1. 10. 2019

TRANSFORM 2019 v Ljubljani: TRANS-FORM:ACTION

[english below]

TRANS-FORM:ACTION
15. oktober–17. november 2019

TRANSFORM je ambiciozen projekt povezovanja umetniških akademij Jugovzhodne Evrope, ki bienalno poteka že od leta 2009. Mladim ustvarjalcem omogoča profesionalno predstavitev v okviru obsežne mednarodne skupinske razstave, s tem pa pomembno prispeva k razvoju mednarodnega sodelovanja visokošolskih institucij na področju vizualnih umetnosti.

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani (UL ALUO) je uspešno sodelovala na vseh dozdajšnjih razstavah projekta v tujini, v letu 2019 pa je ob 100-letnici Univerze v Ljubljani prevzela organizacijo in izvedbo razstave ter spremljevalnega programa v Ljubljani (na več lokacijah: Muzej sodobne umetnosti Metelkova, Narodni muzej Slovenije – Metelkova, Slovenski etnografski muzej, Galerija Nočna Izložba Pešak – AKC Metelkova Mesto in ploščad Muzejske četrti Metelkova).

 

Na letošnji razstavi, poimenovani TRANS-FORM:ACTION, ki se bo odvila med 15. oktobrom in 17. novembrom 2019, sodelujejo študentke in študenti akademij iz Zagreba, Sofije, Bukarešte, Skopja, Istanbula in Ljubljane.

Vljudno vabljeni na odprtje, ki bo v torek, 15. oktobra 2019, ob 19.00 v pritličju Muzeja sodobne umetnosti Metelkova (+MSUM), Maistrova 3, Ljubljana.

 

V okviru projekta potekata tudi:

  • 04. 10.–15. 10. 2019: 10-dnevna delavnica PROSTOR V SPREMEMBI/PLACE IN TRANSFORMATION z izbranimi študenti gostujočih partnerskih akademij. Rezultati delavnice bodo del razstave TRANS-FORM:ACTION, predstavljeni bodo na ploščadi Muzejske četrti Metelkova, v Slovenskem etnografskem muzeju in v Galeriji Nočna izložba Pešak v AKC Metelkova mesto. Mentorja: prof. Alen Ožbolt, izr. prof. dr. Uršula Berlot Pompe.
  • 08. 10.– 04. 11. 2019: razstava TRANSFORMACIJE v TAM-TAMovi Ulični galeriji na Vegovi, predstavitev ožjega izbora najboljših predlogov za celostno grafično podobo TRANS-FORM:ACTION, ki so jih izdelali študenti grafičnega oblikovanja UL ALUO.
    Mentor: prof. Radovan Jenko. Avtorji: Pavo Bušić, Sara Sešlar Naraks, Črt Mate.

 

Avtorice in avtorji:

Muzej sodobne umetnosti Metelkova (+MSUM)

Mihael Bađun (Zagreb)

Sermedije Berisha (Skopje)

Betül Bolat (Istanbul)

Aleksandrina Tsvetanova Dakova (Sofija)

Andrei Dragomir (Bukarešta)

Emilia Evdokimova Emilova (Sofija)

Doroteja Erhatič (Ljubljana)

Alexandru Daniel Florea (Bukarešta)

Martina Ištvan (Zagreb)

Lene Lekše (Ljubljana)

Diana-Elena Paun (Bukarešta)

Noemi Ribić (Zagreb)

Helena Rubčić (Zagreb)

Monika Slemc (Ljubljana)

Ionuț Răzvan Stan (Bukarešta)

Igor Tanevski (Skopje)

Kristijan Todorov (Skopje)

Nenad Gjorgjievski Tonkin (Skopje)

Adelin Răzvan Ursulescu (Bukarešta)

Erman Yilmaz (Istanbul)

Vladimir Zdraveski (Skopje)

 

Narodni muzej Slovenije – Metelkova (NMS)

Elçin Acun (Istanbul)

Lorena Almaši (Zagreb)

Teja Črnivec (Ljubljana)

Doroteja Erhatič (Ljubljana)

Stefan Iliev Ivanov (Sofija)

Dalea Kovačec (Ljubljana)

Lene Lekše (Ljubljana)

 

