prof. dr. Vincenc Butala

PREDMETI

Konserviranje in restavriranje likovnih del
Dodiplomski študij

Cilj predmeta je prek vključevanja teorije, spretnosti in pojmov spoznavanje osnov okolja in okoljskih vplivov na konserviranje in restavriranje. Nauči se pravilnega rokovanja z umetninami, razumevanja dejavnikov, ki negativno vplivajo na hranjenje umetnin (klima, onesnaženost okolja, voda, vročina, svetloba …), prepoznati neprimerne pogoje za hranjenje umetnin in zna uporabljati merilne naprave. Sposoben je pripraviti predlog za vzpostavitev primernih pogojev za hranjenje ter predloga za transport oz. razstavljanje umetnin.

Podiplomski študij

Pri predmetu študent spozna vsebine, ki so potrebne za osnovno obvladovanje analize in sinteze rabe energije, varstva okolja in delovanja klimatskih naprav in sistemov v galerijah, muzejih, arhivih, sakralnih objektih … Obravnava povezavo prostorske umeščenosti človeka ter predvsem predmetov, del in gradiv za ohranjanje oziroma zmanjševanje tveganja za njihovo propadanje z učinkovito rabo energije, zahtevano kakovostjo notranjega okolja ter klimatskimi napravami, ki zagotavljajo lokalno mikroklimo. Študent spozna osnove učinkovite rabe energije obnovljivih in konvencionalnih virov ter njenega varčevanja, standardne in posebne zahteve notranjega okolja za/pri konserviranje, arhiviranje in restavriranje. Spozna tudi značilnosti sistemov klimatizacije in z njimi povezanih procesov ogrevanja, hlajenja, razvlaževanja.