Jurij Smole

Born in 1965, completed a Master’s degree in 1996, received the Student Prešeren Award.

 

REFERENCES (selection)

• Author of the statues presented as awards at the International Festival of Creativity Golden Drum 2001–2016
• Production of portraits of distinguished Slovenians: dr. R. S. Pejovnik, dr. France Bučar, Zofka Kveder, Jaki, Jakob Turk, dr. Anton Debeljak, Drago Košmrlj
• Running the Domžale Gallery since 2013 (preparing the programme, organising and setting up exhibitions, raising art appreciation, organising excursions to other galleries “Travel with your Gallery”)

PREDMETI

Konserviranje in restavriranje likovnih del
Dodiplomski študij

Predmet seznanja študenta s formiranjem enostavnih kiparskih volumnov. Sposoben je analizirati in izdelati enostavne kiparske volumne, izdelati nosilce za glino, poznati lastnosti in tehnološke zakonitosti kiparskih materialov. Oblikovati zna osnovne volumne v glini (modeliranje enostavnih geometrijskih oblik, stilizirane človeške glave po mavčni predlogi), nauči se posameznih tehničnih postopkov, ki so potrebni pri žganju glinenih volumnov, in uporabe mavca v kiparstvu. Pridobi občutek za detajl, zna izdelovati predloge v trajnejšem materialu, zna oblikovati preproste volumne iz žgane gline oziroma mavca in slepi kalup iz mavca.

Predmet seznanja študenta z oblikovnimi značilnostmi kiparskih stvaritev iz različnih zgodovinskih obdobij s pomočjo kiparskega oblikovanja predmetov. Študent se nauči ločiti in spoznati slogovna razmerja v zgradbi in površini. Seznanja študenta s postopki multipliciranja predmetov ter materiali v kiparstvu, nauči se razlikovati različne vrste volumnov in prepoznati oblikovna razmerja iz različnih časovnih obdobij. Kiparsko oblikovanje zna prilagoditi različnim umetnostno zgodovinskim stilom – izdela renesančni in baročni portret. Študent se nauči posameznih tehničnih postopkov zahtevnejših kalupov (kosovni kalup, kalup iz umetnih mas) ter zahtevnejših odlitkov v mavec.

Predmet seznanja študenta s tradicionalnimi materiali – les, kamen, kovina – in z njihovimi oblikovnimi možnostmi ter možnostmi prenosa oblike v omenjene materiale. Nauči se modeliranja in prenosa oblik v reliefni tehniki ter spozna tehnične pripomočke in načine njihove uporabe. Izpopolni se tudi pri oblikovanju zahtevnejših volumnov ter oblikovanju kopij v lesu in kamnu.