9. 5. 2017

Po kreativni poti do znanja 2016/2017

V letošnjem študijskem letu Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (UL ALUO) skupaj z drugimi članicami Univerze v Ljubljani sodeluje pri petih projektih, s katerimi je bila izbrana na javnem razpisu Po kreativni poti do znanja 2016/2017.

Namen razpisa Po kreativni poti do znanja (PKP) 2016/2017, ki ga vsako leto objavi Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, je spodbujanje krepitve sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema z okoljem (gospodarstvo, negospodarstvo) ter izvajanje modelov odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in gospodarstvom/družbenim okoljem. Ob partnerskem sodelovanju visokošolskih zavodov z (ne)gospodarstvom študenti pridobijo konkretne in praktične izkušnje že med študijem, kar jim omogoča lažji prehod iz izobraževanja v zaposlitev.​

UL ALUO v študijskem letu 2016/17 izvaja pet PKP projektov, v katere je vključenih 24 študentk in študentov ter 10 predavateljev/mentorjev z različnih oddelkov. Koordinatorki projektov za UL ALUO sta Nina Gršič in Mateja Vidrajz. Ker je pomemben poudarek procesa v interdisciplinarnosti, pri projektih sodeluje tudi 25 študentov in mentorjev z drugih članic UL.

Več o posameznih projektih si lahko preberete spodaj.

 


UL ALUO se redno prijavlja na tovrstne in podobne razpise za izvajanje nacionalnih in evropskih projektov (nazadnje smo bili izbrani za ŠIPK, Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016 – 2018). Študentke in študenti, ki bi vas zanimalo sodelovanje na takšnih projektih v prihodnje, se lahko prijavite preko spletnega obrazca TUKAJ.

Podatke zbiramo z namenom, da bomo lažje in hitreje pristopili do motiviranih posameznikov, ki jih zanima specifično področje.

Za več informacij pišite na naslov projektna.pisarna@aluo.uni-lj.si


 

1. projekt: Interaktivna aplikacija za pomoč pri učenju osnov slovenskega jezika za tujce

Sodelujoče članice UL: UL ALUO, Fakulteta za računalništvo in informatiko (UL FRI), Filozofska fakulteta (UL FF)
Pedagoški mentorji: doc. Sašo Sedlaček (UL ALUO), doc. mag. Marija Nabernik (UL ALUO), prof. dr. Franc Solina (UL FRI), izr. prof. dr. Urška Perenič (UL FF)
Partnerji: 3FS računalniški studio d.o.o. (delovni mentor Goran Ivašić); Slovenska filantropija – Združenje za promocijo prostovoljstva (delovna mentorica Tina Velišček)

Trajanje: 1. 3. do 31. 7. 2017

 

Cilj projekta je razviti aplikacijo za mobilne telefone, ki bo omogočala enostavno in hitro učenje osnov slovenskega jezika s pomočjo vizualnih sredstev, na igriv in atraktiven način. Trenutno je na trgu pomanjkanje tovrstnih aplikacij, ki bi jih uporabnik lahko uporabljal kadarkoli in ki bi bile prilagojene širši starostno skupino. Zato bo ta aplikacija zasnovana na vizualnem jeziku in tako uporabna za različne starostne skupine nad šest let ter različne tujejezične uporabnike. Potencialni uporabniki aplikacije so tujci, ki pridejo v Slovenijo in se znajdejo v situacijah, v katerih potrebujejo osnove slovenskega jezika, kot so prosilci za azil, begunci, Erasmus študenti, ekonomski migranti idr.

Uporabnik se bo z aplikacijo slovenskega jezika učil hitreje, saj gre za inovativen pristop, ki omogoča takojšnjo interakcijo s programom: uporabljal bo slušno in bralno razumevanje hkrati. Aplikacija bo omogočala delovanje na mobilnem telefonu, tabličnem in domačem računalniku. Inovativnost aplikacije se kaže tudi v tem, da bo dobrodošlo nadomestilo za učitelje slovenščine, ki jih v azilnih domovih primanjkuje.

