Študentje UL ALUO na londonskem bienalu oblikovanja (London Design Biennale)

Tino DuralijaDeja Kofol in Jon Schwarzmann, magistrski študentje industrijskega oblikovanja UL ALUO sodelujejo na letošnji spletni razstavi londonskega bienala oblikovanja (London Design Biennale), s projektom Engagencing.

Engagencing je nastala kot vizija oblikovalskih praks prihodnosti, ki upoštevajo odnose, so okolju prijazne in odzivajoče na kontekst. Od tod tudi naslov, sestavljen z besed engagment, agency in doing.

Študentje so, pod mentorstvom doc. dr. Barbare Predan in izr. prof. Jureta Miklavca,  oblikovali virtualni prostor za razvijajoče se pobude in aktivacijo osebnega udejstvovanja. Projekt o videnju oblikovalnih praks prihodnosti se tako umešča na mednarodno priznani londonski bienale oblikovanja, ki združuje svetovno prepoznavna oblikovalska imena in institucije.

Projekt izhaja iz stališča, da prihodnost oblikovanja ni v osamljenih tvorbah, temveč v razumevanju konteksta, variacij in časa, s stvaritvami, ki bodo čedalje bolj relacijske, okolju prijazne in odzivne. Cilj te interaktivne razstave je raziskati možnosti novih modalnosti praks.

 

Predstavitev in predvajanje projekta si lahko ogledate prek te povezave:

https://www.londondesignbiennale.com/tino-duralija-deja-kofol-jon-schwarzmann

 

Podrobneje o projektu študentov UL ALUO:

https://www.londondesignbiennale.com/sites/default/files/Engagencing_description.pdf

 

O razstavi na Londonskem bienalu oblikovanja:

https://www.londondesignbiennale.com/design-age-crisis

 

Globina in širina visokega tiska

V študijskem letu 2019/2020 smo izvedli projekt z naslovom Globina in širina visokega tiska z namenom odkrivanja in oživljanja znanja skozi praktično tiskarsko izkušnjo. Vključili smo vse postopke od zasnove, načrtovanja in izdelave lesenih tiskarskih črk do stavljenja konvencionalnih tiskovnih form in seveda tiska na starih tiskarskih strojih. Zaradi epidemije smo ga zaključili in predstavili šele v februarju 2021.

Tehnologija visokega tiska s pomičnimi črkami je več pol tisočletja poganjala vidna sporočila zahodne družbe. Digitalna doba jo je v nekaj desetletjih premaknila z industrijskega prestola na industrijsko deponijo. Sočasno so zatonila tudi temeljna tipografska znanja, nujna za razumevanje reprodukcije besedil, še posebej v digitalnih okoljih.

Pomen analognih tehnologij in z njimi povezanih praktičnih veščin, ki jih je postindustrijska družba izrinila iz vsakdanjega življenja, danes prepoznavamo kot manjkajoči člen v verigi znanja na mnogih visokošolskih ravneh. Pokazati želimo, da teorija zgodovinskih dejstev brez njihove praktične preverbe ne zadoščata za celovito poznavanje obravnavane vsebine.

Sodelovanje med Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani in Zavodom tipoRenesansa, ki ga sofinancira Univerza v Ljubljani iz svojega razvojnega sklada nam je ponudilo priložnost, da študijski proces prenesemo iz predavalnice in knjižnice v resnično okolje tiskarne.

Poseben poudarek znotraj predmeta Tipografija III – študijski program Oblikovanja vizualnih komunikacij, smer Ilustracija – je bil na povezavi tipografske in ilustratorske prakse, zato smo iskali inovativne rešitve in možne uporabe modularnih črkovnih vzorcev znotraj omejitev, ki jih določa visoki tisk z lesenimi črkami.

Celovit študijski proces je dokumentiran z namenom ohranjanja in širjenja znanja, z deli študentov pa tudi javno predstavljen v izložbenem oknu Zavoda Tiporenesansa na Križevniški ulici v Ljubljani. Vabljeni k ogledu!

projekt: Globina in širina visokega tiska

študenti:

Matic Brinc, Lan Dvornik, Živa Dvornik, Nia Gombač, Darja Hafner, Maja Jenko, Strahinja Jovanović, Pavle Komatina, Ana Logar, Zala Pribaković, Dora Pejić-Bach, Eva Popit, Anna Sangawa Hmeljak, Lucija Zucchiati

mentor: izr. prof. Domen Fras

strokovni sodelavec: Marko Drpić

produkcija: Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani & Zavod tipoRenesansa

projektna pisarna UL ALUO: Mateja Vidrajz

sofinanciranje: Univerza v Ljubljani

Ljubljana, februar 2021