Domen Fras

Domen Fras is a graphic designer and typographer with more than 20 years of practice. He graduated at the Faculty of Architecture in Ljubljana (1998) and completed his master’s degree at Central Saint Martins in London (2000).

He is the founder (2001) and head of Aparat type&design, co-founder of the Trajekt Institute, a mentor at several international typographic workshops organised by Tipo Brda, a member of ATypI and a presenter at the Barcelona Conference (2014).

Since 2016, Domen Fras has been an associate professor of visual-communication design at the Academy of Fine Arts and Design, University of Ljubljana. He enjoys his time with the students, especially when lecturing on typography and typefaces – the areas of his practical work and research.

www.fras.si

www.aparat.org

 

REFERENCES (selection)

  • Nazaj od blizu; solo exhibition, Galerija Domžale, March 2019, Galerija UMAS/DVK Split, Hrvaška, May 2019
  • Večni arhitekt; življenje in delo Jožeta Plečnika, modernističnega mistika; monograph design, Muzeji in galerije mesta Ljubljane & Totaliteta (Award at the 21. Salonu arhitekture, Novi Sad), 2018
  • Impresionisti Draga Tršarja; permanent exhibition design, Pomurski muzej Murska Sobota (special jury commendation, 7. Bienale vidnih sporočil Slovenije), 2014
  • 20. obletnica osamosvojitve Republike Slovenije; commemorative coins design, Banka Slovenije, Ljubljana (1st prize – public competition), 2011
  • Gremo v mesto Ljubljana; architectural guidebook design, Ustanova Fundacija Piranesi, Ljubljana (Najlepša slovenska knjiga, 24. Slovenski knjižni sejem), 2008

PREDMETI

Slikarstvo
Dodiplomski študij
Dodiplomski študijski program

Razvijanje kaligrafskih veščin: podrobnejše spoznavanje zgodovinskih slogov, tehnik im materialov, pridobivanje spretnosti in razvijanje lastnega kaligrafskega izraza. Razvijanje tipografskih veščin, poznavanje razvoja in tehnik oblikovanja tiskarskih črk. Spoznavanje ustvarjalnih principov in zakonitosti oblikovanja črkovnih vrst. Študent razvija ročne spretnosti, likovno občutljivost in ustvarjalnost v kaligrafiji. Zna uporabljati kaligrafska orodja, materiale in tehnike, razvija občutek in spretnosti pri tipografskem projektiranju črkovnih vrst. Na področju tipografije pa se seznani s teorijo in postopki načrtovanja in oblikovanja črkovnih vrst, s stilnimi značilnostmi posameznih obdobij, z dekorativno in ekspresivno tipografijo, s tipografijo za tekoče besedilo (knjižne tipografije) in pripravo diplomskih projektov.

Konserviranje in restavriranje likovnih del
Dodiplomski študij

Razvijanje kaligrafskih veščin: podrobnejše spoznavanje zgodovinskih slogov, tehnik im materialov, pridobivanje spretnosti in razvijanje lastnega kaligrafskega izraza. Razvijanje tipografskih veščin, poznavanje razvoja in tehnik oblikovanja tiskarskih črk. Spoznavanje ustvarjalnih principov in zakonitosti oblikovanja črkovnih vrst. Študent razvija ročne spretnosti, likovno občutljivost in ustvarjalnost v kaligrafiji. Zna uporabljati kaligrafska orodja, materiale in tehnike, razvija občutek in spretnosti pri tipografskem projektiranju črkovnih vrst. Na področju tipografije pa se seznani s teorijo in postopki načrtovanja in oblikovanja črkovnih vrst, s stilnimi značilnostmi posameznih obdobij, z dekorativno in ekspresivno tipografijo, s tipografijo za tekoče besedilo (knjižne tipografije) in pripravo diplomskih projektov.

Dodiplomski študijski program
Oblikovanje vizualnih komunikacij
Dodiplomski študij
Dodiplomski študijski program

Predmet se osredotoča na spoznavanje razvoja in zgodovine tiska in tiskarskih črk, na seznanjanje s temeljnimi pojmi tipografske terminologije, z osnovnimi tehnikami tiska, osnovami tipografskega preloma in uporabo računalnika pri tipografskem oblikovanju. Študent spozna črkovne vrste glede na različna zgodovinska obdobja in črkovne družine z opisom značilnosti vseh rezov in oblik. Poleg tega pri predmetu spozna osnovne pojme tipografske terminologije, merske sisteme v tipografiji, kodne tabele in črkovne sisteme, predelave črkovnih vrst in znakov za različne jezike, prelom raznih besedil glede na njihov namen in obliko. Spozna tudi sestavne dele teh tiskovin, uporabo različnih likovnih elementov in principov.

Razvijanje kaligrafskih veščin: podrobnejše spoznavanje zgodovinskih slogov, tehnik im materialov, pridobivanje spretnosti in razvijanje lastnega kaligrafskega izraza. Razvijanje tipografskih veščin, poznavanje razvoja in tehnik oblikovanja tiskarskih črk. Spoznavanje ustvarjalnih principov in zakonitosti oblikovanja črkovnih vrst. Študent razvija ročne spretnosti, likovno občutljivost in ustvarjalnost v kaligrafiji. Zna uporabljati kaligrafska orodja, materiale in tehnike, razvija občutek in spretnosti pri tipografskem projektiranju črkovnih vrst. Na področju tipografije pa se seznani s teorijo in postopki načrtovanja in oblikovanja črkovnih vrst, s stilnimi značilnostmi posameznih obdobij, z dekorativno in ekspresivno tipografijo, s tipografijo za tekoče besedilo (knjižne tipografije) in pripravo diplomskih projektov.