prof. dr. Lev Kreft

PREDMETI

Kiparstvo
Dodiplomski študijski program
Podiplomski študij
Podiplomski študijski program

Vsebina tega predmeta študenta seznani z razlogi in motivi nastanka filozofije umetnosti iz estetike, s filozofijo civilizacije in kulture v 18., 19. in 20. stoletju vse do sodobnosti, z razmerji med umetnostjo in napredkom (avantgarda in dekadenca), s kulturnim obratom in filozofijo postmodernizma ter s »koncem« in krizo umetnosti. Študent bo pri tem predmetu pridobil zmožnost konceptualnega izražanja ustvarjalnih in umetniških problemov ter njihovega umeščanja v historični tok, zmožnost podajanja filozofsko-umetnostnih vsebin v pisni in ustni obliki ter zmožnost povezovanja sodobne umetnosti s kulturnimi fenomeni in filozofskimi teorijami.

Konserviranje in restavriranje likovnih del
Dodiplomski študijski program
Podiplomski študij

Vsebina tega predmeta študenta seznani z razlogi in motivi nastanka filozofije umetnosti iz estetike, s filozofijo civilizacije in kulture v 18., 19. in 20. stoletju vse do sodobnosti, z razmerji med umetnostjo in napredkom (avantgarda in dekadenca), s kulturnim obratom in filozofijo postmodernizma ter s »koncem« in krizo umetnosti. Študent bo pri tem predmetu pridobil zmožnost konceptualnega izražanja ustvarjalnih in umetniških problemov ter njihovega umeščanja v historični tok, zmožnost podajanja filozofsko-umetnostnih vsebin v pisni in ustni obliki ter zmožnost povezovanja sodobne umetnosti s kulturnimi fenomeni in filozofskimi teorijami.

Podiplomski študijski program
Industrijsko in unikatno oblikovanje
Dodiplomski študijski program
Podiplomski študij
Podiplomski študijski program

Vsebina tega predmeta študenta seznani z razlogi in motivi nastanka filozofije umetnosti iz estetike, s filozofijo civilizacije in kulture v 18., 19. in 20. stoletju vse do sodobnosti, z razmerji med umetnostjo in napredkom (avantgarda in dekadenca), s kulturnim obratom in filozofijo postmodernizma ter s »koncem« in krizo umetnosti. Študent bo pri tem predmetu pridobil zmožnost konceptualnega izražanja ustvarjalnih in umetniških problemov ter njihovega umeščanja v historični tok, zmožnost podajanja filozofsko-umetnostnih vsebin v pisni in ustni obliki ter zmožnost povezovanja sodobne umetnosti s kulturnimi fenomeni in filozofskimi teorijami.

Oblikovanje vizualnih komunikacij
Dodiplomski študijski program

Študent razvija zmožnost historičnega in kritičnega mišljenja ter sposobnost humanistične imaginacije preko meja časa in prostora lastne kulture in zgodovine ter prepoznava pomene razlik in paralelnih struktur. Študent pridobi znanje in razume kulturne in umetniške modernosti, sposobnost kritičnega razmerja do kulturnega obrata in postmodernosti, poleg tega pa dojema kulturna in umetniška dogajanja sodobnosti v luči globalnih konfliktov in kontroverz.

Podiplomski študij
Podiplomski študijski program