Nove pridobitve

Zbirka plakatov iz zapuščine prof. dr. Staneta Bernika

Zbirka ALUO se je v letu 2020 obogatila z manjšo zbirko plakatov iz zapuščine dr. Staneta Bernika. Med drugim so zastopani legendarni avtorji slovenskega grafičnega oblikovanja (npr. Matjaž Vipotnik, Ranko Novak, Jani Bavčer, Jože Brumen, Novi kolektivizem, Miljenko Licul, Peter Skalar, Bronislav Fajon, Zdravko Papič, Tomaž Kržišnik, Radovan Jenko); nekateri jugoslovanski avtorji, ki jih je dr. Bernik raziskoval (npr. Ivan Picelj, Boris Bučan, Boris Ljubičić) in pomembni svetovni avtorji, ki so v zadnjem desetletju 20. stoletja imeli kontakte z Oddelkom za oblikovanje ALUO (npr. Edward Benguiat). Zbirka plakatov trenutno šteje okrog 50 enot.

Zbirka bo kot osnova za poučevanje in raziskave v oblikovanju in kot kulturno-umetniška dediščina prispevala h kvaliteti pedagoškega procesa.