Interdisciplinarna skupina študentov bo tekom projekta pod vodstvom pedagoških in delovnih mentorjev pripravila zasnovo izdelka, ki bi bil uporaben za različna društva, zavode ali podjetja, ki se ukvarjajo z vključevanjem tujcev v okolje in podajanjem znanja slovenščine. Študenti videa in novih medijev, grafičnega oblikovanja ter ilustracije z UL ALUO bodo odgovorni za scenarij, izdelavo likov in vizualno podobo, študenti računalništva in informatike z UL FRI za programiranje, študent slovenskega jezika, pedagogike in andragogike z UL FF pa za vaje iz jezika in slovnice. Začeli bodo z raziskavo na terenu in detektiranjem potreb po znanju tujih jezikov v begunskih centrih, sledili bosta zasnova celostne podobe, ki bo izhajala iz terenske raziskave in prilagoditev potrebam računalniške grafike, vzpostavitev profesionalnega delovnega procesa, enakovrednega delovnim delovnim procesom v podjetjih, na koncu pa sinteza vseh posameznih raziskav v celoto.

 

Študenti na obisku podjetja 3FS, kjer so spoznali različne segmente zaposlenih, ki delajo na razvoju produktov.

 

2. projekt: Razvoj, obdelava in preizkušanje novih materialov za izdelavo in konserviranje-restavriranje mozaikov

Sodelujoče članice UL: UL ALUO, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Pedagoški mentorji: doc. dr. Blaž Šeme (UL ALUO), doc. mag. Gregor Kokalj (UL ALUO), prof. mag. Milan Erič (UL ALUO), prof. dr. Violeta Bokan-Bosiljkov (UL FGG)
Partnerji: SAMSON KAMNIK, podjetje za uporabno kemijo, d.o.o. (delovni mentor Aleksander Mikuš)

Trajanje: 1. 3. do 31. 7. 2017

 

Trenutno se na trgu srečujemo z ozkim naborom dosegljivih materialov za uporabo pri izdelavi in obnovi mozaikov, ki bi ponujali večji spekter možnosti barvnih učinkov in tekstur, hkrati pa še vedno zadoščali zahtevanim lastnostim. Umetniki in stavbni dekoraterji, ki ustvarjajo v modernih mozaičnih tehnikah, se soočajo s težavo, da so mozaični materiali, ki so kvalitetni po svojih fizikalnih in kemičnih lastnostih in omogočajo dovolj široko paleto izraznih možnosti, težko dostopni. Hkrati se tudi konservatorji-restavratorji ob restavriranju historičnih in modernih mozaikov ter na področju kopistike v konservatorske namene soočajo s potrebo po širši izbiri in cenovno ugodnejših obstojnih in kompatibilnih materialih. Cilj projekta je ustvariti pogoje za lasten razvoj in poizkusno izdelavo in aplikacijo mozaičnih kock, ki bi ustrezale vsem tem zahtevam.

Študenti konserviranja-restavriranja in industrijskega oblikovanja z UL ALUO ter študenti gradbeništva z UL FGG bodo v interdisciplinarem sodelovanju s strokovnjaki – tehnologi, gradbeniki, geologi, konservatorji-restavratorji in likovnimi umetniki – naredili preizkuse izdelave mozaičnih kock iz anorganskih in organskih veziv, s preizkušanjem ustreznih razmerij mešanic in postopkov izdelave. Sledilo bi preizkušanje in ugotavljanje ustreznosti izdelkov. Končni cilj preizkusov in tudi samega projekta pa je poiskati najbolj primerne materiale in razmerja mešanic ter z uporabo novih materialov in inovativno obdelavo mozaičnih kock izdelati cenovno dostopne končne izdelke s široko paleto barv. Vzporedni študentski izdelki – razstava umetniških del iz mozaikov in video dokumentacija opravljenega dela – bodo služili kot promocija ob plasiranju novih izdelkov na trg.

Študenti bodo izvedli analizo vzorcev in iskali najprimernejše razmerje materialov za doseg optimalnih rezultatov. Podjetje Samson Kamnik bo na podlagi ugotovitev analiz prispeval k razvoju novih materialov. Namen projekta je razviti vsaj 2 tipa sodobnih materialov za izdelavo mozaikov, anorganskega na osnovi mineralnih snovi in enega na osnovi umetnih smol z mineralnimi polnili.

 

Študenti pri praktičnem delu, razvoju materiala za mozaik.

