Žiga Kariž

Žiga Kariž (1973) is a Slovenian visual artist working at the crossroads of classical visual art, mainly painting, conceptual art and new media. He exhibits his artworks all around the world. Since 2010 he has been a professor at the Academy of Fine Arts and Design, University of Ljubljana, where he also graduated and completed his master’s degree (under prof. Bojan Gorenc).
He lives and works in Ljubljana.

zigakariz.com

 

REFERENCES 2008–2013

Independent Exhibition

2011 – Lost Paradise, Museum of Modern Art, Auditorium, Ljubljana, Slovenia (independent exhibition in cooperation with Vasja Cencič)

Group exhibitions

2013 – Dear Art, Calvert 22, London, UK
Reality Is Not Enough, Moscow Museum of Modern Art, Moscow, Russia
2011 – Art is not Cosa Nostra, Italian Pavilion, 50th Venice Biennale, Venice, Italy
Scenarios about Europe, Galerie für Zeitgenössische Kunst, Leipzig, Germany
The Present and Presence, Museum of Contemporary Art Metelkova (MSUM), Ljubljana, Slovenia
2010 – We Want to be Free as our Fathers, International Centre of Graphic Arts (MGLC), Ljubljana, Slovenia
2008 – transmediale.08 – CONSPIRE…, Das Haus der Kulturen der Welt, Berlin, Germany

PREDMETI

Slikarstvo
Dodiplomski študijski program

Študent spozna osnovne parametre gradnje likovnega prostora in njegovega pomena za umetniško razumevanje in občutenje sveta. Spozna osnovne načine in pripomočke za predstavljanje tretje dimenzije na dvodimenzionalni površini (viziranje, perspektiva, prostorski ključi) in razume pomen obravnavanja formata kot primarne risbe. Osvoji risanje in slikanje predmetov, figur in prostora kot tridimenzionalnih oblik, ki se projicirajo na dvodimenzionalno površino tako, da prek razvidnosti izpostavljenih razmerij (ki so tudi značilnosti predmeta upodobitve) omogočajo predstavo in iluzijo dejanskega predmeta in prostora. Spozna barvne značilnosti, barvne kontraste in vlogo lokalne barve, ki predstavlja vidno zaznavo predmeta.

Podiplomski študijski program
Kiparstvo
Dodiplomski študijski program
Podiplomski študijski program

Študent pri tem predmetu preko individualne povezave s posameznimi problemskimi sklopi slikarstva (kot so npr. eksploatacija novega realizma, prepletenost figuralike in abstrakcije v kodiranju umetniškega jezika, umetnost kot refleksija individualnega razmišljanja, rekontekstualizacija in reciklaža obstoječega skozi prakse minimalizma in postmodernizma z novimi argumenti) na projekten in eksperimentalen način realizira lastna likovna dela. Pri posegih v polje intertekstualnosti, ki je značilnost sodobne umetnosti, izvaja svoje delo skozi naslednje postopke: mapiranje umetniškega polja, uokvirjanje teme in uprizarjanje pomena. Študent pod mentorskim vodstvom postopno razvija osebno likovno govorico, ki je vezana na raziskovanje evolucijskih pristopov znotraj likovnega medija, kar predpostavlja uporabo starega za uresničitev novega z vsebovanimi individualnimi variacijami ali pa poseg v intertekstualnost tvorjenja podob.