asist. Andreja Ravnikar

PREDMETI

Konserviranje in restavriranje likovnih del
Podiplomski študij

Osnovni cilj predmeta je študente seznaniti s pregledom materialov in njihovo uporabo pri čiščenju umetnin glede na njihovo sestavo, način učinkovanja in stranske učinke, tako da so sposobni določiti ustrezno tehniko in metodo čiščenja glede na stanje gradiva. Študent spozna klasične in sodobne metode čiščenja, spozna površine in lastnosti tipičnih nečistoč ter probleme pri odstranjevanju površinske umazanije in lakov. Nauči se pripraviti različne mešanice in kompleksne sestavine, ki jih nato uporabi pri čiščenju gradiva.