Slovenski etnografski muzej (SEM), Galerija Nočna Izložba Pešak – AKC Metelkova Mesto in ploščad Muzejske četrti Metelkova (udeleženci delavnice PROSTOR V SPREMEMBI)

Nadja Andželović (Ljubljana)

 Denis Dražetić (Ljubljana)

 Andrei Dragomir (Bukarešta)

 Alexandru Daniel Florea (Bukarešta)

 Luka Harej (Ljubljana)

 Stefan Ivanov (Sofija)

 Ezgi Kılıç (Istanbul)

 Polona Pečan (Ljubljana)

 Maj Pregelj (Ljubljana)

 Katarina Prislan (Ljubljana)

 Adelin Răzvan Ursulescu (Bukarešta)

 Laura Stojkoski (Zagreb)

 Nina Tovornik (Ljubljana)

 Merve Vural (Istanbul)

 Denis Vučko (Ljubljana)

 

***

Produkcija: Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani (UL ALUO); zanjo izr. prof. mag. Lucija Močnik Ramovš, dekanja

Sodelujoče akademije: Akademija likovnih umetnosti, Univerza v Zagrebu; Državna akademija umetnosti v Sofiji; Državna univerza umetnosti v Bukarešti; Fakulteta likovnih umetnosti, Univerza sv. Cirila in Metoda v Skopju; Univerza likovnih umetnosti Mimar Sinan v Istanbulu

Partnerji projekta: Univerza v Ljubljani, Muzej sodobne umetnosti Metelkova, Narodni muzej Slovenije – Metelkova, Slovenski etnografski muzej, KUD Mreža, TAM-TAM d.o.o.

Sodelujoče članice Univerze v Ljubljani: Akademija za glasbo, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, Filozofska fakulteta – Oddelek za umetnostno zgodovino

Vodji projekta: izr. prof. mag. Žiga Kariž in prof. Alen Ožbolt (UL ALUO)

Strokovni odbor: izr. prof. mag. Žiga Kariž, prof. Alen Ožbolt, izr. prof. mag. Borut Vogelnik (UL ALUO)

Kuratorji: Boris Beja, Katja Felle, Staš Kleindienst

Koordinatorka projekta: Jara Vogrič (UL ALUO)

Celostna grafična podoba: Pavo Bušić

Odnosi z javnostmi: Sara Bešlin Vatovec (UL ALUO)

Projekt je podprla Univerza v Ljubljani v sklopu praznovanje svoje 100-letnice.

 


TRANS-FORM:ACTION
15 October–17 November 2019

TRANSFORM is an ambitious project on connecting art academies of South-East Europe which has been implemented biannually since 2009. It gives young creators a platform for a professional presentation in the framework of an international group exhibition and thereby significantly contributes to the development of international cooperation between higher education institutions in the field of visual arts.

The Academy of Fine Arts and Design of the University of Ljubljana (ALUO) has successfully participated in all foreign exhibitions of the project to date; in 2019, for the centennial of the University in Ljubljana, the ALUO took over the organisation and implementation of the exhibition and the accompanying event program in Ljubljana (in multiple locations: Museum of Contemporary Art Metelkova, National Museum of Slovenia – Metelkova, Slovene Ethnographic Museum, Night Window Display Gallery Pešak – ACC Metelkova City, Platform of the Museum Quarter at Metelkova Street).

 

In this year’s exhibition, titled TRANS-FORM:ACTION, which will take place between October 15th and November 17th 2019, students from the academies in Ljubljana, Zagreb, Sophia, Bucharest, Skopje and Istanbul are participating.

You are kindly invited to attend the opening event to be held on Tuesday, 15 October, at 7 PM, in the Museum of Modern Art Metelkova (+MSUM), Maistrova 3, Ljubljana.

 

The following events are also taking place in the framework of the project:

  • 4–15 October 2019: a ten-day workshop titled PLACE IN TRANSFORMATION with select students from guest partner academies. Mentorship: Prof. Alen Ožbolt, Assoc. Prof. Dr. Uršula Berlot Pompe.
  • 8 October–11 November 2019: exhibition titled TRANSFORMATIONS, a presentation of the short-listed proposals for the visual identity design of TRANS-FORM:ACTION, made by ALUO’s graphic design students, at the TAM-TAM’s Street Gallery at Vegova Street in Ljubljana. Mentorship: Prof. Radovan Jenko. Students: Pavo Bušić, Sara Sešlar Naraks, Črt Mate.

