Miladi Makuc Semion

Miladi Makuc Semion was born in 1955 in Solkan. In 1979 she graduated at ALU, obtaining the title of academic sculptor. After her graduation she taught art education at the Rihard Jakopič Primary School in Ljubljana and enrolled in postgraduate study in restoration at ALU. She additionally improved her knowledge at Bundesdenkmalamt in Vienna.

In 1982–1993 she was in charge, as a restorer for wooden sculptures at the Restoration Centre of the Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia, of many restoration projects (the main altar in the Parish Church of St Peter in Komenda; golden altars in Podbrje pri Podnanosu, Ribjek pri Osilnici, Kojsko in Goriška Brda etc.) In 1993–2002 she was a conservation/restoration consultant for the sculptures in the National Gallery and until 2000, also the Head of the Department for Conservation/Restoration. She restored a large part of the Gothic and Baroque sculptures from the permanent collection, and coordinated and realised conservation/restoration tasks within several exhibition projects (Gothic Art in Slovenia, Sculpture at around 1900, Bibles in the Slovenian Territory, Valentin Metzinger – Life and Work).

After receiving a Recognition Award for Significant Artistic Achievements in the area of restoration (2001), she was elected as an assistant professor of restoration, and in 2010, as an associate professor. She teaches conservation/restoration of wooden polychrome sculptures at the Department for Restoration. She was also the Head of the department (2006–2007) and Vice-Dean of ALUO UL (2007–2009).

She mainly deals with conservation/restoration of painted and gilded wooden sculptures and altar frames; she professionally cooperates with the National Gallery, the Museum of Modern Art, the Restoration Centre of the Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia and other institutions in the area of cultural heritage. In 2010 she won the Mirko Šubic Award (presented by the Slovenian Restorers Association). She is an external associate at the Department for Art History at the Faculty of Arts where she is a lecturer for the course Art Techniques and Restoration. She participates in several professional committees for monitoring conservation/restoration interventions.

 

REFERENCES

  1. Vinko Tušek, Ambient M1, 1971, barvan les, železo, okoli 270 × 360 × 170 cm, last Moderna galerija, Ljubljana, inv. št.: 272/K, 313/K (izvedba konservatorsko-restavratorskega posega, 2014)
  2. Likovna zbirka gradu STRMOL (Republika Slovenija) (EŠD 7903) – Zbirka 114 historičnih okrasnih okvirov iz avtentične opreme gradu (vodenje in izvajanje konservatorsko-restavratorskih posegov, 2010–2011)
  3. MAKUC SEMION, Miladi. Tehnološki vidiki kiparskega ustvarjanja. V: BREŠČAK, Mateja (ur.), GANGL, Alojz. Alojz Gangl : kipar na poti v moderno: [Belokranjski muzej, Metlika, 8. junij–3. januar 2010, Narodna galerija, Ljubljana, 2. februar 2010–16. maj 2010]. Ljubljana: Narodna galerija; Metlika: Belokranjski muzej, 2010, str. 29–34.
  4. Likovna zbirka gradu SNEŽNIK (Narodni muzej Slovenije) (EŠD 670) – Zbirka 45 historičnih okrasnih okvirov iz avtentične opreme gradu (vodenje in izvajanje konservatorsko-restavratorskih posegov, 2007 in 2008)
  5. Mojster HGG, Oltar sv. Ane in 4 slike Mojstra HGG, 1644, Viher – Cerkev Sv. Duha, EŠD 2483 (vodenje in izvajanje konservatorsko-restavratorskih posegov, 2003–2004)
  6. MAKUC SEMION, Miladi. Zlati oltarji – okvirji slik Mojstra HGG; Restavriranje del Mojstra HGG na lesenih nosilcih. V: Konserviranje in restavriranje umetnin Mojstra HGG (Knjižnica Narodne galerije, Študijski zvezki, 11). Ljubljana: Narodna galerija: ZVKD, RC RS, 2004, str. 62–73.

PREDMETI

Konserviranje in restavriranje likovnih del
Podiplomski študij

Študent se usposobi za izvedbo predvidenih konservatorsko-restavratorskih postopkov pod nadzorom in vodstvom vodje projekta, sledi primerjava izvedenega posega z realizacijo konservatorsko-restavratorskega posega na sorodnem gradivu. Po posegu je na vrsti evalvacija in ocena doseženih rezultatov in izdelava dokumentacije. Študent se nauči kritično oceniti rezultate posega in interpretirati izvedena dela.