prof. Bojan Gorenec

Govorilne ure: Ponedeljek od 11:00 do 12:00 ure, Kabinet: Sejna soba
Lokacija: Erjavčeva cesta 23

Bojan Gorenec je bil rojen 1956 v Ljubljani. Leta 1979 je diplomiral na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani pri prof. Marjanu Pogačniku in prof. Jožetu Brumnu. Od leta 1980 do 1996 je deloval kot samostojni umetnik. Leta 1996 se je zaposlil na ALU v Ljubljani kot profesor za področje slikarstva. Med leti 2001 in 2007 je opravljal funkcijo prodekana za študijske zadeve, od leta 2007 do 2013 pa je bil dekan Akademije za likovno umetnost in oblikovanje.

Na področju likovne umetnosti je deloval sprva izmenoma na slikarskem in grafičnem področju, od leta 1985 naprej izključno na slikarskem. Do sedaj je izvedel 38 originalnih samostojnih razstav, sodeloval pa je tudi na več kot 50 skupinskih razstavah doma in v tujini.

Poleg avtorskega umetniškega dela je prevedel vrsto besedil o umetnosti iz angleškega in francoskega jezika (Marcelin Pleynet: De Pictura, Kazimir Malevič: Bog ni stopil s prestola. Umetnost. Cerkev. Tovarna) pri založbi Galerije ŠKUC in v reviji M’ARS. Je tudi avtor vrste besedil, ki jih je objavil v reviji M’ARS in v različnih publikacijah in katalogih.

 

Izobrazba

 • 1979: diplomiral na oddelku za grafiko ALU

 

Delovne izkušnje in izobraževanja

 • 1974-1979 : študij na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, diplomiral na grafičnem oddelku pri. Prof. Marjanu Pogačniku in prof. Jožetu Brumnu
 • 1979-1996: samostojni umetnik na področju grafike in slikarstva
 • 1990: pregledna grafična in slikarska razstava Slik-arstvo 1982-1990 v Moderni galeriji v Ljubljani
 • 1996: prejel priznanje pomembnih umetniških del, prejel naziv docent za področje slikarstva
 • 2001: prejel naziv izredni profesor za področje slikarstva
 • 1999-2007: prodekan za študijske zadeve
 • 2007-2013: dekan Akademije za likovno umetnost in oblikovanje, Univerza v Ljubljani
 • 2013-2017: prodekan za razvoj UL ALUO
 • Od leta 2019-2021: predstojnik na oddelku za slikarstvo

 

Samostojne razstave in izid knjige

 • 2008: Ljubljana, Galerija ŠKUC, Kapitan in mornar, razstava avtorskih printov ob izidu knjige: Bojan Gorenec, Kremaster 1–5 Matthew Barney, Galerija ŠKUC, Zbirka Umetnina 2, Ljubljana.
 • 2009: Ribnica, Galerija Miklova hiša, R-evolucija kosa v času, pregledna slikarska razstava
 • 2010: Kostanjevica ob Krki, Galerija Božidarja Jakca, Razni vhodi (druga linija), slikarska razstava
 • 2012: Ljubljana, Cankarjev dom, Likovni kritiki izbirajo, september 2012
 • 2013: Ljubljana, Galerija Equrna, Iracionalno, slikarska razstava

 

Skupinske razstave

 • 2010: Ljubljana, Mednarodni grafični likovni center, Hočemo biti svobodni kot so bili očetje
 • 2010: Maribor, Umetnostna galerija, Vizualni birokrati*Trojna ločitev Podobe/težavna ločitev podobe/večkratna izključitev podobe*Najlepša slika, lepša slika, lepa slika (brez naslova)
 • 2011: Ljubljana, Moderna galerija, 20. stoletje/Kontinuitete in prelomi
 • 2011: Ljubljana, Muzej sodobne umetnosti Metelkova, Sedanjost in prisotnost
 • 2013: Kranj, 9. Bienale Alpe_Adria 2013 ĆRNO/BELO_dela na papirju

 

Diplomska dela

 • Hibridna vizualnost/Dominik Mahnič; mentor teoretičnega dela: Nadja Zgonik, somentorica: Tanja Mastnak, mentor praktičnega dela: Dušan Bučar, somentor: Bojan Gorenec, 2008
 • Feministična umetnost v Sloveniji/Ana Grobler; Mentor teoretičnega dela: Nadja Zgonik, somentorica: Tanja Mastnak, mentor praktičnega dela: Dušan Bučar, somentor: Bojan Gorenec, 2008

