Emina Djukić

Emina Djukić was born in 1982. After studying visual communications at the Academy of Fine Arts and Design at the University of Ljubljana, where she graduated in 2008, she completed two years of MA studies in photography at the Academy of Fine Arts in Bratislava, Slovakia. She works in various fields of visual arts, but within photography she finds space for intimate, artistic exploration and expression.

https://emina.format.com

PREDMETI

Oblikovanje vizualnih komunikacij
Dodiplomski študijski program

Študent spozna osnove fotografskega medija, njegovih možnosti in uporabe na področju vizualnih komunikacij. Nauči se uporabe osnovnih fotografskih tehnik, razume fotografske podobe in spozna zgodovino tako umetniške kot komercialne fotografije. Prepozna tudi delovanje fotografske podobe v različnih medijih.

Ključni cilj predmeta je pridobitev zgodovinskega vpogleda v estetska, tehnološka, socialna in filozofska dogajanja v fotografskem mediju in sposobnost primerjav z istodobnim dogajanjem v drugih medijih. Študent se nauči uporabljati fotografsko tehnologijo, prepozna temeljna področja fotografskega medija, bistvo fotografske podobe in socialno funkcijo fotografije. Podrobneje spozna temeljna področja medija: komercialno fotografijo (moda, oglaševanje, arhitektura) in umetniško fotografijo (pokrajina, portret, intimna fotografija).