. 10.–23. 12. 2014
Nosilna organizacija: Ministrstvo za kulturo RS
Vodji: prof. Boštjan Botas Kenda, izr. prof. Peter Koštrun

E-trgovina: Alternativna rešitev dostave na dom

Aplikativni raziskovalni projekt v gospodarstvu
oktober 2013–maj 2014
Vloga UL ALUO: partner
Vodja: prof. Vladimir Pezdirc

Človek#žival

Projekt v okviru Sveta za umetnost UL
2022
Nosilna organizacija: UL ALUO
Vodja: prof. dr. Uršula Berlot Pompe