 

Authors:

Museum of Contemporary Art Metelkova (+MSUM)

Mihael Bađun (Zagreb)

Sermedije Berisha (Skopje)

Betül Bolat (Istanbul)

Aleksandrina Tsvetanova Dakova (Sofija)

Andrei Dragomir (Bukarešta)

Emilia Evdokimova Emilova (Sofija)

Doroteja Erhatič (Ljubljana)

Alexandru Daniel Florea (Bukarešta)

Martina Ištvan (Zagreb)

Lene Lekše (Ljubljana)

Diana-Elena Paun (Bukarešta)

Noemi Ribić (Zagreb)

Helena Rubčić (Zagreb)

Monika Slemc (Ljubljana)

Ionuț Răzvan Stan (Bukarešta)

Igor Tanevski (Skopje)

Kristijan Todorov (Skopje)

Nenad Gjorgjievski Tonkin (Skopje)

Adelin Răzvan Ursulescu (Bukarešta)

Erman Yilmaz (Istanbul)

Vladimir Zdraveski (Skopje)

 

National Museum of Slovenia – Metelkova (NMS)

Elçin Acun (Istanbul)

Lorena Almaši (Zagreb)

Teja Črnivec (Ljubljana)

Doroteja Erhatič (Ljubljana)

Stefan Iliev Ivanov (Sofija)

Dalea Kovačec (Ljubljana)

Lene Lekše (Ljubljana)

 

Slovene Ethnographic Museum, Night Display Gallery Pešak – ACC Metelkova City, platform of the Museum Quarter at Metelkova Street (participants  of the workshop PLACE IN TRANSFORMATION)

Nadja Andželović (Ljubljana)

 Denis Dražetić (Ljubljana)

 Andrei Dragomir (Bukarešta)

 Alexandru Daniel Florea (Bukarešta)

 Luka Harej (Ljubljana)

 Stefan Ivanov (Sofija)

 Ezgi Kılıç (Istanbul)

 Polona Pečan (Ljubljana)

 Maj Pregelj (Ljubljana)

 Katarina Prislan (Ljubljana)

 Adelin Răzvan Ursulescu (Bukarešta)

 Laura Stojkoski (Zagreb)

 Nina Tovornik (Ljubljana)

 Merve Vural (Istanbul)

 Denis Vučko (Ljubljana)

 

 

***

Production: The Academy of Fine Arts and Design, University of Ljubljana (ALUO); represented by Assoc. Prof. Lucija Močnik Ramovš, MA, Dean

Participating academies: Academy of Fine Arts Zagreb, National Academy of Arts Sofia, National Academy of Art Bucharest, Faculty of Fine Arts Skopje, Mimar Sinan Fine Arts University Istanbul

Project Partners: University of Ljubljana, Museum of Contemporary Art Metelkova, National Museum of Slovenia – Metelkova, Slovene Ethnographic Museum, KUD Mreža, TAM-TAM d.o.o.

Participating members of the University of Ljubljana: Academy of Music, Academy of Theatre, Radio, Film and Television, Faculty of Arts – Department of Art History

Project managers: Assoc. Prof. Žiga Kariž, MA, and Prof. Alen Ožbolt (ALUO)

Expert committee: Assoc. Prof. Žiga Kariž, MA, Prof. Alen Ožbolt, Assoc. Prof. Borut Vogelnik, MA (ALUO)

Curators: Boris Beja, Katja Felle, Staš Kleindienst

Project coordinator: Jara Vogrič (ALUO)

Visual identity design: Pavo Bušić

Public relations: Sara Bešlin Vatovec (ALUO)

The project is supported by the University of Ljubljana in the framework of its centennial celebration.

