izr. prof. dr. Petra Černe Oven

Dr. Petra Černe Oven je oblikovalka, raziskovalka in predavateljica na področju oblikovanja vizualnih komunikacij, tipografije, informacijskega oblikovanja, ter širše: teorije in zgodovine oblikovanja.

Kot samostojna oblikovalka je delala za različne naročnike s področja kulture in izobraževanja in za svoje delo prejela med drugimi nagradami (DOS, BVSS) tudi eno najbolj prestižnih nagrad Type Directors Cluba iz New Yorka. Leta 2008 je zmagala na natečaju za projekt vizualne identitete dogodka “Ljubljana – svetovna prestolnica knjige 2010”. V letu 2011 je prejela nagrado “Najlepša slovenska knjiga” za prvenec Obleci me v poljub Saše Pavček.

Strokovna in znanstvena besedila ima objavljena v revijah Eye, Typography Papers, baseline, 2+3D, Typomag, Hyphen in drugih. Leta 1999 je magistrirala in leta 2004 doktorirala na priznanem Oddelku za tipografijo in grafično komunikacijo na Univerzi v Readingu (Velika Britanija), kjer je potem kot post-doc Research Fellow delala na raziskovalnem projektu The optimism of modernity s Paulom Stiffom. Kot del projekta je bila kuratorica razstave in urednica knjige ‘Edward Wright: readings, writings’ (2007).

Deluje kot slovenska predstavnica tipografske organizacije ATypI, ustanovna članica Fundacije Brumen in članica društva Pekinpah. Aktivna je v strokovnih svetih Tiporenesanse (Festival črk), ciprske konference ICTVC (International Conference on Typography and Visual Communication) in brazilske konference CIDI (Information Design International Conference).

V letu 2009 je zasnovala koncept cikla predavanj mednarodnih strokovnjakov Informacijsko oblikovanje 2009/2010 (organizacija: MAO in Pekinpah). Z Barbaro Predan je bila soavtorica razstave “Storitveno in informacijsko oblikovanje: primeri dobre prakse”, ob kateri je izšla tudi publikacija Storitveno in informacijsko oblikovanje (Pekinpah, 2010). Leta 2011 je ob pregledni razstavi v Narodni galeriji za projekt “Miljenko Licul” uredila obširno monografijo, ki je predstavila celosten opus tega pomembnega slovenskega oblikovalca. Leta 2012 sta z Barbaro Predan iniciirali in koncipirali projekt Oblikovanje agende ali kako se izogniti reševanju problemov, ki to niso (2013) s področja storitvenega in informacijskega oblikovanja za transport in zdravstvo, ki je preko delavnic v različnih državah, mednarodnega simpozija in istoimenske monografije rezultiral v številnih pilotnih projektih, ki sta jih koproducirala Društvo Pekinpah in RRALUR.

Na Oddelku za oblikovanje vizualnih komunikacij Akademije za likovno umetnost in oblikovanje predava predmet Razvoj in teorija oblikovanja in je med iniciatorji in organizatorji ALUO Design Talks. Leta 2015 je skupaj z dr. Barbaro Predan in Juretom Miklavcem soustanovila Inštitut za oblikovanje.

Spletna stran predmeta Razvoj & teorija oblikovanja

Osebna spletna stran

PREDMETI

Industrijsko in unikatno oblikovanje
Dodiplomski študijski program
Podiplomski študijski program

V prvem semestru je na predavanjih in pri seminarskem delu poudarek na razvoju sposobnosti kritičnega vrednotenja sodobnih strokovnih besedil, razstav in oblikovalskih dosežkov doma in v svetu. Študent se tako usposobi za kompetentno kritično zaznavo in jasno artikulacijo lastnih stališč v relaciji do obravnavane strokovne teme.

Študent poglobi poznavanje specifičnih vsebin v okviru izbranih tem, zna vrednotiti vire in literaturo, razume postopke in metode samostojnega raziskovalnega in razvojnega dela, zna identificirati probleme in vloge kritične analitične in sintezne obdelave oblikovalskih problemov in dosežkov. Sposoben je teoretskega opredeljevanja stanja, ključnih problemov in končnih dosežkov raziskav ter zna ovrednotiti pomen in uporabnosti ustreznih teoretičnih oblikovalskih in interdisciplinarnih metod za razreševanje zastavljenih problemov.

Predmet posreduje znanje o oblikovanju, ki v center postavlja uporabnika. Poudarek je na pridobivanju izkušenj in holistični obravnavi različnih problemov uporabnikov izdelkov in storitev ter iskanju najprimernejših rešitev, ki bodo zagotavljale številne koristi za končne uporabnike. Hkrati se predmet, tako v teoriji kot praksi, osredotoča na pomene in vidike, ki jih oblikovanje lahko odigra na področju storitvenega oblikovanja in s tem postavlja temelj za nadaljnji razvoj in kritično vrednotenje tega področja pri nas. Predmet sicer zajema tri razvojno raziskovalne stopnje: teoretično osnovo, spoznavanje orodij in razumevanje dobrih praks. Poleg metodologije in teorije predavanja dopolnjuje tudi delo na seminarskem delu s konkretno nalogo. Seminarsko delo se lahko kasneje razvije tudi v magistrsko delo.