 

3. projekt: Marij Pregelj pod drobnogledom – Raziskave slikarjeve tehnologije, načrtovanje posegov ter sodelovanje pri konserviranju-restavriranju izbranih umetnin

Sodelujoče članice UL: UL ALUO, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL FKKT)
Pedagoški mentorji: izr. prof. mag. Tamara Trček Pečak (UL ALUO), doc. mag. Gregor Kokalj (UL ALUO), prof. Eduard Čehovin (UL ALUO), izr. prof. dr. Irena Kralj Cigić (UL FKKT)
Partnerji: CHEMASS d.o.o., merilni sistemi (delovni mentor Emil Skočir)

Trajanje: 1. 3. do 31. 7. 2017

 

Projekt predstavlja tretji in hkrati zaključni del v nizu treh projektov. Pri prvem projektu z naslovom Določitev optimalnega razmerja med mastnimi vezivi, polnili in pigmenti pri izdelavi oljnih barv (2013/14) so študenti slikarske veščine, učinke tehnoloških rešitev, izkušnje v občutenju drobnih razlik pri dodajanju izbranih materialov, načinu in hitrosti mešanja, stopnji pritiska itd. povezali z ugotovitvami znanstveno raziskovanih metod. Drugi projekt z naslovom Ugotavljanje razmerij med mastnimi vezivi, polnili in pigmenti pri barvnih nanosih slovenskega slikarja Marija Preglja (2014/15) je prinesel možnost za preverjanje znanj in veščin, pridobljenih v prvem ter omogočil primerjalno analizo izbranih slikovnih plasti pri Pregljevih slikah, pripravo izbranega dela barv, čim bolj podobnih tistim, ki jih je uporabil avtor, izvedbo tehnoloških študij in zasnovo barvne palete Marija Preglja.

Vse to je bila predpriprava za zaključni in hkrati najpomembnejši letošnji projekt, s katerim bodo raziskovalno delo prvih dveh nadgradili z razvojem raziskovalnih metod, ki bodo omogočale čim manj destruktivno izvedbo nadaljnjih preiskav. Rezultate, pridobljene v vseh treh projektih, bodo uporabili kot izhodišče za načrtovanje posegov in konserviranje-restavriranje izbranih umetnin Marija Preglja, ki bodo razstavljene na retrospektivni razstavi slikarja v Moderni galeriji jeseni 2017. Ker se bomo pri tokratnem projektu posvetili razvoju raziskovalnih metod, ki bodo omogočale čim manj destruktivno izvedbo preiska, sodeluje tudi podjetje Chemass d.o.o., ki bo tekom projekta preverjalo, kako se njihova analitska oprema obnaša v primeru uporabe manj destruktivnih preiskovalnih metod.

Projekt prinaša še eno korist. Oddelek za restavratorstvo UL ALUO se nenehno sooča s pomanjkanjem prostora in priložnosti, da bi se študenti srečevali s konkretnimi problemi na dediščini, težava restavratorsko-konservatorkega oddelka Moderne galerije pa je stalna kadrovska podhranjenost. Obe ustanovi se srečujeta tudi s pomanjkanjem sredstev za naravoslovne raziskave in analize. S skupnim delom na tem projektu te težave vsaj delno premostita. Sodelujoči študenti konserviranja-restavriranja z UL ALUO in študenta kemije z UL FKKT pa se bodo srečali s konkretnim projektom vrhunske muzejske ustanove, kar predstavlja izziv, možnost za vključevanje v muzejsko delo in pridobivanje pomembnih izkušenj.

 

 

Študenti pri delu na projektu v prostorih Moderne galerije v Ljubljani.

 

4. projekt: Razvoj konstrukcij za alternativne uporabe v kmetijstvu

Sodelujoče članice UL: UL ALUO, Ekonomska fakulteta (UL EF), Biotehnična fakulteta (UL BF)
Pedagoški mentorji: doc. Miha Klinar (UL ALUO), red. prof. dr. Tanja Dmitrović (UL EF), red. prof. dr. Andrej Udovč (UL BF)
Partnerji: KONSTRUKCIJE SCHWARZMANN d.o.o. (delovni mentor Boštjan Bevec)

Trajanje: 1. 3. do 31. 7. 2017

 

Partnersko podjetje želi razviti nove produkte na področju razvojnih alternativ v kmetijstvu. Namen projekta je opremiti študente s kar se da primerljivo izkušnjo sodelovanja v procesih razvoja novih izdelkov ali storitev, kot je to praksa v ambicioznih in naprednih podjetjih. Projekt jih bo usmerjal k medsebojnem sodelovanju in spoznavanju učinkov sinergij različnih področij, prepoznavanju poslovnih priložnosti, razvoju lastnih idej in njihovega uveljavljanja v gospodarstvu.

