doc. mag. Jurij Smole

Rojen leta 1965, magistriral leta 1996, prejemnik študentske Prešernove nagrade.

 

REFERENCE (izbor)

• Avtor nagrad za mednarodni festival kreativnosti Zlati boben 2001–2016
• Izdelal portrete znanih Slovencev: dr. R. S. Pejovnik, dr. France Bučar, Zofka Kveder, Jaki, Jakob Turk, dr. Anton Debeljak, Drago Košmrlj
• Od leta 2013 dalje vodja Galerije Domžale (programski vodja, skrb za organizacijo in postavitev razstav, likovno osveščanje, ekskurzije Galerija na potepu…)

PREDMETI

Konserviranje in restavriranje likovnih del
Dodiplomski študij

Predmet seznanja študenta s formiranjem enostavnih kiparskih volumnov. Sposoben je analizirati in izdelati enostavne kiparske volumne, izdelati nosilce za glino, poznati lastnosti in tehnološke zakonitosti kiparskih materialov. Oblikovati zna osnovne volumne v glini (modeliranje enostavnih geometrijskih oblik, stilizirane človeške glave po mavčni predlogi), nauči se posameznih tehničnih postopkov, ki so potrebni pri žganju glinenih volumnov, in uporabe mavca v kiparstvu. Pridobi občutek za detajl, zna izdelovati predloge v trajnejšem materialu, zna oblikovati preproste volumne iz žgane gline oziroma mavca in slepi kalup iz mavca.

Predmet seznanja študenta z oblikovnimi značilnostmi kiparskih stvaritev iz različnih zgodovinskih obdobij s pomočjo kiparskega oblikovanja predmetov. Študent se nauči ločiti in spoznati slogovna razmerja v zgradbi in površini. Seznanja študenta s postopki multipliciranja predmetov ter materiali v kiparstvu, nauči se razlikovati različne vrste volumnov in prepoznati oblikovna razmerja iz različnih časovnih obdobij. Kiparsko oblikovanje zna prilagoditi različnim umetnostno zgodovinskim stilom – izdela renesančni in baročni portret. Študent se nauči posameznih tehničnih postopkov zahtevnejših kalupov (kosovni kalup, kalup iz umetnih mas) ter zahtevnejših odlitkov v mavec.

Predmet seznanja študenta s tradicionalnimi materiali – les, kamen, kovina – in z njihovimi oblikovnimi možnostmi ter možnostmi prenosa oblike v omenjene materiale. Nauči se modeliranja in prenosa oblik v reliefni tehniki ter spozna tehnične pripomočke in načine njihove uporabe. Izpopolni se tudi pri oblikovanju zahtevnejših volumnov ter oblikovanju kopij v lesu in kamnu.

Mentorstvo diplomskih in magistrskih del

Diplomska dela:

  • Tehnološki pristop h keramičnemu, obarvanemu kipu / Martina Marenčič; mentor Jurij Smole, somentor Matjaž Počivavšek, 2013
  • Vpliv obdelave kamna na njegove površine / Doroteja Erhatič; mentor Jurij Smole, somentor Blaž Šeme, 2012
  • Kiparske tehnike ulivanja aluminija, izdelava figuralnega kipa iz aluminija in video posnetek / Žiga Vojska; mentor Jurij Smole, somentor Dušan Bučar, 2012
  • Kiparski in tehnološki vidiki objekt trouvé-ja / Nina Hrelja; mentor Jurij Smole, 2012
  • Forma in material: Izraznost v reliefu: Razvoj in udejanjanje ideje v različnih feliefnih formah in vpliv uporabe različnih materialov na karakter forme / Mirjam Semolič Sore; mentor Jurij Smole, 2010
  • Les kot moderen kiparski material / Marjeta Medved; mentor Jurij Smole, 2008

Magistrska dela:

  • Aplikativni materiali in tehnike v sodobnem kiparstvu / Živa Kutnjak; mentor Jurij Smole, somentor Alen Ožbolt, 2008
  • Moderne prakse v kiparstvu / Josip Barić; mentor Jurij Smole, 2007