Branko Suhy

Branko Suhy was born in 1950 in Maribor. In 1974, he graduated at the Academy of Fine Arts in Ljubljana under prof. Janez Bernik. In 1976, he finished the specialisation course in painting under prof. Andrej Jemec and in 1978, also the specialisation course in printmaking under prof. Marjan Pogačnik. As a scholar of the French Government, he upgraded his knowledge in the graphics studio of Johnny Friedlaender in Paris, and in 1977/1978, after receiving the scholarship included in the Gottfried von Herder Prize, he also worked at the Master School of prof. M. Melcher within the Academy of Fine Arts in Vienna. Since 1979, he has taught at the Academy of Fine Arts and Design of the University of Ljubljana, working as a full professor for graphic arts since 1994. Since 1988, he has been the Head of the Biennial of Slovenian Graphic Arts, Otočec, Novo mesto. He held several solo exhibitions at home and abroad, the latest one in 2011 at the National Museum of Slovenia in Ljubljana. He is the author or co-author of many books and catalogues.

REFERENCES 2008–2013

Samostojne razstave

 • Galerija sodobne umetnosti, Celje, 2008
 • Narodni muzej Slovenije, Ljubljana, 2011

Skupinske razstave

 • Muzej Mimara, Zagreb, Hrvaška, od 21 oktober do 16. november 2008 (Bernard, Gvardjančič, Muhovič, Novinc, Suhy)
 • Künstlerhause, Dunaj, Avstrija od 17. julija do 16. avgusta 2009 (Bernard, Gvardjančič, Muhovič, Novinc, Suhy)
 • Akademija za likovno umetnost v Benetkah, Magazzino del Sale N3, Benetke, Italija, od 8. aprila do 6. maja 2011, V čast sliki (Bernard, Gvardjančič, Muhovič, Novinc, Suhy)
 • Gorenjski muzej Kranj, Mestna hiša in Prešernova hiša, od 14. aprila do 17. maja 2011, V čast sliki (Bernard, Gvardjančič, Muhovič, Novinc, Suhy)
 • Ljubljanski grad: Palacij in Stanovska dvorana, od 5. julija do 28. avgusta 2011, V čast sliki (Bernard, Gvardjančič, Muhovič, Novinc, Suhy)

Bibliografija

 • Gorenjski muzej, Kranj, Akademija za likovno umetnost v Benetkah, Ljubljanski grad, V čast sliki (Bernard, Gvardjančič, Muhovič, Novinc, Suhy), katalog, Marija Ogrin, Mateja Avbelj Valentan, dr. Damir Globočnik, dr. Tonko Maroević, dr. Milček Komelj, 2011
 • Branko Suhy: Ob 10. obletnici 11. septembra 2001, dr. Tonko Maroević, zloženka, Narodni muzej Slovenije, Ljubljana, 2011
 • Branko Suhy: Risba (in grafika) v atmosferi slike, dr. Peter Krečič, zloženka, Galerija sodobne umetnosti, Celje, 2008
 • Muzej Mimara, Zagreb, Galerija Božidar Jakac, Kostanjevica na Krki, Pet slovenskih slikarjev v muzeju Mimara (Bernard, Gvardjančič, Muhovič, Novinc, Suhy), katalog, Tugomir Lukšić, Bojan Božič, dr. Peter Krečič, Berislav Valušek, Harry Lehmann, 2008

PREDMETI

Slikarstvo
Dodiplomski študijski program

Študent spozna likovne in tehnološko-tehnične procese grafičnega ustvarjanja in osnovnih elementov za delo v grafiki ter različne vrste uspešnih grafičnih del in razloge za njihovo uspešnost. Nauči se uporabljati različne tehnike, materiale in orodja, ki so potrebni za ustvarjanje v grafiki. Ob sočasni teoretični podpori in korekturah se usposobi za realizacijo grafičnega lista. Pri tem razume specifičnosti grafičnega izražanja, fenomen zrcalne podobe v grafiki in funkcijo svetlo- temnih ploskev. Nauči se obvladovanja osnov tehnično-tehnoloških grafičnih postopkov in razumevanja specifičnosti črte v vidnem svetu in na grafični plošči. S pridobljenim znanjem je študent sposoben razločevati koncepte v likovni umetnosti od organizacije fenomenov v naravni legi.

Študent spozna zmožnosti grafičnega medija in možne aplikacije njegovih značilnih lastnosti v avtonomnih grafičnih delih ali kot dodana matrica v kombinaciji z ostalimi likovnimi mediji. Nauči se uporabljati različne tehnike, materiale in orodja, ki so potrebni za ustvarjanje v grafiki ter to prakso v skladu s posebnimi individualnimi izraznimi potrebami prenesti na področje svojega osnovnega delovanja. Po končanem programu je študent sposoben samostojno zasnovati in realizirati grafični list, zna prilagajati različne tehnike svojim konceptom in prezentirati svoja grafična dela na samostojnih razstavah.

