prof. dr. Jurij F. Tasič

PREDMETI

Industrijsko in unikatno oblikovanje
Podiplomski študijski program

Spoznavanje naprednih inteligentnih sistemov za upravljanje naprav in procesov, ki omogočajo uporabniku prijazno rabo industrijskih izdelkov. Za sodobno komunikacijo človek–stroj so tradicionalne metode premalo, zato se predmet osredotoča na podajanje znanja o ključnih gradnikih uporabniških vmesnikov, razumevanje tehnoloških omejitev sistemov za upravljanje naprav in procesov, vrednotenje aplikacij na podlagi testiranj in poznavanje sodobnih trendov pri realizaciji komunikacije človek–stroj. Študent spozna pomen ustreznega izbora metodologije in načrtovanja za dosego zastavljenega cilja.