Borut Vogelnik

Borut Vogelnik, born in 1959 in Kranj, graduated in 1983 at the Academy of Fine Arts in Ljubljana. He is one of the founding members of group Irwin, in which he has worked since 1983. The group, also including Dušan Mandič, Milan Mohar, Andrej Savski and Roman Uranjek, won the Jakopič Award in 2004.

Group exhibitions:

 • 2003: Berlin, Martin Gropius Bau, Berlin-Moscow, Moscow-Berlin 1950–2000 (kat.)
 • 2004: Barcelona, Joan Miro Foundation, The beauty of failure / The failure of beauty (kat.)
 • 2005 Istanbul, 9th Istanbul Biennial (kat.)
 • 2008/2009: New York, Here is Every, Four Decades of Contemporary Art, MOMA, The Museum of Modern Art, (kat.)
 • 2010: Paris, The Promises of the Past, Centre Pompidou, 14.4.–19.7.2010 (kat.)
 • 2011/2012: Karlsruhe, The Global Contemporary, The Art Worlds After 1989, ZKM (kat.)
 • 2012: Genk (Belgija) Manifesta 9, The European Biennial of Contemporary Art (kat.)
 • 2012/2013: London, A Bigger Splash: Painting after Performance Art, Tate Modern (kat.)

Exhibitions:

 • 1989: Dusseldorf Stadtische Kunsthalle Dusseldorf (kat.)
 • 1996: Budimpešta, Ludwig Museum Budapest, Interior of the Planit (kat.)
 • 2000: Ljubljana, Moderna Galerija, Irwin Live
 • 2004: Beograd, Muzej savremene umjetnosti, Retroprincip (kat.)
 • 2012/2013: Tallinn, Construction of the Context, KUMU Art Museum

PREDMETI

Slikarstvo
Dodiplomski študijski program

Študentje z znanjem in praktičnim uporabljanjem tehnoloških vsebin lažje umeščajo lastna dela v sodobno prakso. Zato najprej pridobijo splošni uvid v pomene rabe tehnoloških postopkov in sredstev v likovni umetnosti, posebej na tistih področjih, ki so predmet študija na oddelku za slikarstvo. Študenti pridobijo vedenje o pahljači tehnoloških pristopov in postopkov, ki se jih uporablja v likovni umetnosti, skozi izvedbo konkretnih seminarskih nalog pa so jim omogočene tudi praktične izkušnje. Spoznajo risarska sredstva, osnove slikarskih sredstev in grafično tehnologijo. Usposobijo se za pravilno rabo tehnoloških sredstev pri izvedbi ateljejskega dela.

V 2. letniku smeri Slikarstvo in Grafika razvija študent dodatno tehnološko znanje in izkušnje. Pridobi dodatno vedenje o tehnikah tradicionalnih zvrsti slikarskega oziroma grafičnega dela, o pigmentih in njihovem razlikovanju po sestavi ter o povezavah med vsakokratno tehnologijo in cilji umetniškega dela. Pri tem se usposobi za eksperimentalno rabo modernih in sodobnih likovnih sredstev in njihovo kombiniranje pri izvedbi v okviru ateljejskega dela in tehnoloških seminarjev. S pridobljenim znanjem in praktičnim uporabljanjem tehnoloških vsebin študent lažje umeščajo lastna dela v sodobno prakso.