Tečaj risanja in slikanja – oblikovanje

[ENGLISH BELOW]

Pripravljalni tečaj risanja in slikanja za vpis v študijska programa Industrijsko in unikatno oblikovanje ter Oblikovanje vizualnih komunikacij bo potekal ob sredah, od 15.00 do 18.00, v prostorih UL ALUO Oddelkov za oblikovanje, Dolenjska cesta 83, Ljubljana. Pričel se bo v sredo, 20. februarja 2019.

 

VSEBINE

  • Risanje človeškega telesa (figura in portret) za kandidate obeh oddelkov (spoznavanje metod merjenja razmerij, učenje perspektive, raziskovanje svetlobe in sence, gradnja risarskega prostora) – risanje figure je naloga na sprejemnih izpitih oddelkov OVK in IUO.
  • Slikanje tihožitja (osnove barvne teorije, oblikovna in barvna kompozicija, spoznavanje osnov slikarstva) – ena od nalog na sprejemnih izpitih oddelka OVK.
  • Risanje ilustracij (spoznavanje principov ilustratorske naracije, metod stilizacije, različnih ilustratorskih izrazov, karikature, spoznavanje različnih likovnih tehnik) – namenjeno kandidatom za smeri Ilustracija in Grafično oblikovanje (OVK).
  • Risanje za kandidate, ki se želijo vpisati na IUO (perspektiva, konstrukcija prostora, risanje industrijskih predmetov, risanje predmetov unikatnega oblikovanja).

 

PODATKI

 

Prijava, vpis in dodatne informacije

Od 1. februarja 2019 dalje (do zasedbe prostih mest), po e-pošti na tajnistvo.oblikovanje@aluo.uni-lj.si. Prijavnico najdete v priponki spodaj.

 

Pričetek

Sreda, 20. februar 2019, ob 15.00.

 

Trajanje

Do 8. maja 2019, 44 šolskih ur.

 

Vodja tečaja

prof. mag. Milan Erič

 

Materiali

Udeleženci bodo potrebovali svinčnike 5b, 6b, šilček, oglje za risanje, radirko, krpice za brisanje oglja, pletilko ali tanko leseno paličico dolžine cca 40 cm.

 


The preparatory drawing and painting course to enrol in the study programs of Industrial Design and Applied Arts will be held on Wednesdays from 15:00 to 18:00 at the UL ALUO Department for Design, Dolenjska cesta 83, Ljubljana. It will start on Wednesday, February 20, 2019.

 

CONTENTS

  • Drawing the human body (figure and portrait) for the candidates of both Departments (getting to know the methods of measuring relationships, learning about the perspective, exploring the light and shadows, building a drawing space) – drawing a figure is part of the entrance exam of the Department for Visual Communication Design and the Department for Industrial Design and Applied Arts.
  • Painting still life (basics of colour theory, design and colour composition, learning about the basics of painting) – part of the entrance exam of the Department for Visual Communication Design.
  • Drawing illustrations (getting to know the principles of illustrative narration, stylization methods, various illustrative expressions, caricatures, learning about various art techniques) – intended for candidates of the Illustration and Graphic Design (Department for Visual Communication Design).
  • Drawing for candidates who wish to enrol in the Department for Industrial Design and Applied Arts (perspective, space construction, drawing industrial objects, drawing applied arts objects)

 

INFORMATION

 

Application, enrolment, and additional information

From February 1, 2019 onwards, via e-mail at tajnistvo.oblikovanje@aluo.uni-lj.si. The application form is available in the attachment below.

 

Starts

Wednesday, February 20, 2019, at 15:00.

 

Duration

Until May 8, 2019, 44 school hours.

 

Head of the course

Professor Milan Erič, MA

 

Materials

The participants will need 5b and 6b pencils, pencil sharpener, charcoal for drawing, eraser, charcoal wipes, knitters or a thin wooden stick measuring approximately 40 cm in length.

 

 

 


Naši študenti o tečajih ALUO

“Tečaj ponuja vsebine tako za vpis na Oddelek za industrijsko in unikatno oblikovanje kot za vpis na Oddelek za oblikovanje vizualnih komunikacij. Lahko se bolj posvetiš nalogam na določeno temo ali pa več delaš na risanju modela. Profesor Milan Erič si je vzel čas za vsakega posebej in sproti komentiral naše delo. Lahko si mu prinesel tudi svoja predhodna dela, da ti je povedal, kaj je dobro, kaj bi lahko izboljšal, na čem naj gradiš mapo. Tečaj te pripravi tudi na dejstvo, da se študija ne da narediti z levo roko, da sta samoiniciativa in motiviranost zelo pomembni.”

Tina, 1. letnik fotografije, 2016