9. 12. 2020

Študentske Prešernove nagrade UL ALUO 2019/2020

Znani so prejemniki študentske Prešernove nagrade UL ALUO, ki jih Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani podeljuje za najboljša diplomska, magistrskega dela ali zaključene projektne naloge do zaključene druge bolonjske stopnje izobrazbe, ki izstopajo po vsebini, izrazu, ustvarjalni izvirnosti in opaznosti v slovenski kulturi na področju slikarstva, kiparstva, oblikovanja in konservatorstva-restavratorstva.

 

Letošnje študentske Prešernove nagrade UL ALUO prejmejo:

Eva Bevec prejme Prešernovo nagrado UL ALUO za študijsko leto 2019/2020 za diplomsko delo z naslovom Razvoj uporabniku prijaznega enotnega sistema oblikovanja zunanje ovojnine za zdravila na recept v Sloveniji.

Mentor: doc. Robert Žvokelj

Somentorica: izr. prof. dr. Petra Černe Oven

 

Obrazložitev:
Diplomsko delo Eve Bevec Razvoj uporabniku prijaznega enotnega sistema oblikovanja zunanje ovojnine za zdravila na recept v Sloveniji odgovarja na problematiko uporabniške izkušnje na primeru embalaže za zdravila na recept.

Osnova za določitev problema je bilo razumevanje obstoječih zakonodajnih okvirov, celotne uporabniške izkušnje deležnikov (od proizvodnje prek izdaje do uporabe) in vloge zunanje ovojnine farmacevtskih preparatov.

Problem je bil reševan sistemsko, in sicer na temeljih kritične analize obstoječih rešitev, analize primerov dobre prakse in analize specifik embalaže zdravil na recept. Pri tem si je avtorica pomagala tudi z relevantnimi področji teorije, s poznavanjem zakonitosti, principov in elementov informacijskega oblikovanja.

Rešitev, prikazana na primerih, ki predstavljajo skrajnosti, omogoča implementacijo sistema na celoten nabor zunanjih ovojnin vzorčnega proizvajalca, ki bi jo z interdisciplinarnim sodelovanjem zainteresiranih institucij lahko nadgradili in razširili na regionalni ali celo evropski prostor.

 

 

Maja Cingerle prejme Prešernovo nagrado UL ALUO za študijsko leto 2019/2020 za magistrsko delo z naslovom Ohranjanje stenskih slik etnološke stavbne dediščine v Posočju na primeru konserviranja-restavriranja dveh snetih stenskih slik s hiše v Čepovanu.

Mentor: doc. dr. Blaž Šeme

Somentorja: Andrej Jazbec, Andreja Ščukovt

 

Magistrsko delo Maje Cingerle izstopa kot pomemben prispevek k ohranjanju močno ogrožene etnološke slikarske dediščine Posočja. V praktičnem delu se je študentka soočila z zahtevnim konserviranjem-restavriranjem dveh stenskih slik, snetih s porušene stanovanjske hiše v Čepovanu. Kljub zahtevnosti in izzivom je bil poseg zelo kakovostno izveden in ponuja dobre rešitve za obravnavo podobnih primerov v prihodnje. Jedro analitično-raziskovalnega dela naloge obsega preučitev problematike ohranjanja stenskih poslikav etnološke stavbne dediščine v Posočju. Na podlagi gradiva večletnega terenskega strokovnega dela etnologov konservatorjev ZVKDS, OE Nova Gorica, je študentka sestavila izjemno dragocen katalog stenskih slik na registrirani etnološki stavbni dediščini in podeželskih objektih.

 

Rok Horvat prejme Prešernovo nagrado UL ALUO za študijsko leto 2019/2020 Odlično besedilo in izvrstne slike, ustvarjene v okviru zaključnega dela na magistrskem študiju.

Mentor: izr. prof. Bojan Gorenec

 

Rok Horvat se je že v izhodišču svojega samostojnega dela s slikarsko umetnostjo loteval temeljnih vprašanj slikarske konstrukcije iluzionističnega prostora, ki se skozi čas razvijejo ne samo v interpretacijo človeških poskusov definiranja »pravega pogleda«, temveč tudi v spreminjanje tega »pogleda« v protislovno učinkovanje in posledičnost njegovega pojavljanja v razvoju moderne znanosti in umetnosti. Nemogoče je na kratko navesti bistvo – bistvo je celoten tekst O perspektivi. Kot pravi sam: »Zakaj ji (perspektivi) ponovno posvečamo toliko pozornosti? Trdimo, da je razvoj perspektivičnega koda oziroma njegove paradigme še nezaključen in delujoč še danes, le da se je s človeškega prestavil na nečloveške nosilce.« Vrnitev singularnosti (umetna inteligenca, imanentnost katastrofe itd.) in novih horizontov (možnosti nove vesoljne eksploracije) oziroma avtorjeva »delinearizacija« razširitve (tehnološkega nadzora) pa ponovno odpirata perspektivično vprašanje.

