Projekti

Grafični projekt Trialog grafičnih generacij

Pod širšim tematskim naslovom Razvijanje konceptov učinkovite predstavitve umetniškega dela na spletu se je pod mentorskim vodstvom Nadje Zgonik (vodja projekta), Zore Stančič in Admirja Ganića septembra začel in decembra 2021 zaključil Trialog grafičnih generacij: študentov, profesorjev, vzornikov, izpeljan s podporo Sveta za umetnost UL. Potekal je na ALUO na Grafičnem oddelku z vključitvijo študentov in študentk z vseh študijskih smeri iz prvega letnika MA in dveh Erasmus študentk. Projektno skupino je sestavljalo štirinajst študentk in študentov z naslednjih študijskih smeri: Grafika (Kim Benkovič, Petra Leskovar Grum, Ava Tribušon Ovsenik, Amina Ahmetagić, Maja Živko), Fotografija (Rok Černezel, Lana Soklič), Konservatorstvo-restavratorstvo (Monika Zobec, Roza Šantej, Ana Strašek, Urh Tacar), Slikarstvo (Zdenka Pandžić), Kiparstvo (Tom Winkler) in Video in novi mediji (Nikolche Slavevski). 

Projekt je bil zasnovan kot medgeneracijska izmenjava mnenj in stališč, kot trialog grafičnih generacij. Študenti, povezani v šest skupin, so se v intervjujih s pedagogi na ALUO, uveljavljenimi umetniki na področju grafike, slikarstva in intermedijskih umetnosti, Zoro Stančič, Mojco Zlokarnik, Arjanom Preglom, Bojanom Gorencem, Borutom Vogelnikom/Irwin in grafikom Admirjem Ganićem, pogovarjali o njihovih vzornikih in odnosu do zgodovine slovenske grafike. Povprašali so jih, koga izmed umetnikov, ki  so študirali na ALUO, bi izbrali kot svojega vzornika, izjemnega eksperimentatorja, zgled ali fascinacijo. 

 

Proces dela

Iz zbirke študentske grafike, ki na akademiji nastaja od leta 1946 in je po obsegu najštevilčnejša javna grafična zbirka v Sloveniji, saj šteje več kot 50.000 listov, smo potem izbrali mape s študentskimi grafičnimi deli teh avtorjev-vzornikov. Ob pregledovanju grafičnih listov so študentke in študenti spoznavali menjavo principov pedagoških praks, stilističnih premen v umetnosti in različnih tehnoloških rešitev. Potem je vsaka skupina med grafikami po lastni izbiri poiskala eno delo, s katerim se je želela nadalje ukvarjati in ga interpretirati. Študenti in študentke so dobili skene teh grafik v visoki resoluciji – pot do interpretacij med verbalnim in vizualnim na način čimbolj eksperimentalnih in inovativnih interpretacij je bila odprta. To, kar je nastalo, so bile izjemno sveže avtorske interpretacije del iz študentske grafične zbirke v različnih medijih: videu, analogni fotografiji, digitalnem kolažu, animaciji, z videointervjuji in besedilno/zvočne razčlembe. 

Seznam interpretiranih grafik najdete TUKAJ.

Grafični projekt je nastajal na presečišču med sistematiko dokumentiranja umetniških del, ki teče po določenih strokovnih parametrih in jo študentke in študenti v času študija morajo spoznati, hkrati pa je inovativno preizkušal, kakšne so možnosti atraktivnih in svežih načinov predstavitve likovne dediščine, ki jih je s pomočjo tehnologije mogoče narediti privlačne za novo publiko za umetnost. 

Cilji, ki jim je sledil projekt:

 • digitalizacija umetnostne dediščine,
 • medgeneracijski dialog,
 • medkulturna izmenjava,
 • grafična umetnost kot medialna oblika med analognim in digitalnim,
 • vključevanje in spoznavanje procesov umetniškega dela profesorjev kot spoznavanje realnih umetnostnih karier, torej priprava na samostojno kariero,
 • diseminacija umetnostnih vplivov kot spodbujanje odličnosti grafike na drugih univerzah (Ljubljanska grafična šola: šola grafike na sarajevski akademiji),
 • prikaz ALUO kot varuhinje in skrbnice ter promotorke specifičnega vidika slovenske grafične dediščine, ki je še posebej zanimiva, saj vključuje študijska dela umetnikov, ki so pozneje postali osrednji akterji svetovno znanega fenomena Ljubljanske grafične šole,
 • spodbujanje sodelovanje med študenti različnih študijskih smeri, ki sicer nimajo možnosti za sodelovanje, da se spoznajo z operativnimi vidiki različnih umetniških praks, za katere poteka izobraževanje na ALUO, in ki bodo po zaključku študija njihova karierna realnost, tudi v smislu iskanja inovativnih načinov pri predstavljanju lastnega umetniškega dela.

Napovedujemo razstavo v MGBS v letu 2022 (študentske interpretacije + 6 profesorjev + 7 izbranih del iz grafične zbirke). 

 

Katalog del

Bojan Gorenec … izbrani umetnik Bojan Gorenec
Kim Benkovič
Rok Černezel
Benkovič, Černezel. Græprodukcifikacija … , 2021, videoanimacija

Arjan Pregl  … izbrani umetnik Andrej Jemec
Ana Strašek
Roza Šantej
Monika Zobec
Strašek, Šantej, Zobec. Jemec. Tihožitje samoizolacije, 2021, digitalni kolaž

Zora Stančič … izbrana umetnika Bogdan Borčić in Adriana Maraž… interpretacija: Lana Soklič in Urh Tacar
Soklič. Maraž. Rdeča melanholija, I-III, 2021, 3 analogne fotografije, 3 x (24 x 30,5 cm)

Tacar. Borčić, Interpretacija v besedilu

 • Borut Vogelnik … izbrani umetnik Bogoslav Kalaš

Petra Leskovar Grum

 • Mojca Zlokarnik … izbrani umetnik Marjan Pogačnik

Ava Tribušon-Ovsenik
Tom Winkler
Zdenka Pandžić
Tribušon-Ovsenik, Winkler, Pandžić. Pogačnik. Konjeniki, 2021, digitalna animacija z zvokom, barvna.
(dostopno na povezavi https://we.tl/t-xAbSMbWj3T?src=dnl )
Intervju z Mojco Zlokarnik

 • Admir Ganić … izbrani umetnik Dževad Hozo

Amina Ahmetagić
Maja Živko
Nikolche Slavevski
Ahmetagić, Živko, Slavevski. Hozo. Kako naj se vrnem k svojemu izvoru? (Kako svom izvoru da se vratim?), 2021, videomontaža