Misliti pogoje našega časa/Thinking the Conditions of Our Time

UL ALUO na XXII Triennale di Milano
Trajanje: 19. 2. 2018–1. 9. 2019
Spletna stran projekta (v angleščini)

Nosilna organizacija:
Fondazione La Triennale di Milano

Vloga UL ALUO:
partner

Komisarka:
izr. prof. dr. Barbara Predan

 

Opis projekta:

Od 1. marca do 1. septembra 2019 je v Milanu potekala ena najpomembnejših mednarodnih prireditev s področja oblikovanja in arhitekture, XXII Triennale di Milano: Broken Nature: Design Takes on Human Survival. Na njej so kot razstavljavci sodelovali tudi študenti in predavatelji Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani (UL ALUO).

UL ALUO je na trienalu, z ramo ob rami z (ostalimi) najboljšimi ustvarjalci na svetu, predstavlja projekt »Misliti pogoje našega časa«. Koncept projekta je pri predmetu Razvoj in teorija industrijskega oblikovanja v letnem semestru študijskega leta 2017/18 pripravilo 11 podiplomskih študentk in študentov smeri Industrijsko oblikovanje: Ajda Bertok, Žiga Hančič, Marko Ježek, Jernej Kapus, Julija Karas, Tamara Lašič Jurković, Ambrož Močnik, Valentina Repenšek, Gal Rančigaj, Mihaela Romanešen in Hana Železnik.

Čeprav se je UL ALUO na trienale prijavila kot izobraževalna inštitucija, so nas organizatorji zaradi visoke kakovosti projekta uvrstili med državne paviljone. To pomeni, da je Akademija za likovno umetnost in oblikovanje pod oznako »Slovenski paviljon« razstavljala na najelitnejši lokaciji, v glavni stavbi trienala.

Razstavo je pospremil tudi izid monografije, uvodnik za katero je napisal vrhunski teoretik oblikovanja in filozof Tony Fry. Knjiga vključuje prispevke naslednjih avtorjev: Alain Badiou, Ashley Dawson, Tamara Lašič Jurković, Izidor Ostan Ožbolt, Barbara Predan, Kate Raworth, Valentina Repenšek in Slavoj Žižek.

>>Monografija Misliti pogoje našega časa

 

Render razstavne postavitve (avtorja: Ambrož Močnik in Marko Ježek)
Render razstavne postavitve (avtorja: Ambrož Močnik in Marko Ježek)

 

Koncept razstavnega projekta:

Zlomljena narava je rezultat naše zlomljene človeške narave.

Če je človek z okoljem najprej manipuliral na način evolucijsko stabilne strategije, kot to opiše Richard Dawkins, pa od razsvetljenstva dalje – sledeč Clivu Dilnotu in Tonyju Fryju – produciramo z zanikanjem svoje sonaravne soodvisnosti od narave. Še več, namesto da bi svoja dejanja usklajevali s sistemom kot celoto, se premikamo v smeri antropocentrizma, v smeri prevlade in uničevanja narave okoli nas in v nas.

Ima pa človek s svojimi dejanji ne le moč destrukcije, temveč tudi zmožnost regeneracije. Ima sposobnost ne le obnavljati, ampak vrniti naravi več, kot je od nje prejel. Da bi to dosegli, moramo spremeniti način življenja in delovanja.

Razstava Misliti pogoje našega časa je zato pokazala izbrane projekte slovenskega oblikovanja, tiste ki temeljijo na logiki evolucijsko stabilne strategije, na delovanju (naravnega) oblikovalca, ki za primarno skrb oblikovanja postavlja vrednoto optimalno urejenih odnosov znotraj obstoječega naravnega sistema vseh sobivajočih na planetu Zemlja. S kazanjem alternative pa nismo razkrili le problematike obstoječih načinov oblikovanja, ampak smo ponudili možnosti za njihovo preoblikovanje.