Od študenta se pričakuje zmožnost prepoznavanja in izbiranja ključnih izzivov, vprašanj in problemov v okviru zadane tematike. Cilj predmeta je študenta pripraviti do kritičnega razmišljanja, razumevanja odgovornosti in vloge oblikovalca ter oblikovalke v družbi, s sposobnostjo prevzemanja mesta vodilnega koordinatorja v razvoju, ki oblikovanje izdelkov vidi kot širši družbeni proces.

Študent poglobi poznavanje specifičnih vsebin v okviru izbranih tem, zna vrednotiti vire in literaturo, razume postopke in metode samostojnega raziskovalnega in razvojnega dela, zna identificirati probleme in vloge kritične analitične in sintezne obdelave oblikovalskih problemov in dosežkov. Sposoben je teoretskega opredeljevanja stanja, ključnih problemov in končnih dosežkov raziskav ter zna ovrednotiti pomen in uporabnost ustreznih teoretičnih oblikovalskih in interdisciplinarnih metod za razreševanje zastavljenih problemov.

Oblikovanje vizualnih komunikacij
Dodiplomski študijski program

Predmet Razvoj in teorija oblikovanja zajema zgodovino oblikovanja in zgodovino teorij oblikovanja, vključujoč aktualne praksiološke vidike v okviru poučevanja načrtovanja tudi v stiku z drugimi podpornimi teoretičnimi predmeti. To velja za vse smeri: industrijsko oblikovanje, oblikovanje vidnih sporočil (vizualnih komunikacij), ilustracijo, fotografijo, nove vidne (in zvočne) medije ter unikatno oblikovanje. Smoter predmeta je spoznavanje zgodovine oblikovanja in razvoja oblikovalskih teorij, ki nazorsko in v praksi zaznamujejo sodobno načrtovanje in ustvarjalno prakso oblikovanja bivanjskega okolja in vidnega komuniciranja v njem, smotrne opreme in uporabnih predmetov. Študent pridobi potrebna znanja ter metodološke pristope in veščine za samostojno kritično analizo in definicijo ustvarjalnih oblikovalskih problemov in nalog.

Predmet Razvoj in teorija oblikovanja v 3. letniku se predava v dveh skupinah: predmetno in prostorsko oblikovanje (za študijske programe industrijsko oblikovanje in unikatno oblikovanje) in vidna sporočila (za študijski program vizualne komunikacije). Zajema zgodovino oblikovanja in zgodovino teorij oblikovanja, vključujoč aktualne praksiološke vidike v okviru poučevanja načrtovanja tudi v stiku z drugimi podpornimi teoretičnimi predmeti. To velja za vse smeri: industrijsko oblikovanje, oblikovanje vidnih sporočil (vizualnih komunikacij), ilustracijo, fotografijo, nove vidne (in zvočne) medije ter unikatno oblikovanje.

Podiplomski študijski program

Mentorstvo diplomskih in magistrskih del

Diplomska dela (izbor):

  • Vizualne komunikacije in oblikovanje družbene zavesti / Sebastian Žetko, mentorica Petra Černe Oven
  • Načrtovanje identitete parka skulptur “Kornarija” / Zelenko, Martin, 1984-, mentor Boštjan Botas Kenda, somentorica Petra Černe Oven, 2014
  • Celostna grafična podoba in sistem oblikovanja obrazcev za register Slovenija Donor / Ema Jeras, mentor Ranko Novak, somentorica Petra Černe Oven, 2014
  • Hommage – William Morris / Barbara Šuštar, 1982-, mentor Radovan Jenko, somentorica Petra Černe Oven, 2014
  • Rehabilitacija avtentične pravljice v slikanici Rdeče jabolko; Slikanica Rdeče jabolko / Kaja Kosmač, mentorja Petra Černe Oven, Tugomir Šušnik, somentor Boštjan Botas Kenda, 2014
  • Grozljivka, filmski plakat; Groza, ki navdihuje / Anja Šlibar; mentor Radovan Jenko, somentorica Petra Černe Oven, 2014
  • Vplivi animiranih filmov na otroke : razumevanje filmskega jezika v razvoju in učenje s filmom; Kratek animirani film v risani tehniki / Timon Leder; mentorja Petra Černe Oven in Milan Erič, 2013
  • Produkti oblikovanja vizualnih komunikacij v javnem prostoru in njihov vpliv na kvaliteto življenja ljudi: dan brez oglasa / Sara Vrbinc; mentor Boštjan Botas Kenda, somentorica Petra Černe Oven, 2013