Lucija Močnik Ramovš

After finishing the Secondary School for Design and Photography, Lucija Močnik Ramovš, born in 1972, studied painting at the Academy of Fine Arts in Ljubljana and graduated in 1996 under professor Andrej Jemec. In 1999 she completed her specialisation course for restoration under professor France Kokalj. She furthered her studies at home and abroad. She is an associate professor at the Academy of Fine Arts and Design of the University of Ljubljana, running courses in the conservation/restoration of paintings of the first and second cycles of the study programme. She is a member of the expert committees of the Ministry of Culture and Slovenian Restorers Association, and the editorial board for the abstracts of the contributions included in the expert meetings called Conservator/Restorer. Together with the Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia, Restoration Centre, and the Department for Easel Painting, she also carries out professional advanced workshops. She has been the Vice-Dean for Student Affairs in years 2013–2017 and the Dean of the Academy since the academic year 2017/2018.

 

REFERENCES 2008–2013

  • Projekt Strmol: stalna razstava, grad Strmol, Crklje na Gorenjskem (konserviranje-restavriranje in vodenje del na 11 slikah iz likovne zbirke gradu Strmol), 2012
  • Projekt: Izzvenevanje nekega obdobja, Oris poznobaročnega slikarstva na Kranjskem (avtor: Ferdinand Šerbelj). Razstava: Narodna galerija, Ljubljana, 2011 Leopold Layer, Kristus in prešuštnica, 63,5 × 82,8, ol. na pl., inv št.: NG S 257
  • Projekt: Izzvenevanje nekega obdobja, Oris poznobaročnega slikarstva na Kranjskem (avtor: Ferdinand Šerbelj). Razstava: Narodna galerija, Ljubljana, 2011 Leopold Layer, Zadnja večerja z avtoportretom, 55 × 71, ol. na pl., inv. št.: NG S 1209
  • Projekt: Izzvenevanje nekega obdobja, Oris poznobaročnega slikarstva na Kranjskem (avtor: Ferdinand Šerbelj).Razstava: Narodna galerija, Ljubljana, 2011 Janez Potočnik, Maesta, 62 × 82,8 cm, ol. na. pl., inv. št.: NG S 321
  • Rihard Jakopič, Anemone, 20. st., 69,5 × 59,5 cm, ol. na pl., inv. št.: 609, Državni zbor RS, EŠD: 8225 (konserviranje/restavriranje), 2010
  • Ferdo Vesel, Starec, 20. st., 62,4 × 47 cm, ol. na pl, inv. št.: 752, Državi zbor RS, EŠD: 8225 (konserviranje/restaviranje), 2010
  • Fran Klemenčič, Kmečka hiša, 20.st, 48 × 101 cm, ol. na pl., inv. št.: 638, Državni zbor RS, EŠD: 8225 (konserviranje/restavriranje), 2010
  • Priznanje Mirka Šubica za leto 2008, za organiziranje, vodenje in delo pri konserviranju-restavriranju likovnega gradiva gradu Snežnik

PREDMETI

Konserviranje in restavriranje likovnih del
Dodiplomski študij

Pri predmetu študent razširja, poglablja in vsestransko obvladuje temeljne postopke konserviranja in restavriranja slik na platnu, ki predstavljajo obsežen del slovenske likovne dediščine. Del konservatorsko-restavratorskih postopkov je vezan tudi na ostale nosilce slik, kot sta kovina in papir. Študent spozna tehniko in tehnologijo slik na raznovrstnih nosilcih. Seznani se z glavnimi vzroki propadanja in tipom poškodb, s problematiko raziskovanja stanja umetnin v teh tehnikah, z načrtovanjem konservatorsko restavratorskega posega in izvajanjem neposrednih postopkov na umetninah. Seznani se z materiali, pripomočki in opremo, potrebno pri konserviranju in restavriranju umetnin.

Predmet seznanja študenta s tehnologijo in tehniko slik na platnu, kovini, papirju in njihovimi poškodbami, tehnologijo materialov, njihovo pripravo in uporabo pri konserviranju in restavriranju slik na platnu/kovini/papirju. Uči ga razumevanja zgradbe slik, tehnike in tehnologije, razumevanja poškodb na slikah, poznavanja značilnosti, zgodovine, tehnologije in načinov uporabe različnih organskih veziv (lepil, lakov, pigmentov) za konserviranje in restavriranje slik na platnenih nosilcih /kovini, papirju/. Poleg tega se študent spozna s pripravo in uporabo različnih gradiv v konservatorskih-restavratorskih postopkih, načinov preverjanja kakovosti gradiv in kompatibilnosti uporabljenih gradiv.

Podiplomski študij

Osnovni cilj predmeta je študente seznaniti s pregledom materialov in njihovo uporabo pri čiščenju umetnin glede na njihovo sestavo, način učinkovanja in stranske učinke, tako da so sposobni določiti ustrezno tehniko in metodo čiščenja glede na stanje gradiva. Študent spozna klasične in sodobne metode čiščenja, spozna površine in lastnosti tipičnih nečistoč ter probleme pri odstranjevanju površinske umazanije in lakov. Nauči se pripraviti različne mešanice in kompleksne sestavine, ki jih nato uporabi pri čiščenju gradiva.

Namen predmeta je razširjanje, poglabljanje in vsestransko obvladovanje temeljnih postopkov konserviranja in restavriranja moderne slike/kipa/instalacije … in s tem povezano raziskovanje določene problematike, ki rezultira v spoznavanju še neznanih področij. Študent se nauči raziskovati stanje moderne in sodobne umetnine z različno tehnologijo in v povezavi s tem načrtovati, izvesti in obvladovati konservatorsko-restavratorski poseg ter na koncu izdelati potrebno dokumentacijo.

Pri predmetu študent razširja, poglablja in vsestransko obvladuje temeljne postopke konserviranja in restavriranja slik na platnu, ki predstavljajo obsežen del slovenske likovne dediščine. Del konservatorsko-restavratorskih postopkov je vezan tudi na ostale nosilce slik, kot sta kovina in papir. Študent spozna tehniko in tehnologijo slik na raznovrstnih nosilcih. Seznani se z glavnimi vzroki propadanja in tipom poškodb, s problematiko raziskovanja stanja umetnin v teh tehnikah, z načrtovanjem konservatorsko restavratorskega posega in izvajanjem neposrednih postopkov na umetninah. Seznani se z materiali, pripomočki in opremo, potrebno pri konserviranju in restavriranju umetnin.

Študent se usposobi za izvedbo predvidenih konservatorsko-restavratorskih postopkov pod nadzorom in vodstvom vodje projekta, sledi primerjava izvedenega posega z realizacijo konservatorsko-restavratorskega posega na sorodnem gradivu. Po posegu je na vrsti evalvacija in ocena doseženih rezultatov in izdelava dokumentacije. Študent se nauči kritično oceniti rezultate posega in interpretirati izvedena dela.