prof. mag. Borut Vogelnik

Borut Vogelnik, rojen 1959 v Kranju, je leta 1983 diplomiral na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. Je ustanovni član skupine Irwin, v kateri deluje vse od leta 1983. Skupina, ki jo sestavljajo še Dušan Mandič, Milan Mohar, Andrej Savski in Roman Uranjek, je leta 2004 prejela Jakopičevo nagrado.

 

REFERENCE

Skupinske razstave

 • 2003: Berlin, Martin Gropius Bau, Berlin-Moscow, Moscow-Berlin 1950–2000 (kat.)
 • 2004: Barcelona, Joan Miro Foundation, The beauty of failure / The failure of beauty (kat.)
 • 2005 Istanbul, 9th Istanbul Biennial (kat.)
 • 2008/2009: New York, Here is Every, Four Decades of Contemporary Art, MOMA, The Museum of Modern Art, (kat.)
 • 2010: Paris, The Promises of the Past, Centre Pompidou, 14.4.–19.7.2010 (kat.)
 • 2011/2012: Karlsruhe, The Global Contemporary, The Art Worlds After 1989, ZKM (kat.)
 • 2012: Genk (Belgija) Manifesta 9, The European Biennial of Contemporary Art (kat.)
 • 2012/2013: London, A Bigger Splash: Painting after Performance Art, Tate Modern (kat.)

Samostojne razstave

 • 1989: Dusseldorf Stadtische Kunsthalle Dusseldorf (kat.)
 • 1996: Budimpešta, Ludwig Museum Budapest, Interior of the Planit (kat.)
 • 2000: Ljubljana, Moderna Galerija, Irwin Live
 • 2004: Beograd, Muzej savremene umjetnosti, Retroprincip (kat.)
 • 2012/2013: Tallinn, Construction of the Context, KUMU Art Museum

PREDMETI

Slikarstvo
Dodiplomski študijski program

Študentje z znanjem in praktičnim uporabljanjem tehnoloških vsebin lažje umeščajo lastna dela v sodobno prakso. Zato najprej pridobijo splošni uvid v pomene rabe tehnoloških postopkov in sredstev v likovni umetnosti, posebej na tistih področjih, ki so predmet študija na oddelku za slikarstvo. Študenti pridobijo vedenje o pahljači tehnoloških pristopov in postopkov, ki se jih uporablja v likovni umetnosti, skozi izvedbo konkretnih seminarskih nalog pa so jim omogočene tudi praktične izkušnje. Spoznajo risarska sredstva, osnove slikarskih sredstev in grafično tehnologijo. Usposobijo se za pravilno rabo tehnoloških sredstev pri izvedbi ateljejskega dela.

V 2. letniku smeri Slikarstvo in Grafika razvija študent dodatno tehnološko znanje in izkušnje. Pridobi dodatno vedenje o tehnikah tradicionalnih zvrsti slikarskega oziroma grafičnega dela, o pigmentih in njihovem razlikovanju po sestavi ter o povezavah med vsakokratno tehnologijo in cilji umetniškega dela. Pri tem se usposobi za eksperimentalno rabo modernih in sodobnih likovnih sredstev in njihovo kombiniranje pri izvedbi v okviru ateljejskega dela in tehnoloških seminarjev. S pridobljenim znanjem in praktičnim uporabljanjem tehnoloških vsebin študent lažje umeščajo lastna dela v sodobno prakso.

Mentorstvo diplomskih in magistrskih del

Diplomska dela:

 • Prekrivanja / Nina Slejko, somentor Borut Vogelnik, 2006
 • Jezik, koncept in strategije v sodobni umetniški produkciji / Sebastjan Leban, Staš Kleindienst, somentor Borut Vogelnik, 2007
 • Tracey Emin: Chateau de Tracy: teoretično delo; Mehanizmi prenosov v umetnosti: praktično delo / Petra Petančič; mentorica Nadja Zgonik, mentor Borut Vogelnik, 2010
 • Bernd in Hilla Becher, Luc Tuzmans, Claude Lanzmann in reprezentacija zgodovinskega dogodka: Reprezentacija povojnih pobojev / Jon Derganc, mentor Borut Vogelnik, 2011
 • Pobeg iz Alkatraza / Matej Stupica; mentor Žiga Kariž, somentor Borut Vogelnik, 2014

Magistrska dela:

 • Načrt, inkorporacija, podoba / Andrej Kamnik, mentor Bojan Gorenec, somentor Borut Vogelnik, 2006
 • Govorica otroštva kot performativni aspekt umetniške inštalacije / Miljana Babić, mentor Jože Barši; somentor Borut Vogelnik; mentor za teorijo Marina Gržinić, 2007
 • Simulaker / Vasja Lebarič, mentor Borut Vogelnik, 2007
 • Učinki reprezentacije in zagate kritične misli v polju umetniških praks / Nika Autor; mentor Borut Vogelnik, somentor Sergej Kapus, 2011
 • Lazurno slikarstvo / Sebastjan Starec; mentor Borut Vogelnik, 2013