Slike, ki sestavljajo njegov Anahronizem slikarstva, so izrazito proaktivno naravnane, delujoče v času in prostoru, in zato niso usmerjene samo k zahtevam sedanjosti. So anticipacije preteklosti in prihodnosti, hkrati sodobnostne in prihodnostne.

 

Danilo Milovanović prejme Prešernovo nagrado UL ALUO za študijsko leto 2019/2020 za magistrsko delo z naslovom teoretičnega dela Artivizem – angažirana urbana umetnost v javnem prostoru in naslovom praktičnega dela Top parking.

Mentorja: prof. Žiga Kariž, izr. prof. dr. Uršula Berlot Pompe

 

Umetniške in teoretične raziskave, ki jih je Danilo Milovanović ustvaril v okviru magistrske naloge, se umeščajo v prakso artivizma, ki uporablja umetnost kot sredstvo za doseganje družbenih sprememb. Projekt Top parking združuje galerijsko postavitev in serijo umetniško subverzivnih intervencij v javnem prostoru, s katerimi izraža artivistično razumevanje umetnosti kot strategije družbenopolitičnega upora in kritike. Njegova socialno angažirana umetnost odgovarja na problematike sodobnih politik razvoja mest in nas s hojo po robu legitimnega vodi v kritični razmislek o negativnih vidikih revitalizacije, urbanizacije in gentrifikacije, ki preoblikujejo sodobno urbano krajino.

 

Meta Mramor prejme Prešernovo nagrado UL ALUO za študijsko leto 2019/2020 za diplomsko delo z naslovom Tesnobni svet intime.

Mentorica: prof. mag. Tanja Pak

 

Meta Mramor je v svojem diplomskem delu z naslovom Tesnobni svet intime stopila v ranljivo osebno doživljanje strahu pred razkrivanjem ter ga skozi vrsto preizkusov v materialih uspešno in tehnično odlično vizualizirala v stekleni skulpturi. Med procesom se je osredotočala predvsem na prikaz napetosti med dvema deloma celote in na iskanje mejne točke, kjer je še mogoče odkriti in hkrati obvarovati lastni intimni svet.

Diplomsko delo je hkrati sinteza njenega poglobljenega razmisleka o temi ter – v najboljšem pomenu besede – ambicioznega in neustrašnega iskanja novih poti izražanja v tako zahtevnem ter tehnično in pomensko tako večplastnem materialu, kot je steklo. V njenem zaključnem delu ta dozdevno trdni in hladni material vzvalovi in postane prepričljiv nosilec izraza neizrečenih občutkov.

Diplomsko delo je prejelo pohvalo summa cum laude.

 

Urška Savič prejme Prešernovo nagrado UL ALUO za študijsko leto 2019/2020 za dosežek pri izvedbi magistrskega dela z naslovom teoretičnega dela Dokumentacija materialnega in naslovom praktičnega dela Materialno dokumentacije.

Mentorja: prof. Alen Ožbolt, doc. dr. Petja Grafenauer

Somentor: doc. Peter Rauch

 

Urška Savič nalogo odpre z vprašanjem obsesivne potrebe po dokumentaciji. Skozi pregled biopolitičnih in tehnoloških premen preteklih dveh stoletij prehaja od splošnih k specifičnim pojmom umetnostnega polja. V prvem delu naloge se osredinja na dokumentacijo kot prakso, v drugem delu pa lucidno preide k arhivu kot tvorbi, ki temelji na materializaciji družbenopolitične strukture. S tem pripravi izhodišče za tretji, praktični del naloge, ki ni nič drugega kot arhiv njenih radijskih oddaj na zgornje teme. Avtorica ustvari izvrstno zanko in materializacijo praktičnega avtorskega dela prekrije z izhodiščnim vprašanjem teoretičnega dela. Tako prepričljivo prikaže in kritično ovrednoti celoten spekter vzrokov, načinov, izvedb in posledic dokumentacije, in to neposredno »na koži« lastnega arhiva.

 

Vsem nagrajencem iskreno čestitamo!

