prof. dr. Vesna Žabkar

PREDMETI

Oblikovanje vizualnih komunikacij
Dodiplomski študijski program

Spoznavanje in razumevanje delovanja oblikovanja znotraj ekonomskih okolij. Razvoj ekonomije in ekonomskega vedenja posameznika in družbe, spoznavanje zakonitosti delovanja sodobnega podjetja, trga in odnosov na trgu, še posebej pa zakonitosti trženja. Poudarjena je povezanost značilnosti trženja z oblikovanjem ter interdisciplinarno povezovanje raznolikih znanj oz. ved.