Zagovori zaključnih del

Prihajajoči zagovori magistrskih del:

DANIJELA FRELIH
Datum zagovora: 29.09.2021
Ura in prostor zagovora: 12:00 / PREDAVALNICA, SVETEČEVA 1
Mentor: DOC. DR. BLAŽ ŠEME
Somentor: ASIST. AJDA MLADENOVIČ, DR. VESNA ZALAR SERJUN
Naslov diplomskega dela: KONSERVIRANJE-RESTAVRIRANJE FRAGMENTA STENSKE POSLIKAVE IZ EMONSKE INSULE XVII,SOBA II

PIKA ŠKERLJ
Datum zagovora: 30.09.2021
Ura in prostor zagovora: 10:00 / https://uni-lj-si.zoom.us/j/94713907538
Mentor: DOC. DR. KATJA KAVKLER
Somentor: DOC. MAG. MARTINA VUGA
Naslov diplomskega dela: TEHNOLOGIJA IN KONSERVIRANJE-RESTAVRIRANJE PANJSKIH KONČNIC

NEŽA ŠIVEC
Datum zagovora: 30.09.2021
Ura in prostor zagovora: 12:00 / PREDAVALNICA, DOLENJSKA 83
Mentor: PROF. MAG. MILAN ERIČ
Somentor: DOC. DAMIJAN STEPANČIČ
Naslov diplomskega dela: PREDELAVA NOVELE TANTANTADRUJ V STRIP