Peter Koštrun

Peter Koštrun was born in 1979 in Ljubljana. He finished the Secondary School for Design and Photography; then he was, in 1998–2001, employed as the official photographer of the Office of the President and of the Government of the Republic of Slovenia. In 2007 he graduated at the Academy of Fine Arts and Design in Ljubljana. Since 2003 he has regularly exhibited his work at home and abroad, participating also at the group exhibition Photonic Moments III – the salon of contemporary photography of East and South-East Europe (2007), annually presenting the rising artists from this region.

REFERENCES 2008–2013

Exhibitions:
2009: Csendek/Silences, Galerija Nessim, Budimpešta, Madžarska
2011: Land/City/Real/Imagined, Diemar / Noble, London, Združeno Kraljestvo
2012: Moments, Mottard&Jenray, Liege, Belgija

Group exhibitions:
2012: Time is Now, Foto Galerija Lang, Samobor, Hrvaška
2011: Present, Wapping project bankside, London, Združeno Kraljestvo
2012: Sense of Place (evropska krajinska fotografija), Bozar-Palais de Beaux Arts Bruxelles, Bruselj, Belgija
2012: Skoraj pomlad, 100 let Slovenske umetnosti, UGM, Maribor, Slovenija

PREDMETI

Slikarstvo
Dodiplomski študijski program
Podiplomski študijski program

Študent se seznani s problemi fotografske umetnosti, z njeno teorijo in vpletenostjo fotografije v sodobno vizualno kulturo. Delo pri predmetu je projektno. Študent si v skladu z osebnimi preferencami in interesi s pomočjo mentorja izbere enega od naslednjih šestih modulov: Teorija in praksa, Prostor in identiteta, Dokument, Koncepti fotografske tehnološke prakse, Retorika slike in njena iluzija, Intimna fotografija. Poleg razumevanja in kritičnega vrednotenja posebnih vsebin fotografije si študent pridobiva tudi usposobljenost za samostojno delo na izbranem področju.

Kiparstvo
Dodiplomski študijski program
Podiplomski študijski program

Študent se seznani s problemi fotografske umetnosti, z njeno teorijo in vpletenostjo fotografije v sodobno vizualno kulturo. Delo pri predmetu je projektno. Študent si v skladu z osebnimi preferencami in interesi s pomočjo mentorja izbere enega od naslednjih šestih modulov: Teorija in praksa, Prostor in identiteta, Dokument, Koncepti fotografske tehnološke prakse, Retorika slike in njena iluzija, Intimna fotografija. Poleg razumevanja in kritičnega vrednotenja posebnih vsebin fotografije si študent pridobiva tudi usposobljenost za samostojno delo na izbranem področju.

Industrijsko in unikatno oblikovanje
Dodiplomski študijski program
Podiplomski študijski program

Študent se seznani s problemi fotografske umetnosti, z njeno teorijo in vpletenostjo fotografije v sodobno vizualno kulturo. Delo pri predmetu je projektno. Študent si v skladu z osebnimi preferencami in interesi s pomočjo mentorja izbere enega od naslednjih šestih modulov: Teorija in praksa, Prostor in identiteta, Dokument, Koncepti fotografske tehnološke prakse, Retorika slike in njena iluzija, Intimna fotografija. Poleg razumevanja in kritičnega vrednotenja posebnih vsebin fotografije si študent pridobiva tudi usposobljenost za samostojno delo na izbranem področju.

Oblikovanje vizualnih komunikacij
Dodiplomski študijski program

Študent spozna osnove fotografskega medija, njegovih možnosti in uporabe na področju vizualnih komunikacij. Nauči se uporabe osnovnih fotografskih tehnik, razume fotografske podobe in spozna zgodovino tako umetniške kot komercialne fotografije. Prepozna tudi delovanje fotografske podobe v različnih medijih.

Ključni cilj predmeta je pridobitev zgodovinskega vpogleda v estetska, tehnološka, socialna in filozofska dogajanja v fotografskem mediju in sposobnost primerjav z istodobnim dogajanjem v drugih medijih. Študent se nauči uporabljati fotografsko tehnologijo, prepozna temeljna področja fotografskega medija, bistvo fotografske podobe in socialno funkcijo fotografije. Podrobneje spozna temeljna področja medija: komercialno fotografijo (moda, oglaševanje, arhitektura) in umetniško fotografijo (pokrajina, portret, intimna fotografija).

Podiplomski študijski program