izr. prof. mag. Lucija Močnik Ramovš

Lucija Močnik Ramovš, rojena leta 1972 v Ljubljani, je po končani srednji šoli za oblikovanje in fotografijo študirala slikarstvo na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani in leta 1996 diplomirala pri profesorju Andreju Jemcu. Leta 1999 je končala študij na specialki za restavratorstvo pri profesorju Francetu Kokalju. Študijsko se je izpopolnjevala doma in v tujini. Je izredna profesorica na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani in nosilka predmetov s področja konserviranja-restavriranja slik na prvi in drugi stopnji univerzitetnega študijskega programa. Je članica strokovnih komisij Ministrstva za kulturo in Društva restavratorjev Slovenije ter uredniškega odbora povzetkov strokovnega srečanja Konservator-restavrator. Skupaj z ZVKDS, Restavratorskim centrom, Oddelkom za štafelajno slikarstvo izvaja tudi strokovne izpopolnjevalne delavnice.

Med leti 2013 in 2017 je bila prodekanja za študijske zadeve, v študijskem letu 2017/2018 pa je bila izvoljena za dekanjo UL ALUO.

 

NAJPOMEMBNEJŠE REFERENCE – UMETNIŠKA DELA (RESTAVRIRANE UMETNINE) 2008–2013:

 • Projekt Strmol: stalna razstava, grad Strmol, Crklje na Gorenjskem (konserviranje-restavriranje in vodenje del na 11 slikah iz likovne zbirke gradu Strmol), 2012
 • Projekt: Izzvenevanje nekega obdobja, Oris poznobaročnega slikarstva na Kranjskem (avtor: Ferdinand Šerbelj). Razstava: Narodna galerija, Ljubljana, 2011 Leopold Layer, Kristus in prešuštnica, 63,5 × 82,8, ol. na pl., inv št.: NG S 257
 • Projekt: Izzvenevanje nekega obdobja, Oris poznobaročnega slikarstva na Kranjskem (avtor: Ferdinand Šerbelj). Razstava: Narodna galerija, Ljubljana, 2011 Leopold Layer, Zadnja večerja z avtoportretom, 55 × 71, ol. na pl., inv. št.: NG S 1209
 • Projekt: Izzvenevanje nekega obdobja, Oris poznobaročnega slikarstva na Kranjskem (avtor: Ferdinand Šerbelj).Razstava: Narodna galerija, Ljubljana, 2011 Janez Potočnik, Maesta, 62 × 82,8 cm, ol. na. pl., inv. št.: NG S 321
 • Rihard Jakopič, Anemone, 20. st., 69,5 × 59,5 cm, ol. na pl., inv. št.: 609, Državni zbor RS, EŠD: 8225 (konserviranje/restavriranje), 2010
 • Ferdo Vesel, Starec, 20. st., 62,4 × 47 cm, ol. na pl, inv. št.: 752, Državi zbor RS, EŠD: 8225 (konserviranje/restaviranje), 2010
 • Fran Klemenčič, Kmečka hiša, 20.st, 48 × 101 cm, ol. na pl., inv. št.: 638, Državni zbor RS, EŠD: 8225 (konserviranje/restavriranje), 2010
 • Priznanje Mirka Šubica za leto 2008, za organiziranje, vodenje in delo pri konserviranju-restavriranju likovnega gradiva gradu Snežnik

PREDMETI

Konserviranje in restavriranje likovnih del
Dodiplomski študij

Pri predmetu študent razširja, poglablja in vsestransko obvladuje temeljne postopke konserviranja in restavriranja slik na platnu, ki predstavljajo obsežen del slovenske likovne dediščine. Del konservatorsko-restavratorskih postopkov je vezan tudi na ostale nosilce slik, kot sta kovina in papir. Študent spozna tehniko in tehnologijo slik na raznovrstnih nosilcih. Seznani se z glavnimi vzroki propadanja in tipom poškodb, s problematiko raziskovanja stanja umetnin v teh tehnikah, z načrtovanjem konservatorsko restavratorskega posega in izvajanjem neposrednih postopkov na umetninah. Seznani se z materiali, pripomočki in opremo, potrebno pri konserviranju in restavriranju umetnin.

Predmet seznanja študenta s tehnologijo in tehniko slik na platnu, kovini, papirju in njihovimi poškodbami, tehnologijo materialov, njihovo pripravo in uporabo pri konserviranju in restavriranju slik na platnu/kovini/papirju. Uči ga razumevanja zgradbe slik, tehnike in tehnologije, razumevanja poškodb na slikah, poznavanja značilnosti, zgodovine, tehnologije in načinov uporabe različnih organskih veziv (lepil, lakov, pigmentov) za konserviranje in restavriranje slik na platnenih nosilcih /kovini, papirju/. Poleg tega se študent spozna s pripravo in uporabo različnih gradiv v konservatorskih-restavratorskih postopkih, načinov preverjanja kakovosti gradiv in kompatibilnosti uporabljenih gradiv.