Podiplomski študijski program

Delo v grafičnem ateljeju je zasnovano projektno, kar omogoča kompleksen pristop k študiju. Razvijanje likovne problematike je podvrženo kritičnosti in ustvarjalnemu dvomu. Študent postopoma razvije osebno likovno govorico ter je sposoben definiranja širše likovne problematike, ki se povezuje z likovnimi hotenji študentove prakse. Vzajemna izbira ateljejskega profesorja med študentom in profesorjem predpostavlja intenzivno mentorsko pozornost osebnim nagnjenjem in preferencam študenta pri njegovi kreaciji avtonomnih grafičnih del in razvijanju osebnega izraza. Študent se usposobi za realizacijo avtorskih del in refleksijo le-teh znotraj sodobnih tokov grafične umetnosti. Cilj je realizacija študentove lastne likovne govorice ob upoštevanju širše likovne problematike.

Študentu se celovito predstavi umetnostni sistem in prakse razstavljanja sodobne umetnosti skozi različne segmente področja umetnosti: muzejski in galerijski, tržni, zbiralski, kritiški, teoretski itd. Vsak segment se predstavi skozi zgodovinski razvoj do njegove sodobne oblike, saj se prav ob tolmačenju te razvojne poti najlepše razkrivajo njegova notranja logika in principi delovanja. Študent spozna področja svojega profesionalnega delovanja, delovanje sodobnega umetnostnega sistema in njegovih posameznih segmentov ter fenomen razstavljanja umetnosti in njegove zgodovine.

Kiparstvo
Dodiplomski študijski program

Študent spozna likovne in tehnološko-tehnične procese grafičnega ustvarjanja in osnovnih elementov za delo v grafiki ter različne vrste uspešnih grafičnih del in razloge za njihovo uspešnost. Nauči se uporabljati različne tehnike, materiale in orodja, ki so potrebni za ustvarjanje v grafiki. Ob sočasni teoretični podpori in korekturah se usposobi za realizacijo grafičnega lista. Pri tem razume specifičnosti grafičnega izražanja, fenomen zrcalne podobe v grafiki in funkcijo svetlo- temnih ploskev. Nauči se obvladovanja osnov tehnično-tehnoloških grafičnih postopkov in razumevanja specifičnosti črte v vidnem svetu in na grafični plošči. S pridobljenim znanjem je študent sposoben razločevati koncepte v likovni umetnosti od organizacije fenomenov v naravni legi.

Podiplomski študijski program

Predmet študentu omogoča razumevanje specifičnih temeljnih študijskih vsebin v kontekstu sodobnih umetniških praks. Študent z izbiro predmeta pokaže poglobljen interes za specifiko grafične umetnosti in za ustvarjalne možnosti grafike v okviru sodobnih umetniških praks. Cilj predmeta je postopna realizacija študentove osebne likovne govorice, tudi skozi navezavo na posamezne problemske sklope, kot so npr. eksploatacija novega realizma, prepletenost figuralike in abstrakcije v kodiranju umetniškega jezika, umetnost kot refleksija individualnega razmišljanja, rekontekstualizacija in reciklaža obstoječega skozi prakse minimalizma in postmodernizma z novimi argumenti. Ateljejsko delo je pri predmetu zasnovano projektno in obsega načrtovanje, eksperimentiranje in realizacijo likovnih del. Pogoj za vključitev v delo je lastno predhodno ustvarjanje ali raziskovanje na področjih grafike in razširjenih slikarskih praks. V ta namen študent predloži portfolio s preteklimi likovnimi deli.

Industrijsko in unikatno oblikovanje
Dodiplomski študijski program
Podiplomski študijski program

Predmet študentu omogoča razumevanje specifičnih temeljnih študijskih vsebin v kontekstu sodobnih umetniških praks. Študent z izbiro predmeta pokaže poglobljen interes za specifiko grafične umetnosti in za ustvarjalne možnosti grafike v okviru sodobnih umetniških praks. Cilj predmeta je postopna realizacija študentove osebne likovne govorice, tudi skozi navezavo na posamezne problemske sklope, kot so npr. eksploatacija novega realizma, prepletenost figuralike in abstrakcije v kodiranju umetniškega jezika, umetnost kot refleksija individualnega razmišljanja, rekontekstualizacija in reciklaža obstoječega skozi prakse minimalizma in postmodernizma z novimi argumenti. Ateljejsko delo je pri predmetu zasnovano projektno in obsega načrtovanje, eksperimentiranje in realizacijo likovnih del. Pogoj za vključitev v delo je lastno predhodno ustvarjanje ali raziskovanje na področjih grafike in razširjenih slikarskih praks. V ta namen študent predloži portfolio s preteklimi likovnimi deli.

Oblikovanje vizualnih komunikacij
Dodiplomski študijski program

Študent spozna zmožnosti grafičnega medija in možne aplikacije njegovih značilnih lastnosti v avtonomnih grafičnih delih ali kot dodana matrica v kombinaciji z ostalimi likovnimi mediji. Nauči se uporabljati različne tehnike, materiale in orodja, ki so potrebni za ustvarjanje v grafiki ter to prakso v skladu s posebnimi individualnimi izraznimi potrebami prenesti na področje svojega osnovnega delovanja. Po končanem programu je študent sposoben samostojno zasnovati in realizirati grafični list, zna prilagajati različne tehnike svojim konceptom in prezentirati svoja grafična dela na samostojnih razstavah.

Podiplomski študijski program