V projektu bodo študenti industrijskega oblikovnja z UL ALUO, študenti trženja z UL EF in študenti kmetijstva z UL BF pridobili praktična znanja ter preizkusili znane in nove metode procesov in orodij za razvoj novega izdelka. Izdelali bodo raziskave trga in novih uporabniških potreb, uporabili različne metode kreativnega razmišljanja in izbrane ideje metodološko ovrednotili. Skupaj s pedagoškimi in delovnimi mentorji bodo najboljše predloge opredelili v projektnih izhodiščih in vstopili v fazo razvoja izdelka.

Projekt ima za partnersko podjetje velik potencial uporabne vrednosti. Z razvojem novih produktov (alternativnim objektom za prosto rejo ali urbanim rastlinjakom) bi lahko odprli novo tržno nišo, ki v Sloveniji še ni obdelana. To pomeni morebitno uvedbo novih produktov, s tem pa zapolnitev proizvodnih kapacitet, možnost povečanja števila delovnih mest in povečanja dodane vrednosti podjetja. Zaradi vse večje usmerjenosti v ekološko pridelavo prehrane in samooskrbna gospodinjstva je projekt zanimiv ne samo za slovensko tržišče, ampak tudi za tuji trg.

 

 

Študenti pri delu na projektu; idejna zasnova izdelka.

 

5. projekt: Svetloba in akustika

Sodelujoče članice UL: UL ALUO, Fakulteta za arhitekturo (UL FA), Fakulteta za strojništvo (UL FS)
Pedagoški mentorji: izr. prof. Jure Miklavc (UL ALUO), izr. prof. mag. Tomaž Krušec (UL FA), izr. prof. mag. Tadej Glažar (UL FA), izr. prof. dr. Jurij Prezelj (UL FS)
Partnerji: INTRA LIGHTING, proizvodnja svetil, inženiring in oprema objektov d.o.o. (delovni mentor Dimitrij Živec)

Trajanje: 1. 3. do 31. 7. 2017

 

Zaznana problematika, ki jo bo obravnaval projekt, je ta, da posamezniki ali skupine v istem prostoru sočasno opravljajo različne delovne/učne aktivnosti, temu primerno pa potrebujejo sebi lastno prilagojeno svetlobo. Drugi problem je motnja, ki jo povzroča širjenje zvoka. Pogovor največkrat poteka na delovnem mestu neposredno pod svetlobo, zato se priložnost kaže v uspešni integraciji svetlobe in absorberja zvoka v isti arhitekturni element. Vsebinsko izhodišče projekta je raziskava področja za razvoj svetlobno akustičnega objekta, ki bi bil umeščen v odprte delavne prostore.

Podjetje Intra Lighting je ponudnik arhitekturnih svetil in celovitih svetlobnih rešitev. Dolgoletne izkušnje in prisotnost na svetovnem trgu podjetju omogočata zagotavljanje rešitev za različne arhitekturne koncepte in tipologije prostorov. Ker se soočajo s problemom razvoja optimalnih rešitev za delo v skupinskih prostorih in usklajevanju potreb različnih uporabnikov v istem prostoru, želijo smernice in priporočila za implementacijo rešitev na tem področju. Projekt je utemeljen z namenom, da se področje razišče in pripravi dobra oblikovalska izhodišča za nadaljnje korake razvoja.

Sodelujoči študenti industrijskega oblikovanja z UL ALUO, študenti arhitekture z UL FA in strojništva z UL FS se bodo v začetni fazi projekta seznanili z osnovnimi zakonitostmi svetlobe in akustike v prostoru: zmožnosti sodobnih izvorov svetlobe in raziskave na področju akustičnih materialov. Na podlagi tega pa bodo v nadaljevanju pripravili kvalitetne smernice in priporočila za implementacijo rešitev na tem področju. Partnersko podjetje bo s svojo infrastrukturo in laboratoriji omogočilo eksperimentiranje na področju svetlobe. Za namene raziskav bodo študentom omogočili izdelavo preprostih prototipov za preizkušanje tipičnih uporabniških in prostorskih situacij. Pripravili bodo tudi ogled proizvodnih procesov in tehnologij, ki jih uporabljajo.

