Tečaj fotografije

[ENGLISH BELOW]

Pripravljalni tečaj fotografije za vpis v študijski program Oblikovanje vizualnih komunikacij, smer Fotografija, bo potekal ob sredah, od 15.00 do 18.00, v prostorih UL ALUO Oddelka za oblikovanje, Dolenjska cesta 83, Ljubljana. Pričel se bo v sredo, 20. februarja 2019.

 

VSEBINE

 • Osnovne zakonitosti delovanja fotografskega aparata.
 • Spoznavanje različnih tipov svetlobe in svetlobnih učinkov.
 • Modeliranje naravne, odbite in umetne svetlobe na portretu.
 • Gradnja kompozicije in delo z umetno svetlobo na primeru tihožitja.
 • Režirana in dokumentarna fotografija ter gradnja zgodbe skozi podobo.
 • Avtorsko izražanje skozi fotografski medij.
 • Obisk ene od razstav v Ljubljani z mentorjem.
 • Osnove analogne fotografije in dela v temnici.
 • Urejanje, izbor fotografij in gradnja serije.
 • Priprava mape za preizkus nadarjenosti.

 

PODATKI

 

Prijava, vpis in dodatne informacije

Od 1. februarja 2019 dalje (do zasedbe prostih mest), po e-pošti na tajnistvo.oblikovanje@aluo.uni-lj.si. Prijavnico najdete v priponki spodaj. Število udeležencev je omejeno na minimalno 10 slušateljev.

 

Pričetek

Sreda, 20. februar 2019, ob 15.00.

 

Trajanje

Do 8. maja 2019, 44 šolskih ur.

 

Vodji tečaja

Mirjam Čančer in Andrej Lamut, oba magistra oblikovanja vizualnih komunikacij na smeri Fotografija UL ALUO.

 

Materiali

Digitalen fotoaparat in beležka.

 


The preparatory course in photography for enrolment into the study programme for Visual Communication Design, the study field of Photography, will be held on Wednesdays, between 15.00 and 19.00, at UL ALUO, the Departments for Design, Dolenjska cesta 83, Ljubljana. The course will start on Wednesday, 20 February 2019.

 

CONTENTS

 • Basic instructions for using a camera.
 • Different types of light and lighting effects.
 • Using natural, reflective and artificial light for a portrait.
 • Constructing a composition and working with artificial light in the case of still life.
 • Directorial and documentary photography, and construction of a story through images.
 • Author’s expressions made through photography.
 • A visit, with a mentor, to one of the exhibitions in Ljubljana.
 • The basics of analogue photography and work in the darkroom.
 • Editing, selecting photographs and building up a photographic series.
 • Preparing a portfolio for the talent assessment.

 

INFORMATION

 

Application, enrolment, and additional information

From 1 February 2019 onwards (until all the places are taken) via e-mail to tajnistvo.oblikovanje@aluo.uni-lj.si. The application form is available in the attachment below. The minimum number of participants is 10.

 

Start

Wednesday, 20 February 2019, at 15.00.

 

Duration

Until 8 May 2019, a total of 44 school hours.

 

Heads of the course

Mirjam Čančer and Andrej Lamut, both UL ALUO alumni, Masters of Visual Communication Design in the field of Photography.

 

Materials

A digital camera and a notebook.