Miha Klinar

After studying design at the Academy of Fine Arts and Design in Ljubljana, he specialised in industrial design. In the 1990s, he started his first design studio. In 2000, he founded Gigodesign with his partners and also the industrial design department. In 2008, he was the initiator and coordinator of the 9th Development Group for Creative Industries at the Ministry of Development of the Republic of Slovenia. In 2013, he initiated Design Management Competence Centre.

Since 2014, he has worked as an assistant professor at ALUO while still supervising some of the projects in Gigodesign and planning the next stage of the development of the Design Management Competence Centre. He is a member of the interministerial working group for the preparation of the design strategy in the Republic of Slovenia.

 

REFERENCES (selection)

• Design Value Award 2016; DMI, Boston, USA; (for the project of Design Management Competence Centre)
• Red Dot Awards
• Gold medal for innovation 2011, awarded by the Slovenian Chamber of Commerce

PREDMETI

Industrijsko in unikatno oblikovanje
Podiplomski študijski program

Izobraževalni proces pripravi študenta na zahtevno delo v razvoju inovativnih, inventivnih in konkurenčnih proizvodov, sistemov in storitev. Pri predmetu dobi znanje, veščine, spoznajo orodja in načrtovalske tehnike. Študent spozna temeljne koncepte razmišljanja o managementu in razume povezanost med razvojem oblikovanja, upravljanjem in prepletenostjo dejavnikov, od katerih je odvisno uspešno vodenje oblikovalskega procesa, razumevanje znanosti in kreativnega oblikovanja.

Cilj študija v okviru predmeta Upravljanje v oblikovanju III  je, da se študent seznani s kompleksnostjo razvoja  proizvodov, sistemov in storitev ter načeli gospodarnega vodenja procesov s pomočjo znanja, veščin, orodij in načrtovalskih tehnik, ki vključuje poslovne, človeške in tehnične vidike. Prepletenost in kompleksnost problematike se izrazi v prepletenem zajemanju znanj dveh sklopov, ki jih mora študent obvladovati v načrtovanju in vodenju razvojnega procesa od cilja do izdelka/storitve v rokah uporabnika. Študent se nauči uporabljati različne metode in tehnike spodbujanja kreativnosti, mrežnega planiranja (sočasni inženiring), sodobnih tehnologi in dela na terenu z uporabniki. Študent krepi zmožnost samostojnega kritičnega in kreativnega razmišljanja, motiviranja sodelavcev in timov, spodbujanja interdisciplinarnega reševanja nalog in sploh gospodarjenja z viri, razumevanja ciljev uporabnikov, naročnikov in investitorjev.