prof. dr. Jožef Muhovič

Govorilne ure: Torek od 10. do 11. ure
Lokacija: Erjavčeva cesta 23

Šifra raziskovalca: 06267

Izobrazba

 • 1973-1981: študij slikarstva, umetniške grafike in filozofije na Univerzi v Ljubljani.
 • 1977: diploma na slikarskem oddelku Akademije za likovno umetnost (akad. slikar; mentorja: prof. Janez Bernik in doc. dr. Milan Butina).
 • 1980: diploma na podiplomskem študiju slikarstva na Akademiji za likovno umetnost (akad. slik. spec.; mentorja: prof. Janez Bernik in prof. dr. Milan Butina).
 • 1981: diploma na podiplomskem štidiju umetniške grafike (akad. graf. spec.; mentorja: prof. Bogdan Borčič in in prof. dr. Milan Butina).
 • 1981: magisterij filozofskih znanosti na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (mag. fil., MA; mentor: prof. dr. Frane Jerman).
 • 1986: doktorat filozofskih znanosti (dr. fil., PhD; področje: estetika; mentor: prof. dr. Frane Jerman).
 • 1983-1986: asistent za likovno teorijo na ALU Univerze v Ljubljani.
 • 1987-1993: docent prav tam.
 • 1993-1994: gost-docent na Otto-von-Guericke Universität v Magdeburgu (Institut für Philosophie; raziskovalna skupina prof. dr. Wolfganga Welscha).
 • 1994-1996: raziskovalec na Freie Universität v Berlinu (Institut für Philosophie, Fachrichtung Hermeneutik; raziskovalna skupina prof. dr. Albrechta Wellmerja).
 • 1883-1998: izredni profesor na ALUO Univerze v Ljubljani.
 • od 1998: redni profesor za likovno teorijo prav tam.

 

Področja poučevanja

 • Likovna teorija, metodologija umetniškega raziskovanja, formalna likovna analiza, likovna semiotika, hermenevtika sakralnega prostora.

 

Raziskovalna področja

 • Slikarstvo,
 • umetniška grafika,
 • likovna teorija,
 • likovna semiotika,
 • likovna terminologija,
 • estetika,
 • filozofija umetnosti.

 

Članstva in gostovanja

 • 1993-1994 – raziskovalna štipendija fondacije Alexandra von Humboldta, Otto-von Guericke-Universität Magdeburg, Institut für Philosophie (Fachrichtung Ästhetik), mentor: prof. dr. Wolfgang Welsch; 1. 12. 1993 –  1. 6. 1994.
 • 1994-1995 – raziskovalna štipendija fondacije Alexandra von Humboldta (nadaljevanje): Freie Universität Berlin, Institut  für Philosophie, Fachrichtung Hermeneutik; mentor: prof. dr. Albrecht Wellmer); 1. 10. 1994 – 1. 3. 1995; 1. 7. 1995 – 1. 12. 1995.Hochschule der Künste Berlin, Institut für Kunstwissenschaft und bildnerische Erziehung, mentor: prof. dr. Karlheinz Nowald, 1. 7. 1995 – 1. 12. 1995.
 • 1995-1996 – raziskovalna štipendija fondacije Alexandra von Humboldta (nadaljevanje): Freie Universität Berlin, Institut  für Philosophie, Fachrichtung Hermeneutik; mentor: prof. dr. Albrecht Wellmer); 1. 7. 1996 – 1. 12.1996.Technische Universität Berlin, Arbeitsstelle für Semiotik, mentor: prof. dr. Roland Posner, 1. 7. 1996 – 1. 12. 1996.
 • 2017 je bil izvoljen za izrednega člana Slovenske akademije znanosti in umetnosti.

