asist. Ajda Mladenovic

PREDMETI

Konserviranje in restavriranje likovnih del
Dodiplomski študij

Študent se seznani s tehnologijo materialov in njihovo uporabo pri konserviranju-restavriranju stenskih slik, kamnitih umetnin in mozaikov. Spozna značilnosti, zgodovino, tehnologije in načine uporabe različnih anorganskih in organskih gradiv (kamnin, peščenih agregatov, apna, pigmentov, lepil, topil, sintetični smol, silikonov …) za konserviranje-restavriranje stenskih slik, kamnitih umetnin in mozaikov ter načine preverjanja kakovosti gradiv. Spozna tudi tehnike in tehnologije priprave gradiv ter razume združljivosti uporabljanih gradiv.

Cilj predmeta je obvladovanje, razširjanje in poglabljanje temeljnih postopkov konserviranja in restavriranja (polihromiranih) kamnitih umetnin in mozaikov. Študent se seznani z okoljem in njegovimi vplivi na tovrstne stvaritve ter spozna glavne vzroke sprememb in propadanja ter vrste poškodb na kamnitih umetninah in mozaikih. Seznani se s problematiko raziskovanja stanja umetnin teh zvrsti, z načrtovanjem konservatorskega-restavratorskega posega ter neposrednim izvajanjem izbranih postopkov in faz na tovrstnih umetninah (tudi s simuliranjem izvedbe). Seznani se s pripomočki in opremo, potrebno pri konserviranju in restavriranju umetnin ,kot tudi z gradivi, ki jih spozna pri predmetu Materiali in konservatorske tehnike III.

Podiplomski študij

Predmet temelji na pripravi in analizi konservatorsko-restavratorskega načrta posega na izbranem predmetu kulturne dediščine (stenski sliki, mozaiku, kamniti plastiki) po sistematičnih znanstvenih kriterijih in sodobnih strokovnih smernicah v zadanem časovnem okviru: izdelava konservatorsko-restavratorskega programa, umetnostno zgodovinska analiza gradiva, pretežno samostojne preiskave in testiranja, zaključna dokumentacija.

Predmet je že nadgradnja predmeta BI, saj študent izvede celotni konservatorsko-restavratorski poseg na izbranem predmetu kulturne dediščine (stenski sliki, mozaiku, kamniti plastiki) z upoštevanjem sistematičnih znanstvenih kriterijev in sodobnih strokovnih smernic v zadanem časovnem okviru: priprava delovišča in materiala, izvedba konservatorsko-restavratorskega posega na umetnini in izdelava zaključne dokumentacije. Študent že pozna tradicionalne in sodobne konservatorsko-restavratorske metode, metode preiskovalnih tehnik in zna identificirati stanje ter vzroke propadanja umetnine.