Tugomir Šušnik

Tugo Šušnik was born in 1948 in Ljubljana where he graduated in 1974 at the Academy of Fine Arts. In 1979 he completed the specialisation course under prof. Andrej Jemec and Jože Ciuha. In 1979 and 1980 he studied, with a Fulbright scholarship, at the Pratt Institute in New York. In 1996 he became an assistant professor at the Department for Design of the Academy of Fine Arts in Ljubljana. In the same year, he also held an extensive retrospective exhibition at the Museum of Modern Art in Ljubljana. In 2004 he obtained the title of a full professor of drawing and painting at the Academy of Fine Arts and Design of the University of Ljubljana. He held more than 50 solo exhibitions and participated at more than 160 group exhibitions. He won numerous awards, including the Župančič Award of the City of Ljubljana, the Prešeren Fund Award, and, in 2013, the Rihard Jakopič Award for his life’s work.

REFERENCES 2008–2013

2007–2008: Slovensko slikarstvo po letu 1945, Piran, Gorica, Bruselj
2011: Mestna Galerija Nova Gorica
2012: Equrna Ljubljana
Mala galerija Ljubljana
Inštitut Jožef Štefan

PREDMETI

Slikarstvo
Dodiplomski študijski program

Pri upodabljanju človeškega telesa študent spozna razlike med vidnim in likovnim prostorom (s pomočjo znanja iz likovne anatomije – spoznavanja z notranjim ustrojem telesa in spoznavanja prostorsko-plastičnih vrednosti ter kontekstualizacije telesa-oblike) in se usposobi za večpomensko rabo risbe v kasnejših fazah študija in dela. Osvoji veščine sooblikovanja geometrijskih faktur in anatomskih struktur, razume linearno perspektivo in proporcionalne zasnove ter je sposoben usklajevanja risarskih globinskih (prostorskih) učinkov s slikovnimi (površinskimi). Spozna izrazne možnosti konturne risbe in možnosti vključevanja ploskve in tonskega prostora. Skozi spontano sestavljanje, kombiniranje in dopolnjevanje predstave vzorcev ostrijo svoj duhovni odnos do sveta, nižajo pragove zaznave in poglabljajo lastno senzibilnost.

Študent intenzivira oblikovno dojemanje, kreiranje in razmišljanje, ki se odpirajo novim vizualnim kontekstom, s čemer se širi po eni strani interpretativna mreža, po drugi strani pa možnost sintetičnega predvidevanja. Študent pridobi sposobnost za ustvarjalno rabo risarskih sredstev pri oblikovanju celovitega slikovnega prostora, usposobljenost za funkcionalno uporabo risbe pri načrtovanju slikarskih, kiparskih ali grafičnih likovnih del, sposobnost obvladovanja različnih risarskih pristopov, ki jih omogoča razumevanje in obvladovanje konturne risbe in sposobnost gradnje slikovnega polja s ploščenjem prostora in z izrabo predstavnih prostorskih možnosti, ki jih omogoča tonska lestvica.

Podiplomski študijski program
Kiparstvo
Dodiplomski študijski program

Pri upodabljanju človeškega telesa študent spozna razlike med vidnim in likovnim prostorom (s pomočjo znanja iz likovne anatomije – spoznavanja z notranjim ustrojem telesa in spoznavanja prostorsko-plastičnih vrednosti ter kontekstualizacije telesa-oblike) in se usposobi za večpomensko rabo risbe v kasnejših fazah študija in dela. Osvoji veščine sooblikovanja geometrijskih faktur in anatomskih struktur, razume linearno perspektivo in proporcionalne zasnove ter je sposoben usklajevanja risarskih globinskih (prostorskih) učinkov s slikovnimi (površinskimi). Spozna izrazne možnosti konturne risbe in možnosti vključevanja ploskve in tonskega prostora. Skozi spontano sestavljanje, kombiniranje in dopolnjevanje predstave vzorcev ostrijo svoj duhovni odnos do sveta, nižajo pragove zaznave in poglabljajo lastno senzibilnost.

Študent intenzivira oblikovno dojemanje, kreiranje in razmišljanje, ki se odpirajo novim vizualnim kontekstom, s čemer se širi po eni strani interpretativna mreža, po drugi strani pa možnost sintetičnega predvidevanja. Študent pridobi sposobnost za ustvarjalno rabo risarskih sredstev pri oblikovanju celovitega slikovnega prostora, usposobljenost za funkcionalno uporabo risbe pri načrtovanju slikarskih, kiparskih ali grafičnih likovnih del, sposobnost obvladovanja različnih risarskih pristopov, ki jih omogoča razumevanje in obvladovanje konturne risbe in sposobnost gradnje slikovnega polja s ploščenjem prostora in z izrabo predstavnih prostorskih možnosti, ki jih omogoča tonska lestvica.

Podiplomski študijski program

Študent pri tem predmetu preko individualne povezave s posameznimi problemskimi sklopi slikarstva (kot so npr. eksploatacija novega realizma, prepletenost figuralike in abstrakcije v kodiranju umetniškega jezika, umetnost kot refleksija individualnega razmišljanja, rekontekstualizacija in reciklaža obstoječega skozi prakse minimalizma in postmodernizma z novimi argumenti) na projekten in eksperimentalen način realizira lastna likovna dela. Pri posegih v polje intertekstualnosti, ki je značilnost sodobne umetnosti, izvaja svoje delo skozi naslednje postopke: mapiranje umetniškega polja, uokvirjanje teme in uprizarjanje pomena. Študent pod mentorskim vodstvom postopno razvija osebno likovno govorico, ki je vezana na raziskovanje evolucijskih pristopov znotraj likovnega medija, kar predpostavlja uporabo starega za uresničitev novega z vsebovanimi individualnimi variacijami ali pa poseg v intertekstualnost tvorjenja podob.