 

Znanstvene monografije

 • MUHOVIČ, Jožef & SNOJ, Vid: Diafanije. Pogovori o likovni in literarni umetnosti, Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 2020 (Zbirka Novi priostopi: 76) (v tisku).
 • BASSIN, Aleksander, MUHOVIČ, Jožef & BIZJAK, Tina: Franc Novinc – monografija, Ljubljana: Modrijan, 2019, str. 15-25 (J. Muhovič, Svet skozi dioptrijo »kresne noči«: Arhetip kot atraktor, barva kot finesa. Premišljanja o slikarstvu Franca Novinca, str. 15-21 / The World through the Dioptre of a »Midsummer Night«: Archetype as an Attractor, Colour as a Finesse. Reflections on the Painting of Franc Novinc, str. 22-25);
 • Vidno in nevidno. Uvod v formalno likovno analizo: teorija, primeri, metode, Ljubljana: Inštiut Nove revije. Zavod za humanistiko, 2018 (knjiga je z letnico 2018 izšla v marcu 2019);
 • Umetnost in religija (Elektronska knjižna zbirka KUD Logos, e-15). Elektronska izd. Ljubljana: KUD Logos, 2017.
 • Leksikon likovne teorije. Slovar likovnoteoretskih izrazov z ustreznicami iz angleške, nemške in francoske terminologije, Celje-Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba, 2015 (896 str., ilustr.).
 • S slikarstvom na štiri oči. Deset seans, Ljubljana: Raziskovalni inštitut Akademije za likovno umetnost in oblikovanje, 2012.
 • MUHOVIČ, Jožef & FRELIH, Črtomir (ur.): Likovno / Vizualno. Eseji o likovni in vizualni umetnosti, Ljubljana: Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta, 2012.
 • KOCIJANČIČ, Gorazd, MUHOVIČ, Jožef & SNOJ, Vid: Über das Geistige in der Kunst – zum zweiten Mal, Berlin–Münster–Wien–Zürich: LIT Verlag, 2010.
 • MUHOVIČ, Jožef (ur.): Kunst und Form. Was heisst »Form« in einer postmodernen Kunst?, Phainomena XVII / 66-67 (november 2008; international edition).
 • MUHOVIČ, Jožef, MAJETSCHAK, Stefan (ur.): Umetnost in forma, Ljubljana: Raziskovalni inštitut Akademije za likovno umetnost & Inštitut Nove revije. Zavod za humanistiko, 2007.
 • Umetnost in religija, Ljubljana: KUD Logos, 2002.

 

Umetniška dejavnost 

 

Samostojne razstave (izbor): 

 • 2019: Ljubljana, Galerija Staneta Kregarja (Zavod sv. Stanislava): Fingerprints, april-maj 2019.
  Maribor, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (dekanat): Srečanje – slikarji in teoretiki: Milan Butina, Marijan Tršar, Jožef Muhovič, 6. junij – 6. oktober 2019.
  Ljubljana, Galerija Celica (Galerija Srečišče): Srečanje – slikarji in teoretiki: Milan Butina, Marijan Tršar, Jožef Muhovič, Jurij Selan, 27. avgust – 20. september 2019.
 • 2018: Domžale, Galerija Domžale: Humanum, 18. – 30. oktober 2018.
 • 2013: Ljubljana, Ljubljanski grad – Kazemate: Res-ničnost / Reality (Č. Frelih, Z. Huzjan, J. Muhovič, T. Šušnik), 26. september – 8. december 2013.
 • 2012: Ljubljana, Finžgarjeva galerija: Šepet neznatnosti, 7. marec – 5. april 2012.
 • 2011: Škofja Loka, Galerija Ivana Groharja in Loški muzej: Interakcija časov, 8. september – 2. oktober 2011.
 • 2009: Ljubljana, Cankarjev dom: Likovni kritiki izbirajo, 1. – 17. december 2009.
  Ljubljana: Galerija Inštituta Jožef Štefan, 23. marec – 7. april 2009.
  Murska Sobota, Galerija Murska Sobota: Iz oči v oči s prezenco (pregledna razstava), 9. – 30. april 2009.
 • 2008: Slovenj Gradec, Koroška galerija likovnih umetnosti: Iz oči v oči s prezenco (pregledna razstava), 21. februar – 21. marec 2008.
 • 2006: Laafeld, Pavelhaus: Muhovič – Graphisches Werk, 1. julij – 31. september
 • 2004: Dunaj, Kleine Galerie: Druckgraphik aus Slowenien (J. Muhovič & Z. Stančić), april in maj 2004.
 • 2001: Kostanjevica na Krki, Galerija Božidar Jakac: O minljivosti (slike in skulpture), 25. maj – 26. avgust 2001.
 • 1998: Ljubljana, Galerija ZDSLU: Muhovič – slike, 31. avgust 25. september 1998.
 • 1992: Ljubljana: Bežigrajska galerija: Muhovič – slike in risbe, 27. avgust – 20. oktober 1992.

