izr. prof. Miladi Makuc Semion

Miladi Makuc Semion se je rodila leta 1955 v Solkanu. Leta 1979 je diplomirala na ALU in pridobila naziv akademska kiparka. Po diplomi je poučevala likovno vzgojo na OŠ Riharda Jakopiča v Ljubljani in obiskovala podiplomski študij restavratorstva na ALU. Dodatno se je izpopolnjevala na Bundesdenkmalamt-u na Dunaju.

Od leta 1982 do 1993 je kot restavratorka za leseno plastiko na Restavratorskem centru ZVKDS vodila mnoge restavratorske projekte (glavni oltar v ž.c. sv. Petra v Komendi; zlati oltarji iz Podbrja pri Podnanosu, Ribjeka pri Osilnici, Kojskega v Goriških Brdih …).V letih od 1993 do 2002 je bila v Narodni galeriji konservatorska-restavratorska svetovalka za kiparski fond in do 2000 tudi vodja Oddelka za konserviranje in restavriranje. Restavrirala je velik del gotskih in baročnih plastik iz stalne zbirke ter koordinirala in izvajala konservatorsko-restavratorska dela pri več razstavnih projektih (Gotika v Sloveniji, Kiparstvo okoli leta 1900, Biblije na Slovenskem, Valentin Metzinger – življenje in delo).

Po pridobitvi Priznanja pomembnih umetniških del za področje restavratorstva (2001) je bila izvoljena v docentko za restavratorstvo (2002) in leta 2010 v izredno profesorico. Na Oddelku za restavratorstvo poučuje konserviranje-restavriranje lesene polikromirane plastike. Bila je tudi predstojnica oddelka (2006-2007) in prodekanja ALUO UL (2007-2009).

Ukvarja se s konserviranjem-restavriranjem predvsem poslikanih in pozlačenih lesenih skulptur in oltarnih nastavkov, strokovno sodeluje z Narodno galerijo, Moderno galerijo, Restavratorskim centrom ZVKDS in drugimi ustanovami s področja kulturne dediščine. Leta 2010 je prejela Priznanje Mirka Šubica (podeljuje Društvo restavratorjev Slovenije). Je zunanja sodelavka na Oddelku za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete, kjer predava predmet Umetnostne tehnike in restavratorstvo. Sodeluje v več strokovnih komisijah za spremljanje konservatorsko-restavratorskih posegov.

 

REFERENCE

 1. Vinko Tušek, Ambient M1, 1971, barvan les, železo, okoli 270 × 360 × 170 cm, last Moderna galerija, Ljubljana, inv. št.: 272/K, 313/K (izvedba konservatorsko-restavratorskega posega, 2014)
 2. Likovna zbirka gradu STRMOL (Republika Slovenija) (EŠD 7903) – Zbirka 114 historičnih okrasnih okvirov iz avtentične opreme gradu (vodenje in izvajanje konservatorsko-restavratorskih posegov, 2010–2011)
 3. MAKUC SEMION, Miladi. Tehnološki vidiki kiparskega ustvarjanja. V: BREŠČAK, Mateja (ur.), GANGL, Alojz. Alojz Gangl : kipar na poti v moderno: [Belokranjski muzej, Metlika, 8. junij–3. januar 2010, Narodna galerija, Ljubljana, 2. februar 2010–16. maj 2010]. Ljubljana: Narodna galerija; Metlika: Belokranjski muzej, 2010, str. 29–34.
 4. Likovna zbirka gradu SNEŽNIK (Narodni muzej Slovenije) (EŠD 670) – Zbirka 45 historičnih okrasnih okvirov iz avtentične opreme gradu (vodenje in izvajanje konservatorsko-restavratorskih posegov, 2007 in 2008)
 5. Mojster HGG, Oltar sv. Ane in 4 slike Mojstra HGG, 1644, Viher – Cerkev Sv. Duha, EŠD 2483 (vodenje in izvajanje konservatorsko-restavratorskih posegov, 2003–2004)
 6. MAKUC SEMION, Miladi. Zlati oltarji – okvirji slik Mojstra HGG; Restavriranje del Mojstra HGG na lesenih nosilcih. V: Konserviranje in restavriranje umetnin Mojstra HGG (Knjižnica Narodne galerije, Študijski zvezki, 11). Ljubljana: Narodna galerija: ZVKD, RC RS, 2004, str. 62–73.

PREDMETI

Konserviranje in restavriranje likovnih del
Podiplomski študij

Študent se usposobi za izvedbo predvidenih konservatorsko-restavratorskih postopkov pod nadzorom in vodstvom vodje projekta, sledi primerjava izvedenega posega z realizacijo konservatorsko-restavratorskega posega na sorodnem gradivu. Po posegu je na vrsti evalvacija in ocena doseženih rezultatov in izdelava dokumentacije. Študent se nauči kritično oceniti rezultate posega in interpretirati izvedena dela.

Mentorstvo diplomskih in magistrskih del

Diplomska dela:

 • Konserviranje in restavriranje spalnice Toneta Kralja – med umetnostjo in obrtjo / Maruša Ličen; mentorica Miladi Makuc Semion, 2014
 • Konserviranje in restavriranje louvrskega mavčnega odlitka Miloške Venere / Matic Nosan; mentorica Miladi Makuc Semion, 2014
 • Konserviranje in restavriranje lesenih marionet iz predstave Udarna brigada / Zala Kalan; mentorica Miladi Makuc Semion, somentorica Ana Motnikar, 2013 (Nagrada ALUO UL)
 • Konservatorsko-restavratorski program za oltar sv. Bernarda v župnijski cerkvi sv. Jerneja v Šentjerneju, EŠD 2433 / Aleš Vene; mentorica Miladi Makuc Semion, 2012 (Nagrada ALUO UL)
 • Problematika ponovnega konservatorsko-restavratorskega posega na gotski leseni plastiki Marije iz Ribnice/ Martina Tekavec; mentorica Miladi Makuc Semion, 2011 (Nagrada ALUO UL)
 • Forma viva v Kostanjevici – konservatorsko-restavratorska izhodišča, Rok Dolničar mentorica Miladi Makuc Semion, 2009. (Prešernova nagrada ALUO UL)
 • Imitiranje lesa in marmorja na lesenih nosilcih / Marija Marolt, mentorica Miladi Makuc Semion, 2007 (Prešernova nagrada ALUO UL)

Magistrska dela:

 • Raziskovanje tehnike in tehnologije lesene polihromirane plastike Križani Juraja Petrovića (15. stol.) iz cerkve sv. Križa v Arbaniji na otoku Čiovu / Stela Grmoljez Ivanković; mentorica Miladi Makuc Semion, somentor Ivan Bogovčič, 2009