Podiplomski študij

Osnovni cilj predmeta je študente seznaniti s pregledom materialov in njihovo uporabo pri čiščenju umetnin glede na njihovo sestavo, način učinkovanja in stranske učinke, tako da so sposobni določiti ustrezno tehniko in metodo čiščenja glede na stanje gradiva. Študent spozna klasične in sodobne metode čiščenja, spozna površine in lastnosti tipičnih nečistoč ter probleme pri odstranjevanju površinske umazanije in lakov. Nauči se pripraviti različne mešanice in kompleksne sestavine, ki jih nato uporabi pri čiščenju gradiva.

Namen predmeta je razširjanje, poglabljanje in vsestransko obvladovanje temeljnih postopkov konserviranja in restavriranja moderne slike/kipa/instalacije … in s tem povezano raziskovanje določene problematike, ki rezultira v spoznavanju še neznanih področij. Študent se nauči raziskovati stanje moderne in sodobne umetnine z različno tehnologijo in v povezavi s tem načrtovati, izvesti in obvladovati konservatorsko-restavratorski poseg ter na koncu izdelati potrebno dokumentacijo.

Pri predmetu študent razširja, poglablja in vsestransko obvladuje temeljne postopke konserviranja in restavriranja slik na platnu, ki predstavljajo obsežen del slovenske likovne dediščine. Del konservatorsko-restavratorskih postopkov je vezan tudi na ostale nosilce slik, kot sta kovina in papir. Študent spozna tehniko in tehnologijo slik na raznovrstnih nosilcih. Seznani se z glavnimi vzroki propadanja in tipom poškodb, s problematiko raziskovanja stanja umetnin v teh tehnikah, z načrtovanjem konservatorsko restavratorskega posega in izvajanjem neposrednih postopkov na umetninah. Seznani se z materiali, pripomočki in opremo, potrebno pri konserviranju in restavriranju umetnin.

Študent se usposobi za izvedbo predvidenih konservatorsko-restavratorskih postopkov pod nadzorom in vodstvom vodje projekta, sledi primerjava izvedenega posega z realizacijo konservatorsko-restavratorskega posega na sorodnem gradivu. Po posegu je na vrsti evalvacija in ocena doseženih rezultatov in izdelava dokumentacije. Študent se nauči kritično oceniti rezultate posega in interpretirati izvedena dela.

Mentorstvo diplomskih in magistrskih del

Diplomska dela:

 • Študija retuše na sliki Marija z Jezusom iz zbirke Galerije ALUO / Ana Marie Duboković; mentorica Lucija Močnik Ramovš, 2014
 • Odstranjevanje laka in preslikav na sliki Marka Layerja Mater Dolorosa / Natalija Ambrožič; mentorica Lucija Močnik Ramovš, somentor Miha Pirnat, 2013
 • Značilnosti baročne slike na primeru slike Ecce Homo, Marka Layerja, iz zbirke Narodne galerije / Martina Prestor; mentorica Lucija Močnik Ramovš, somentor Miha Pirnat, 2013
 • Možne izbire veziv za izvedbo retuše na oljnih slikah / Marjeta Klemenčič; mentorica Lucija Močnik Ramovš, 2013
 • Utrjevanje slikovne plasti na slikah z mat površino / Ana Oblak; mentorica Lucija Močnik Ramovš, 2013
 • Podlepljanje slik s poudarkom na reverzibilnosti in minimalnosti: metoda z napršenim lepilom / Andreja Ravnikar; mentorica Lucija Močnik Ramovš, somentorica Barbara Gosar Hirci, 2012

Magistrska dela:

 • Karakteristike slik 19. stoletja kot izhodišče za konservatorsko-restavratorski poseg / Nina Dorič Majdič; mentorica Lucija Močnik Ramovš, 2014
 • Lak v slikarstvu: dileme v konservatorsko-restavratorski praksi / Simona Škorja, mentorica Lucija Močnik Ramovš, 2012
 • Pristopi k lokalni obdelavi poškodb slik na tkanem nosilcu / Sanela Hodžić; mentorica Lucija Močnik Ramovš, 2012
 • Utrjevanje slikovne plasti na slikah na platnenem nosilcu / Petra Kursar; mentorica Lucija Močnik Ramovš, somentorica Tamara Trček Pečak, 2011
 • Specifike konserviranja in restavriranja sodobnih slik na primerih izbranih del Julija Kniferja / Mirta Pavić; mentorica Lucija Močnik Ramovš, somentorica Tamara Trček Pečak, 2011