 

Skupinske razstave (izbor)

 • 2019:
  • Žalec, Zavod za kulturo, šport in turizem, Dvorec Novo Celje: Tukaj. Nekoč in danes. Pregled likovnega dogajanja v 20. stoletju in aktualne umetniške prakse v Savinjski dolini, 24. maj do 12. oktober 2019.
  • Kranj, Makedonsko kulturno društvo »Sv. Cirila in Metoda«, Območno stičišče kulturnih društev Kranj – ZKD Kranj: Grafična dela predstavnikov ljubljanske grafične šole, 25. november – 5. december 2019.
 • 2018:
  • Ljubljana: Narodna galerija: Likovni umetniki SAZU. Ob 80-letnici Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 12. april – 3. junij 2018.
  • Kranj: Gorenjski muzej: Risbe in dela na papirju (E. Bernard, J. Bernik, B. Borčič, Š. Galič, H. Gvardjančič, A. Jemec, J. Muhovič, F. Novinc, B. Suhy, D. Tršar), 5. september – 2. oktober 2018.
  • Ljubljana: Narodni muzej Slovenije: Majski Salon – Grafika, 9. oktober – 4. november 2018.
 • 2017: Velenje: Galerija Gorenje: V čast sliki (E. Bernard, B. Borčič, H. Gvardjančič, A. Jemec, J. Muhovič, F. Novinc, B. Suhy), 13. april – 13. maj 2017.
 • 2016:
  • Takamatsu (Japonska): Takamatsu Art Museum: Art of Japan and Slovenia – Dynamism of Beauty, 5. januar, 5. februar 2016.
  • Metlika: Galerija Kambič: V čast sliki (E. Bernard, B. Borčić, H. Gvardjančič, A. Jemec, J. Muhovič, F. Novinc, B. Suhy), 2. februar – 2. maj 2016).
 • 2015: Budimpešta: Műcsarnok / Kunsthalle: Slovenian Connection, 11. avgust – 27. september.

 

Likovna oprema

 • DEKLEVA, Milan & MUHOVIČ, Jožef (2021), Diptih: in vsi so očarani z mesečino (okrog pesni) + Zora in čriček (Lirična opera za dva glasova), Ljubljana: Hiša poezije (dve pesniški zbirki v skupnem ovitku; pesniški del Milan Dekleva, likovni del Jožef Muhovič; ilustrirano).

 

Dela v umetniških zbirkah:

 • Berlin, Kunstbibliothek Berlin, Graphische Sammlung.
 • Dunaj / Wien, Grafična zbirka Albertina.
 • Dunaj / Wien, Kleine Galerie.
 • Dunaj / Wien, Künstlerhaus.
 • Flagstaff (USA), Northern Arizona University, Old Main useum, Graphic Collection.
 • Graz, Landesmuseum Joaneum (slikarska zbirka novejše umetnosti).
 • Graz, Galerie City.
 • Kostanjevica na Krki, Galerija Božidar Jakac, Grafična zbirka.
 • Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, grafična zbirka »Zakladi slovenske grafike«.
 • Ljubljana, Univerza v Ljubljani (Umetniška zbirka UL).
 • Ljubljana, Grafična zbirka Narodne galerije.
 • Novo Mesto, Grafična zbirka Bienala slovenske grafike.
 • Novo mesto, Grafična zbirka Gimnazije Novo Mesto.
 • Takamatsu (Japonska): Takamatsu Art Museum (zbirka »Art in the 20th Century and Beyond in the World«).