Radovan Jenko

Radovan Jenko was born in Celje in 1955. In June 1981 he graduated from the Warsaw Academy of Fine Arts, Department for Graphic Arts. After completing his studies, he worked at Aero Design in Celje, where he stayed until 1986, when he obtained the status of a freelancer, which he kept until 1998. In 1991 he started to teach at the Ljubljana Academy of Fine Arts, where he has been employed since 1998, holding the position of full professor since 2004. Since 2012 he has been a member of AGI (Alliance Graphique Internationale).

He is involved in the design of visual communications, with an emphasis on illustration. He is the author of the book Visual Thinking (Sanje Publishing, 1999); publications Posters, Affiches, LaLook Editions, 2005 and The Shape of the Atmosphere, LaLook Editions, 2012. His texts have been published in several specialist journals and he has received a number of awards for his work, including the Silver Medal at the Toyama Poster Triennial, 2012; the First Prize at ZGRAF 2012, Croatia; six Brumen Awards at the Biennials of Slovenian Visual Communications between 2005 and 2013; the First Prize at the Triennial of Ecological Posters in Kharkov, Ukraine; the Silver Cube at the ADC New York, 1991; Golden Bird in 1982; and the Prešeren Fund Award in 1991.

On several occasions he was a member of international juries at biennials and triennials around the world; in 2013 and 2008, he was a member of the international jury at L’Academie Julian ESAG Penninghen, Paris, France. As a mentor he was involved in, and ran, study projects, including Independent, Unaddicted (dealing with the problems of drug addiction) and Message in a Bottle (dealing with the problems of, and information about, drinking alcohol). In 2013 he was a mentor at a student workshop at École Íntuit Lab in Aix en Provence, France.

His artworks (posters) are included in the permanent exhibitions of various institutions: Israel Museum, Jerusalem; Die Neue Sammlung, Munich, Germany; Dansk Plakatmuseum, Aarhus, Denmark; Kunstmuseum Dieselkraftwerk, Cottbus, Germany; Poster Museum at Wilanów, Warsaw, Poland; Fort Collins, Colorado, USA; MoMA, New York, USA; Kiev, Ukraine; etc.

In November 2012 he was one of the six authors invited to participate at the exhibition (North-South-East-West) at Mois du graphisme d’Echirolless, France. In 2013 the French Ministry of Culture invited him to participate at the exhibition “Paris Invites the World” by producing a poster entitled “Paris is Celebrating”.

In 2003, together with a group of colleagues, Radovan Jenko established the Brumen Foundation (a non-profit foundation for the promotion of design, which has so far successfully organised six Biennials of Slovenian Visual Communications). In 2009 he also founded the Poster Festival Ljubljana, having been its artistic director, focusing on student workshops.

PREDMETI

Oblikovanje vizualnih komunikacij
Dodiplomski študijski program

Pri predmetu študent razvija ustvarjalne sposobnosti likovnega izražanja misli, čustev in sporočil. Spozna osnovna likovna sredstva in izrazne tehnike v oblikovanju vizualnih komunikacij. Razume vloge in načine delovanja vizualnih znakov v komuniciranju ter vzajemnosti delovanja komunikacijskih znakov in likovno izraznih sredstev. Usposobi se za občutljivo in domiselno likovno izražanje misli in idej ter pretvorbo vizualne realnosti v likovni jezik. Študent pridobi osnovno znanje uporabe grafično oblikovalskih računalniških programov in spozna druga orodja ter sredstva za likovno izražanje. Študent se nauči oblikovati slikovne znake v različnih grafičnih tehnikah in stopnjah redukcije.

Študent spozna različne načine oblikovanja ilustratorske zamisli in njene pretvorbe v likovno delo. Spozna osnovne ilustracijske in grafične tehnike ter orodja, zakone organizacije vidnega polja, interpretacijo lastne podobe v perorisbi, akvarelu, temperi in akrilu, mimetično slikanje živali, rastlin, žuželk, mineralov in gradiv v različnih agregatnih stanjih, slikanje v naravi in v grafičnih interpretacijah. Spozna in prepozna stile in avtorje skozi zgodovinski razvoj ilustracije ter zakonitosti visokega, globokega in ploskega tiska.

Pri predmetu študent spozna temeljna področja ilustracije in uporabo knjižne ilustracije pri oblikovanju. Sreča se z vsemi osnovnimi sestavinami, ki tvorijo celostni vtis knjižnega organizma in dojame ilustracijo kot vizualizacijo verbalnega. Spozna in prepozna tudi stile in avtorje skozi zgodovinski razvoj ilustracije. Študent obvladuje različne žanre in razvija senzibilnost za smiselno in učinkovito uvajanje lastnega stila.

Predmet se osredotoča na pridobivanje znanja o načrtovalskih, metodoloških, funkcionalnih, likovno izraznih in tehnoloških vidikih oblikovanja osnovnih sporočilnih sredstev ter razvijanje individualnih ustvarjalnih sposobnosti. Študent se nauči analizirati sporočilni problem in ustvarjalnega, likovnega izražanja danih vsebin. Obvlada različne izrazne tehnike, spozna različne oblikovalske in likovne elemente vidnih sporočil ter funkcionalne in sporočilne lastnosti osnovnih komunikacijskih sredstev. Nauči se uporabljati računalniške programe Illustrator, InDesign, Photoshop.

Poglabljanje in razširjanje znanja in sposobnosti iz predhodnih letnikov. Študent razvija likovno izrazne ustvarjalne sposobnosti, pridobiva načrtovalsko ter metodološko znanje za reševanje vsebinsko in strukturalno zahtevnejših projektnih nalog. Razvija zavest o pomembnosti zgodovine oblikovanja za refleksijo in kritični odnos do sodobnega grafičnega oblikovanja in lastnega ustvarjalnega dela. Poglablja znanja in sposobnosti v izbranih izraznih tehnikah vizualnega komuniciranja ter zahtevnejših sestavljenih in serijskih komunikacijskih sredstev, kot so knjiga, katalog, serija oglasov, serija plakatov, embalaža, komunikacijska akcija in celostna podoba. Nauči se kritično analizirati izbrana področja, obdobja in pomembne avtorje vizualnih komunikacij.