doc. Miha Klinar

Po študiju oblikovanja na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani se je Miha Klinar specializiral za industrijsko oblikovanje. V 90. letih je ustanovil svoj prvi oblikovalski studio. Leta 2000 je s partnerji ustanovil studio Gigodesign, pa tudi oddelek za industrijsko oblikovanje. Leta 2008 je bil pobudnik in koordinator 9. razvojne skupine za kreativne industrije pri Ministrstvu za razvoj RS. Leta 2013 je začel ustanavljati Kompetenčni center za design management.

Od leta 2014 deluje kot docent na ALUO, ob tem pa še vedno nadzoruje nekatere projekte v studiu Gigodesign in razvoj Kompetenčnega centra za design management. Je član medresorske skupine za pripravo osnutka strategije s področja oblikovanja v Republiki Sloveniji.

 

REFERENCE (izbor)

• Design Value Award 2016; DMI, Boston, ZDA (nagrada za projekt Kompetenčnega centra za design management)
• Večkratna nagrada Red Dot Award
• Zlata medalja za inovacijo Gospodarske zbornice Slovenije 2011

PREDMETI

Industrijsko in unikatno oblikovanje
Podiplomski študijski program

Izobraževalni proces pripravi študenta na zahtevno delo v razvoju inovativnih, inventivnih in konkurenčnih proizvodov, sistemov in storitev. Pri predmetu dobi znanje, veščine, spoznajo orodja in načrtovalske tehnike. Študent spozna temeljne koncepte razmišljanja o managementu in razume povezanost med razvojem oblikovanja, upravljanjem in prepletenostjo dejavnikov, od katerih je odvisno uspešno vodenje oblikovalskega procesa, razumevanje znanosti in kreativnega oblikovanja.

Cilj študija v okviru predmeta Upravljanje v oblikovanju III  je, da se študent seznani s kompleksnostjo razvoja  proizvodov, sistemov in storitev ter načeli gospodarnega vodenja procesov s pomočjo znanja, veščin, orodij in načrtovalskih tehnik, ki vključuje poslovne, človeške in tehnične vidike. Prepletenost in kompleksnost problematike se izrazi v prepletenem zajemanju znanj dveh sklopov, ki jih mora študent obvladovati v načrtovanju in vodenju razvojnega procesa od cilja do izdelka/storitve v rokah uporabnika. Študent se nauči uporabljati različne metode in tehnike spodbujanja kreativnosti, mrežnega planiranja (sočasni inženiring), sodobnih tehnologi in dela na terenu z uporabniki. Študent krepi zmožnost samostojnega kritičnega in kreativnega razmišljanja, motiviranja sodelavcev in timov, spodbujanja interdisciplinarnega reševanja nalog in sploh gospodarjenja z viri, razumevanja ciljev uporabnikov, naročnikov in investitorjev.