>>Več o konceptu

 

Ekipa projekta Misliti pogoje našega časa, foto: Lin Gerkman.
Ekipa projekta Misliti pogoje našega časa, foto: Lin Gerkman.

 

Slovenski razstavljavci z izbranimi projekti

Zelemenjava: Menjava zelenih dobrot in modrih zamisli
Avtorji: Darja Fišer in skupnost prostovoljcev

Razkrite roke
Avtorice: Oloop – Tjaša Bavcon, Jasmina Ferček in Katja Kovič Burger
v sodelovanju s Človekoljubnim dobrodelnim društvom UP Jesenice

O zemlji in vodi: Ribniški klub na King’s Crossu
Avtorji: Marjetica Potrč in OOZE – Eva Pfannes, Sylvain Hartenberg

Simbiocen
Avtorji: Trajna kolektiv – Gaja Mežnarić Osole, Andrej Koruza

Trajnostni luksuz
Avtorica: Matea Benedetti

Fotoaktivni tlakovci
Avtorji: Tlakovci Podlesnik

Najemi panj
Avtorji: Gorazd Trušnovec, društvo Urbani čebelar

REsense
Avtorji: Balanca – Tamara Lašič Jurković, Valentina Repenšek

 

Kolofon

Kuratorke: Tamara Lašič Jurković, Barbara Predan, Valentina Repenšek
Avtorji razstavnega koncepta: Ajda Bertok, Žiga Hančič, Marko Ježek, Jernej Kapus, Julija Karas, Tamara Lašič Jurković, Ambrož Močnik, Gal Rančigaj, Valentina Repenšek, Mihaela Romanešen in Hana Železnik (UL ALUO, Oddelek za industrijsko in unikatno oblikovanje)
Mentorji: Barbara Predan in Jure Miklavc v sodelovanju z Rokom Kuharjem, Primožem Jezo in Lidijo Pritržnik
Oblikovanje razstave: Jure Miklavc, Barbara Šušteršič, Silva Vitez, Andrej Šenk in Jože Carli v sodelovanju z Rokom Kuharjem in študenti: Marko Ježek, Jernej Kapus, Ambrož Močnik, Gal Rančigaj, Mihaela Romanešen in Hana Železnik
Oblikovanje identitete in knjige: Barbara Šušteršič
Ilustracije: Maja Grobler
Fotografije: Aleš Rosa (Zelemenjava, REsense), Fatima Galijasević in Aleksander Lilik (Razkrite roke), John Sturrock (O zemlji in vodi: Ribniški klub na King’s Crossu), Jonathan Killick in Elliott Taylor (Simbiocen), Mimi Antolovič (Trajnostni luksuz), Fotoaktivni tlakovci (Tlakovci Podlesnik), Luka Dakskobler (Najemi panj)
Prevod v angleščino: Tadej Rosa, Prevajalska zadruga Soglasnik
Prevod v italijanščino: Matejka Grgič, Prevajalska zadruga Soglasnik
Organizacija: Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani

 

O XXII Milanskem Trienalu

22. edicija milanskega trienala je nosila naslov »Broken Nature: Design Takes on Human Survival«. Kuriralo jo je Paola Antonelli, kuratorka na Oddelku za arhitekturo in oblikovanje ter direktorica za razvoj in raziskave v newyorškem Muzeju sodobne umetnosti (MoMA). Čeprav se trienale v javnosti včasih zamenjuje z vsakoletnim milanskim pohištvenim sejmom (Milano Design Week), gre pri prvem za mnogo obsežnejši in pomembnejši dogodek, v strokovni in širši mednarodni javnosti.

 

Partnerji

Projekt so podprli:
Svet za umetnost Univerze v Ljubljani, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije – I feel Slovenia: Green. Creative. Smart.

Razstavni dogodek »Misliti pogoje našega časa/Thinking the Conditions of Our Time« je spremljalo praznovanje 100-letnice Univerze v Ljubljani.

>>Gradivo za medije