 

Magistrska dela

 • Slikarstvo več planov/Viktor Bernik; mentor Bojan Gorenec, 2001
 • Slikovno polje kot nosilec različnih sistemov/Arjan Pregl; mentor Bojan Gorenec, 2001

 

Aktivnosti

 • Od leta 2004 sem bil glavni koordinator Bolonjske prenove študija na UL ALUO. Za potrebe prenove sem izvedel primerjalne analize visokošolskega izobraževanja na področju likovne umetnosti v Evropi in v ZDA, kreditnega sistema (ECTS) prehodnosti in izbirnosti ter pripravil izhodišča za prenovo programov v skladu z usmeritvijo Univerze v Ljubljani. Tudi kot dekan sem ostal koordinator prenove tako prve kot druge stopnje študija na UL ALUO.
 • Od leta 2004 sem bil glavni pobudnik in soudeleženec mednarodnega delovanja UL ALUO. Aktivno sem se udeleževal bienalnih volilnih konferenc neodvisne evropske zveze umetniških šol in inštitutov ELIA (Dunaj, Goteborg, Gent, Bruselj). Vodil sem tudi partnersko sodelovanje UL ALUO v triletnem projektu SHARE na témo tretjestopenjskega študija umetnosti.
 • Skupaj z vodstvoma obeh drugih umetniških akademij Univerze v Ljubljani sem bil udeležen v pobudi za vzpostavitev tretjestopenjskega študija umetnosti na Slovenskem. Opravil sem vrsto analiz tovrstnega študija v svetu (Raziskovanje in tretja stopnja v umetnosti, Oris delujočih doktoratov s področja umetnosti v evropskih državah, Primerjalna analiza umetniških doktoratov v Evropi ipd.) in v letih 2012-2013 vodil delovno komisijo za pripravo osnov tovrstnega izobraževanja na UL.
 • Med leti 2013 in 2017 sem bil predsednik Komisije za tretjestopenjski študij umetnosti na Univerzi v Ljubljani. Vodil sem pripravo ogrodja interdisciplinarnega doktorskega študija Umetnost, v katerem sodelujejo vse tri umetniške akademije UL, Biotehniška fakulteta, Fakulteta za arhitekturo in Naravoslovno-tehniška fakulteta.
 • Ob tem, da sem poleg pedagoškega dela na področju slikarstva ves čas umetniško deloval, sem ob razstavah pisal tudi različna besedila na umetniške téme, o položaju in ustvarjalnosti v slovenski umetnosti, originalna besedila o umetnostnih pojavih, izvedel vrsto intervjujev ipd.

 

Druga sodelovanja

 • Kot predstavnik UL ALUO sem član strokovnega sveta Narodne galerije
 • Kot predstavnik UL ALUO sem bil do nedavna član strokovnega sveta Moderne galerije
 • Eno leto sem bil tudi član in predsednik odbora za nagrado Riharda Jakopiča.
 • Bil sem član uredništva revije M’ARS Moderne galerije v Ljubljani.

 

Pomembnejše razstave

Do sedaj sem imel najmanj 35 originalnih samostojnih razstav doma in v tujini, od tega tri pregledne v širokem obsegu; v zadnjem času sem ob tem imel tri samostojne razstave: »Prebijanje skozi obroč«, samostojna razstava iz cikla Iz ateljeja v Moderni galeriji v Ljubljani, »V krogu«, slikarska razstava v Bežigrajski galeriji 2 v Ljubljani (obe 2021), 2022 pa slikarsko razstavo »Izgubljeni v vesolju« v GalerijaGGallery v Ljubljani.

