prof. dr. Nina Gunde Cimerman

PREDMETI

Konserviranje in restavriranje likovnih del
Podiplomski študij

Študent se seznani z različnimi tehnikami mikroskopije, predstavitvijo pomembnih pojmov za mikroskopijo, kot so ločljivost, povečava; predstavitvijo različnih tipov mikroskopov; metod, ki se uporabljajo v restavratorstvu; osnovnimi pojmi o mikrobni rasti; z delom s svetlobnim mikroskopom, stereomikroskopom in polarizacijskim optičnim mikroskopom; pripravo anorganskih in organskih vzorcev za različne mikroskopske tehnike; analizo z različnimi mikroskopijami pridobljenih slik. Seznani se s prednostmi in omejitvami pri uporabi posameznih mikroskopov, podrobneje spozna mikroskopske tehnike, najpogosteje uporabljene v restavratorstvu. Nauči se opazovati mikroorganizme, ki kontaminirajo likovna dela, arhivsko, muzejsko in knjižnično gradivo, jih razlikovati med seboj in jih s pomočjo osnovnih aseptičnih tehnik osamiti v čisti kulturi. Spozna se tudi s sestavo in razgradnjo različnih materialov – tekstil, papir, les, poslikave in uporabo mikroskopije pri identifikaciji pigmentov in vlaken.