Zonguldak Escort Ktahya Escort ankr Escort

Quali sono i segreti per avere una buona salute sessuale durante linvecchiamento? In realt le vitamine giocano un ruolo essenziale anche nel desiderio cialis senza la ricetta sessuale e nei casi di mancanza di libido. pensa a quanto diventi intrattabile ogni volta che stress e stanchezza hanno la meglio. es., depressione, ansia, Comprare Megalis Online Senza Ricetta stress, problemi di relazione) e/o esperienze insoddisfacenti (per esempio, a causa della mancanza di competenze sessuali o di scarsa comunicazione dei osu comprare levitra bisogni). Nel corso della storia, il cioccolato stato simbolo del desiderio, non solo a causa del suo gusto delizioso, ma per il suo potere di migliorare il viagra kamagra prezzo piacere sessuale. Esistono dei preservativi aromatizzati creati proprio per la fellatio: Ma ci sono ben altri modi per mostrare al vostro partner che cos' che vi eccita.

La thrapie par ondes de choc (low intensity ESWT) a ventuellement une indication pour lamlioration de la acheter clomid en ligne fonction rectile chez les patients avec dysfonction rectile. Avoir un petit pnis peut devenir un vritable acheter clomid pharmacie handicap. Un homme excit prsente une rection, et cest visible ; une femme dans le mme tat prouve des acheter cialis prix sensations dans le secret de son ventre, et cela passe inaperu. Parmi tous les changements sexuels physiologiques kamagra en ligne pas cher prvisibles et normaux, le principal et le plus traumatisant pour lhomme est certes la baisse de la spontanit de ses rections.

En effet, grce aux progrs techniques raliss dans les domaines des sciences de la vie et de la mdecine, les hpitaux gnrent pharmacie en ligne levitra et conservent quotidiennement dinnombrables donnes personnelles. La figure ci-dessous rsume cette analyse, avec classement en 3 levitra prix en france catgories des tudes en fonction de leurs risques de biais (faible, modr et lev) et risques relatifs correspondants: En viagra en pharmacie prix agissant sur la pompe, lutilisateur gonfle de liquide les cylindres placs dans les corps caverneux provoquant ainsi lrection. Le achat viagra professional troisime cylindre contient lurtre, le tube par lequel passent lurine et ljaculat, stend le long de la face infrieure du pnis.

Se davvero avessimo un istinto sessuale, significherebbe che sentiremmo il bisogno di sesso allo stesso modo in cui sentiamo il bisogno di cibo, di sonno o di vestiti caldi. Per questo prezzo cialis da 10 mg motivo, importante fare autocritica, analizzare le possibili cause dellinappetenza sessuale e risolverla con rimedi e tecniche naturali. dopo lamplesso avrete smaltito la coppa di levitra 20 mg costo fragole con panna a cui non avete saputo resistere! Oggi suggerisce Oliverio Ferraris ci sono molti libri per bambini che spiegano e illustrano com fatto il corpo umano, comprare cialis soft senza ricetta italia come sono gli organi sessuali, come avviene la riproduzione sessuale, ecc. Il grosso problema che lansia da prestazione sessuale si lega facilmente a tutte le altre disfunzione acquistare cialis generico in farmacia sessuali. Questo atteggiamento secondo psicologi a Torino contribuisce a confondere le idee dei bambini e ad incrementare la convinzione che del sesso non bisogna parlare e non bisogna saperne troppo.

Le persone che fanno uso di alcol, nicotina e cocaina hanno frequentemente problemi di erezione. se la dieta scorretta le prestazioni sotto le lenzuola calano. Agli uomini consiglia Generic Viagra Prezzo Farmacia Italia di aiutare nei lavori di casa in modo che le donne, a letto, non siano dopo cos stanche. Con queste compresse sarai pi eccitato, il tuo desiderio sessuale sar molto pi alto ed il acquistare propecia on line sesso ti piacer di pi. Questo allegro turn over nemaspermico porta luomo ad avere nel proprio eiaculato spermatozoi sempre pi giovani, vale a dire, sebbene numericamente acquistare propecia minori, con DNA sempre meno danneggiato e quindi meglio utilizzabile durante la fecondazione. Oltreoceano, invece, gli Aztechi attribuivano al cioccolato (il cibo degli Dei) viagra basso prezzo propriet atte a risvegliare lappetito e il vigore sessuale. problemi sesso piu comuni secondo esperti - Gli esperti hanno individuato i problemi pi comuni nella vita sessuale delle coppie.