izr. prof. Fabio Smotlak

REFERENCE 2008–2013

Likovna/oblikovalska skupinska razstava

  • 2013 Likovna razstava: Giornate Europee Patrimonio, MedeArt gallery, Gorizia. Patrocinio Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Associazione Graphiti in VirtualGmuseum, Comune di Medea-Gorizia.
  • 2008 Likovna razstava: Mednarodni slikarski Ex- tempore, Mestna Galerija Piran. Obalne galerije Piran.

Publikacije

  • 2012 Revija: Domus n.964 dicember 2012. Europe’s Top School of Architecture and design, str. 92. Editoriale Domus Milano.

PREDMETI

Industrijsko in unikatno oblikovanje
Podiplomski študijski program

Namen predmeta je seznaniti študente s potekom magistrskega študija, pripravo metodologije in cilji magistrske naloge. Prvi del predstavlja uvod v magistrski študij – vpogled v potek študija. Drugi del je zasnova poteka magistrske naloge – celovit vpogled v izdelavo magistrske naloge, izbira teme in oblikovanje vsebinskih smernic. Tretji del je uvod v raziskave v oblikovanju in zajema uvajanje študenta v raziskovalno-načrtovalno dejavnost, metode zbiranja in obdelave podatkov, predstavitev raziskovalne dejavnosti za načrtovanje.

Namen predmeta je usposobiti študente za samostojno ali timsko delo na domačih in tujih interdisciplinarnih projektih industrijskega oblikovanja. Študij na podiplomski stopnji je usmerjen v poglobljeno delo na nalogah, ki so lahko usmerjene v raziskovalno delo na kompleksnejših (sistemskih) konkretnih problemih ali v eksperimentalno / konceptualno smer razvoja. Študent se skozi delo nauči obvladovati vse stopnje oblikovalske metodologije in biti sposoben tvoriti (sintetizirati) rešitve kompleksnejših problemov. Proces je usmerjen v iskanje inovativnosti in kreativnosti skozi tehnične in ne-tehnične rešitve.

Študenta se spodbuja v senzibilnost za iskanje odgovorov na pereče družbene probleme. Nauči se razumevanja industrijskega oblikovanje v širšem kontekstu in postane sposoben pravilno pozicionirati njegovo vlogo v okviru gospodarstva ali družbe.

Mentorstvo diplomskih in magistrskih del

Diplomska dela:

  • Lončarsko izročilo in sodobno industrijsko oblikovanje. Oblikovanje ognjevarne posode / Silva Dravšnik; mentor teoretičnega dela Stane Bernik; mentor praktičnega dela Fabio Smotlak, 1999