Sodeloval sem na vrsti skupinskih razstav doma in v tujini, od katerih bi omenil:

 • 2.5.99 1980: Razstava mladih slovenskih umetnikov. Rojeni po 1945, Likovno razstavišče Riharda Jakopiča, Ljubljana
 • 2.5.105 1991: Slovenske Atene. Premikajoč se po polju slovenske umetnosti kot sejalec. Moderna Galerija, Ljubljana
 • 2.5.106 1993: Slikarske metamorfoze. Galerija Equrna, Ljubljana
 • 2.5.108 1994: U3. I. trienale sodobne slovenske umetnosti. Moderna galerija, Ljubljana
 • 2.5.110 1999: Art in Slovenia 1976-1999. Mestna galerija, Piran
 • 2.5.111 2000: U3. III.trienale sodobne slovenske umetnosti. Moderna galerija, Ljubljana
 • 2.5.113 2001: Oko in njegova resnica. Spektakel in resničnost v slovenski umetnosti 1984-2001. Moderna galerija, Ljubljana
 • 2.5.115 2003: Do roba in naprej. Slovenska umetnost 1975-1985. Moderna galerija, Ljubljana
 • 2.5.116 2004: Razširjeni prostori umetnosti. Slovenska umetnost 1985-1995. Moderna galerija, Ljubljana
 • 2.5.119 2005: XXVIII.mednarodni grafični bienale. Prva linija in Najlepše grafike. Mednarodni grafični likovni center, Ljubljana
 • 2.5.120 2005: Teritoriji, identitete, mreže. Slovenska umetnost 1995-2005. Moderna galerija, Ljubljana
 • 2.5.122 2010: Vizualni birokrati. Trojna ločitev podobe/težavna ločitev podobe/večkratna izključitev podobe. Najlepša slika, lepša slika, lepa slika(Brez naslova). Umetnostna galerija, Maribor
 • 2.5.123 2011: 20.stoletje / Kontinuitete in prelomi. Moderna galerija, Ljubljana
 • 2.5.124 2012: Sedanjost in prisotnost. Izbor del iz zbirke Arteast 2000+ in nacionalne zbirke Moderne galerije. Muzej sodobne umetnosti Metelkova, Ljubljana
 • 2.5.128 2015-2016: Krize in novi začetki. Umetnost v Sloveniji 2005-2015. Muzej sodobne umetnosti Metelkova, Ljubljana
 • 2.6.131 1981: Mladi slovenski umetniki nove generacije. Salon muzeja savremene umetnosti, Beograd
 • 2.6.133 1985: Jugoslovanska grafika 1950-1980. Muzej savremene umetnosti, Beograd. Prenos v Novi Sad, Ljubljano, Maribor, Prištino, Sarajevo, Skopje in Zagreb
 • 2.6.136 1989: Jugoslovanska dokumenta 89. Olimpijski centar Skenderija, Sarajevo
 • 2.6.137 1989: Razprte podobe. Izbrana dela slovenske umetnosti osemdesetih let. Szombathely, prenos v Budimpešto in v Maribor
 • 2.6.138 1990: FRA-YU-KULT Frakcija jugoslovanske umetnosti. Široki brijeg in prenos v Edinbourgh
 • 2.6.139 1991: Cetinjski bienale. Cetinje
 • 2.6.140 1991: Kunst Europa. Villa Waldrich. Siegen, Nemčija
 • 2.6.141 1993: Korrespondenz-Kreuzpunkt. Kunsthalle Exnergasse, Dunaj (skupaj z V.S.S.D
 • 2.6.143 1995: 8 slovenskih umetnikov. Circulo de Bellas Artes, Madrid. Prenos v Valencio in Piran
 • 2.6.146 2001: Vulgata. Kunst aus Slowenien. Neuer Berliner Kunstverein, Berlin
 • 2.6.147 2004: 7 grehov: Ljubljana-Moskva. Moderna galerija, Ljubljana, Moskva
 • 2.6.150 2006: Riznicata na slovenačkata grafika 1955-2005 / Treasures of Slovene Graphic Art / Zakladi slovenske grafike 1955-2005
 • 2.6.151 2008: Slovensko slikarstvo po letu 1945 iz umetniške zbirke NLB. Bruselj, Belgija
 • 2.6.152 2014-2015: La magia dell’arte. Magija umetnosti. The Magic of Art. I protagonisti dell’arte Slovena contemporanea 1968-2013. Protagonisti slovenske sodobne umetnosti 1968-2013. The Protagonists of contemporary Slovenian Art. Villa Manin Passariano di Codroipo Esedra, katalog. Künstlerhaus. Dunaj, katalog

 

Nagrade in priznanja

 • 1979: Akademijska Prešernova nagrada
 • 1982: Nagrada Zlata ptica za umetniški opus
 • 1990: Nagrada Prešernovega sklada za umetniški opus
 • 2015: Nagrada Riharda Jakopiča za slikarski opus
 • 2020: Priznanje Zlata plaketa Univerze v Ljubljani.