Robert Černelč

Born on 7 January 1970 in Murska Sobota.
1995–99 the study of painting at the Academy of Fine Arts in Ljubljana.
2000–02 Master’s study at the Academy of Fine Arts.
2001-2004 Master’s degree in film directing at the Academy of Theatre, Radio, Film and Television.

Working areas: painting, set design, script writing, film directing and video.
Member of the Directors Guild of Slovenia.

 

REFERENCES (selection)

• Clermont-Ferrand, 37th international short film festival Clermont Ferrand, The Bottom, 2015
• Rome, Archipelago, 13th international festival of short films and new images, Worms, 2008
• Rotterdam, International film festival Rotterdam, Worms, 2005

PREDMETI

Slikarstvo
Dodiplomski študijski program

Medijski laboratorij, kjer potekajo vaje iz uporabne sofisticirane tehnologije, je obenem tudi eksperimentalno polje za vse umetniške usmeritve na Akademiji, ki te postopke uporabljajo tudi pri realizaciji slikarskih, kiparskih in grafičnih del. Študent spozna osnove elektronsko digitalnih tehnologij. Nauči se osnov za kodiranje slikovnih znakov in zvočnih informacij. Usposobi se za delo s programsko opremo za končno slikovno obdelavo.

Študent po uvodu vstopi v raziskovalno polje novih medijev. Poglobljeno se seznanja z elektronsko in digitalno tehnologijo, ki mu omogoča, da v procesu analize in sinteze gradi strukturo video podobe. Istočasno raziskuje tudi raven pogleda, očesa in kader izbranega posnetka. Usposobi se za uporabo snemalnih in montažnih aparatur, spozna procese v snemalnem delu priprave videa in v procesu montaže, nauči se obvladovati ter rokovati z medijskimi vsebinami analogno digitalnih vsebin in rokovati s sofisticiranimi aparaturami. Spozna remontažne postopke novih kontekstov povezav že posnetega materiala – filmov, foto dokumentov in kakršnegakoli vizualnega materiala iz zgodovine umetnosti in ostalih sporočil.

Študent se seznani z možnostmi, ki jih nudijo informacijske tehnologije, v zvezi s tem pa tudi z bolj sofisticiranimi večmedijskimi programi. Pridobi razumevanje o razlikah med analognim in digitalnim mišljenjem in pridobi znanje za obvladovanje osnovnih operacij za animacije. Na osnovi znanj se usposablja za realizacijo medijskih projektov in je sposoben reševanja medijsko-tehnoloških in vsebinskih problemov.

Pri predmetu so poudarjene umetniške kibernetične prakse in premeščanje medijskih projektov v javno sfero. Študij na tej stopnji je eksperimentalno polje tehno umetnosti in njenih hipertekstualnih povezav ter postavitev avdiologovizij. Obenem študent intenzivneje vstopa v procese nastajanja intermedijske umetnosti in uporabo informacijskih tehnologij. Študent spozna strukture multimedijskih instalacij, osnovno obvladovanje in gradnjo vmesnikov za interaktivne postavitve, možnosti razširitve umetniškega delovanja v javno sfero mesta in interneta kot public art in art net. Sposoben je kritičnega mišljenja pri uporabi novih informacijskih tehnologij v digitalni družbi in zmožen evalvacije lastnega dela.

Študent pridobi osnovna znanja video skripta, video dramaturgije, veščin snemanja in elektronsko digitalne montaže in sposobnost realizacije lastnega video dela in video spota ter enostavne flash animacije. Pridobi tudi poglobljena znanja s področja medijskega ustvarjanja, ki mu omogočajo 2D in 3D računalniško animacijo, net video, VIDEO DJ interaktivne instalacije ter medijske akcije v javnem prostoru. Nauči se zajemanja panoramskih posnetkov s programom avto fotostich ter 3D skeniranja prostora za interaktivno vstopanje v podobo. Študent pridobi znanje o ustvarjanju medijskega dela od koncepta do realizacije.

Podiplomski študijski program

Posebnost tega predmeta je, da je načrtovan skozi pojem »integrirana umetniška praksa« in združuje vse vizualne prakse v skladu s projektom zastavljenih individualnih študentovih ciljev. Polje medijske umetnosti študentu omogoča, da skozi svoje lastno delo vključuje video in nove medije v sliko, kip, prostorsko instalacijo in instalacijo na spletu. Študentu omogoča vstopanje s pozicije njegove osnovne umetniške izkušnje (npr. slikarske ali kiparske) v spreminjanje novih medijev. Pogoj za vključitev v delo je lastno predhodno ustvarjanje ali raziskovanje na področjih razširjenih umetniških praks. V ta namen študent predloži portfolio s preteklimi likovnimi deli.

Kiparstvo
Dodiplomski študijski program
Podiplomski študijski program

Posebnost tega predmeta je, da je načrtovan skozi pojem »integrirana umetniška praksa« in združuje vse vizualne prakse v skladu s projektom zastavljenih individualnih študentovih ciljev. Polje medijske umetnosti študentu omogoča, da skozi svoje lastno delo vključuje video in nove medije v sliko, kip, prostorsko instalacijo in instalacijo na spletu. Študentu omogoča vstopanje s pozicije njegove osnovne umetniške izkušnje (npr. slikarske ali kiparske) v spreminjanje novih medijev. Pogoj za vključitev v delo je lastno predhodno ustvarjanje ali raziskovanje na področjih razširjenih umetniških praks. V ta namen študent predloži portfolio s preteklimi likovnimi deli.

Industrijsko in unikatno oblikovanje
Dodiplomski študijski program
Podiplomski študijski program

Posebnost tega predmeta je, da je načrtovan skozi pojem »integrirana umetniška praksa« in združuje vse vizualne prakse v skladu s projektom zastavljenih individualnih študentovih ciljev. Polje medijske umetnosti študentu omogoča, da skozi svoje lastno delo vključuje video in nove medije v sliko, kip, prostorsko instalacijo in instalacijo na spletu. Študentu omogoča vstopanje s pozicije njegove osnovne umetniške izkušnje (npr. slikarske ali kiparske) v spreminjanje novih medijev. Pogoj za vključitev v delo je lastno predhodno ustvarjanje ali raziskovanje na področjih razširjenih umetniških praks. V ta namen študent predloži portfolio s preteklimi likovnimi deli.