prof. Vladimir Pezdirc

Vladimir Pezdirc – Lube, rojen 1950 v Ljubljani, je redni profesor na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani. Za ustvarjalne dosežke na področju industrijskega oblikovanja je leta 1987 prejel nagrado Prešernovega sklada. Je tudi prejemnik več priznanj s področja industrijskega oblikovanja Zlata medalja BIO 9, 1981 in BIO 10, 1984. Leta 1992 je bil uvrščen v izbor »Masters of European Design« ter prejel nagrado »Excellence Award« ICSID / International Council of Industrial Design / kot član in vodja mednarodne oblikovalske delavnice – Novi proizvodi iz aluminija. Leta 1984 je poleg nagrade Prešernovega sklada prejel še priznanje RS »Inovator leta«. Sodeloval je v številnih mednarodnih oblikovalskih delavnicah in mednarodnih komisijah za ocenjevanje dosežkov na področju industrijskega. Veliko ustvarja tudi v svojem oblikovalskem studiu Quadrat design.

 

REFERENCE 2008–2013 (izbor)

2009/13:

 • avtor in kurator 1., 2., 3. in 4. razstave borza oblikovanja TOP IDEJE, AMBIENT, Ljubljana

2008/13:

 • Avtor in projektni vodja razstav TOP TEN, AMBIENT, Ljubljana

2010/13:

 • član mednarodne žirije TOP TEN, Ambient, Ljubljana

2011/12:

 • Mentor in vodja projekta Povezujemo oblikovanje in industrijo
 • Razstave projekta: Galerija Mestne hiše maj 2012, Ljubljana
 • Predstavitev prototipov sejem Ambient oktober 2012, Ljubljana
 • Predstavitev Evropskim parlamentarcem september 2012
 • Predstavitev prvih izdelkov 100 % Design – London, 2013
 • 2012/13: Vodja projekta “Modularni sistem za gradnjo Medgeneracijskih centrov. Razvojno raziskovalni projekt Quadrat design – Talum
 • Razstava in javna predstavitev prve aplikacije, oktober 2013

PREDMETI

Industrijsko in unikatno oblikovanje
Podiplomski študijski program

Namen predmeta je seznaniti študente s potekom magistrskega študija, pripravo metodologije in cilji magistrske naloge. Prvi del predstavlja uvod v magistrski študij – vpogled v potek študija. Drugi del je zasnova poteka magistrske naloge – celovit vpogled v izdelavo magistrske naloge, izbira teme in oblikovanje vsebinskih smernic. Tretji del je uvod v raziskave v oblikovanju in zajema uvajanje študenta v raziskovalno-načrtovalno dejavnost, metode zbiranja in obdelave podatkov, predstavitev raziskovalne dejavnosti za načrtovanje.

Namen predmeta je usposobiti študente za samostojno ali timsko delo na domačih in tujih interdisciplinarnih projektih industrijskega oblikovanja. Študij na podiplomski stopnji je usmerjen v poglobljeno delo na nalogah, ki so lahko usmerjene v raziskovalno delo na kompleksnejših (sistemskih) konkretnih problemih ali v eksperimentalno / konceptualno smer razvoja. Študent se skozi delo nauči obvladovati vse stopnje oblikovalske metodologije in biti sposoben tvoriti (sintetizirati) rešitve kompleksnejših problemov. Proces je usmerjen v iskanje inovativnosti in kreativnosti skozi tehnične in ne-tehnične rešitve.

Študenta se spodbuja v senzibilnost za iskanje odgovorov na pereče družbene probleme. Nauči se razumevanja industrijskega oblikovanje v širšem kontekstu in postane sposoben pravilno pozicionirati njegovo vlogo v okviru gospodarstva ali družbe.

Mentorstvo diplomskih in magistrskih del

Diplomska dela:

 • Otroški gugalnik / Vanja Lojen; mentor Vladimir Pezdirc, 2014
 • Stajica / Gregor Humar, mentor Vladimir Pezdirc, 2014
 • oriBoat – zložljivo malo plovilo / Matija Čuk; mentor Vladimir Pezdirc, 2014
 • Sodobna interpretacija starih vhodnih vrat, razdeljenih na slovenske krajine / Nadja Petek; mentor Vladimir Pezdirc, 2013
 • Lesena svetilka “Spirea” / Blaž Habjanič; mentor Vladimir Pezdirc, 2013
 • Sani / Aljaž Verčko; mentor Vladimir Pezdirc, 2013
 • Oblikovanje nosilca digitalnega fotoaparata za snemanje videoposnetkov / Matic Ačko; mentor Vladimir Pezdirc, 2013

Magistrska dela:

 • Kolo za kronometer / Borut Dvornik; mentor Vladimir Pezdirc, somentor Stane Bernik, 2010
 • Oblikovanje jahte / Erik Šifrer; mentor Vladimir Pezdirc, 2006
 • Razkošje enostavnosti – stol za bolnika s cerebralno paralizo / Jeronima Kastelic; mentor Vladimir Pezdirc, somentor Stane Bernik, 2005
 • Oblikovanje katamarana za prevoz potnikov v priobalnem področju / Ivana Peko,
 • Mentor Vladimir Pezdirc, somentor Stane Bernik 2000