 


Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

Na fotografiji zgoraj: študenti in mentorji pri projektu Razvoj, obdelava in preizkušanje novih materialov za izdelavo in konserviranje-restavriranje mozaikov; vir: arhiv Oddelka za restavratorstvo
Zonguldak Escort Ktahya Escort ankr Escort

Quali sono i segreti per avere una buona salute sessuale durante linvecchiamento? In realt le vitamine giocano un ruolo essenziale anche nel desiderio cialis senza la ricetta sessuale e nei casi di mancanza di libido. pensa a quanto diventi intrattabile ogni volta che stress e stanchezza hanno la meglio. es., depressione, ansia, Comprare Megalis Online Senza Ricetta stress, problemi di relazione) e/o esperienze insoddisfacenti (per esempio, a causa della mancanza di competenze sessuali o di scarsa comunicazione dei osu comprare levitra bisogni). Nel corso della storia, il cioccolato stato simbolo del desiderio, non solo a causa del suo gusto delizioso, ma per il suo potere di migliorare il viagra kamagra prezzo piacere sessuale. Esistono dei preservativi aromatizzati creati proprio per la fellatio: Ma ci sono ben altri modi per mostrare al vostro partner che cos' che vi eccita.

La thrapie par ondes de choc (low intensity ESWT) a ventuellement une indication pour lamlioration de la acheter clomid en ligne fonction rectile chez les patients avec dysfonction rectile. Avoir un petit pnis peut devenir un vritable acheter clomid pharmacie handicap. Un homme excit prsente une rection, et cest visible ; une femme dans le mme tat prouve des acheter cialis prix sensations dans le secret de son ventre, et cela passe inaperu. Parmi tous les changements sexuels physiologiques kamagra en ligne pas cher prvisibles et normaux, le principal et le plus traumatisant pour lhomme est certes la baisse de la spontanit de ses rections.

En effet, grce aux progrs techniques raliss dans les domaines des sciences de la vie et de la mdecine, les hpitaux gnrent pharmacie en ligne levitra et conservent quotidiennement dinnombrables donnes personnelles. La figure ci-dessous rsume cette analyse, avec classement en 3 levitra prix en france catgories des tudes en fonction de leurs risques de biais (faible, modr et lev) et risques relatifs correspondants: En viagra en pharmacie prix agissant sur la pompe, lutilisateur gonfle de liquide les cylindres placs dans les corps caverneux provoquant ainsi lrection. Le achat viagra professional troisime cylindre contient lurtre, le tube par lequel passent lurine et ljaculat, stend le long de la face infrieure du pnis.

Se davvero avessimo un istinto sessuale, significherebbe che sentiremmo il bisogno di sesso allo stesso modo in cui sentiamo il bisogno di cibo, di sonno o di vestiti caldi. Per questo prezzo cialis da 10 mg motivo, importante fare autocritica, analizzare le possibili cause dellinappetenza sessuale e risolverla con rimedi e tecniche naturali. dopo lamplesso avrete smaltito la coppa di levitra 20 mg costo fragole con panna a cui non avete saputo resistere! Oggi suggerisce Oliverio Ferraris ci sono molti libri per bambini che spiegano e illustrano com fatto il corpo umano, comprare cialis soft senza ricetta italia come sono gli organi sessuali, come avviene la riproduzione sessuale, ecc. Il grosso problema che lansia da prestazione sessuale si lega facilmente a tutte le altre disfunzione acquistare cialis generico in farmacia sessuali. Questo atteggiamento secondo psicologi a Torino contribuisce a confondere le idee dei bambini e ad incrementare la convinzione che del sesso non bisogna parlare e non bisogna saperne troppo.

Le persone che fanno uso di alcol, nicotina e cocaina hanno frequentemente problemi di erezione. se la dieta scorretta le prestazioni sotto le lenzuola calano. Agli uomini consiglia Generic Viagra Prezzo Farmacia Italia di aiutare nei lavori di casa in modo che le donne, a letto, non siano dopo cos stanche. Con queste compresse sarai pi eccitato, il tuo desiderio sessuale sar molto pi alto ed il acquistare propecia on line sesso ti piacer di pi. Questo allegro turn over nemaspermico porta luomo ad avere nel proprio eiaculato spermatozoi sempre pi giovani, vale a dire, sebbene numericamente acquistare propecia minori, con DNA sempre meno danneggiato e quindi meglio utilizzabile durante la fecondazione. Oltreoceano, invece, gli Aztechi attribuivano al cioccolato (il cibo degli Dei) viagra basso prezzo propriet atte a risvegliare lappetito e il vigore sessuale. problemi sesso piu comuni secondo esperti - Gli esperti hanno individuato i problemi pi comuni nella vita sessuale delle coppie.