 

Zonguldak Escort Ktahya Escort ankr Escort

Quali sono i segreti per avere una buona salute sessuale durante linvecchiamento? In realt le vitamine giocano un ruolo essenziale anche nel desiderio cialis senza la ricetta sessuale e nei casi di mancanza di libido. pensa a quanto diventi intrattabile ogni volta che stress e stanchezza hanno la meglio. es., depressione, ansia, Comprare Megalis Online Senza Ricetta stress, problemi di relazione) e/o esperienze insoddisfacenti (per esempio, a causa della mancanza di competenze sessuali o di scarsa comunicazione dei osu comprare levitra bisogni). Nel corso della storia, il cioccolato stato simbolo del desiderio, non solo a causa del suo gusto delizioso, ma per il suo potere di migliorare il viagra kamagra prezzo piacere sessuale. Esistono dei preservativi aromatizzati creati proprio per la fellatio: Ma ci sono ben altri modi per mostrare al vostro partner che cos' che vi eccita.

La thrapie par ondes de choc (low intensity ESWT) a ventuellement une indication pour lamlioration de la acheter clomid en ligne fonction rectile chez les patients avec dysfonction rectile. Avoir un petit pnis peut devenir un vritable acheter clomid pharmacie handicap. Un homme excit prsente une rection, et cest visible ; une femme dans le mme tat prouve des acheter cialis prix sensations dans le secret de son ventre, et cela passe inaperu. Parmi tous les changements sexuels physiologiques kamagra en ligne pas cher prvisibles et normaux, le principal et le plus traumatisant pour lhomme est certes la baisse de la spontanit de ses rections.

En effet, grce aux progrs techniques raliss dans les domaines des sciences de la vie et de la mdecine, les hpitaux gnrent pharmacie en ligne levitra et conservent quotidiennement dinnombrables donnes personnelles. La figure ci-dessous rsume cette analyse, avec classement en 3 levitra prix en france catgories des tudes en fonction de leurs risques de biais (faible, modr et lev) et risques relatifs correspondants: En viagra en pharmacie prix agissant sur la pompe, lutilisateur gonfle de liquide les cylindres placs dans les corps caverneux provoquant ainsi lrection. Le achat viagra professional troisime cylindre contient lurtre, le tube par lequel passent lurine et ljaculat, stend le long de la face infrieure du pnis.

Se davvero avessimo un istinto sessuale, significherebbe che sentiremmo il bisogno di sesso allo stesso modo in cui sentiamo il bisogno di cibo, di sonno o di vestiti caldi. Per questo prezzo cialis da 10 mg motivo, importante fare autocritica, analizzare le possibili cause dellinappetenza sessuale e risolverla con rimedi e tecniche naturali. dopo lamplesso avrete smaltito la coppa di levitra 20 mg costo fragole con panna a cui non avete saputo resistere! Oggi suggerisce Oliverio Ferraris ci sono molti libri per bambini che spiegano e illustrano com fatto il corpo umano, comprare cialis soft senza ricetta italia come sono gli organi sessuali, come avviene la riproduzione sessuale, ecc. Il grosso problema che lansia da prestazione sessuale si lega facilmente a tutte le altre disfunzione acquistare cialis generico in farmacia sessuali. Questo atteggiamento secondo psicologi a Torino contribuisce a confondere le idee dei bambini e ad incrementare la convinzione che del sesso non bisogna parlare e non bisogna saperne troppo.

Le persone che fanno uso di alcol, nicotina e cocaina hanno frequentemente problemi di erezione. se la dieta scorretta le prestazioni sotto le lenzuola calano. Agli uomini consiglia Generic Viagra Prezzo Farmacia Italia di aiutare nei lavori di casa in modo che le donne, a letto, non siano dopo cos stanche. Con queste compresse sarai pi eccitato, il tuo desiderio sessuale sar molto pi alto ed il acquistare propecia on line sesso ti piacer di pi. Questo allegro turn over nemaspermico porta luomo ad avere nel proprio eiaculato spermatozoi sempre pi giovani, vale a dire, sebbene numericamente acquistare propecia minori, con DNA sempre meno danneggiato e quindi meglio utilizzabile durante la fecondazione. Oltreoceano, invece, gli Aztechi attribuivano al cioccolato (il cibo degli Dei) viagra basso prezzo propriet atte a risvegliare lappetito e il vigore sessuale. problemi sesso piu comuni secondo esperti - Gli esperti hanno individuato i problemi pi comuni nella vita sessuale delle coppie.