Ilustracija

Podiplomski študijski program

OPIS SMERI

Magistrski študij temelji na samostojnem delu študenta in poglabljanju pridobljenega znanja. Teoretični in prakti­čni študij najboljših ilustratorskih (do)presežkov na svetu je študentu osnova za raziskovanje osebnih ustvarjalnih zmo­žnosti na področju ilustracije.
S študijem si boš pridobil znanje vizualnega razmišljanja za opravljanje samostojnega dela v smeri inovativnosti, temeljitega koncipiranja najzahtevnejših nalog, timskega dela skozi razumevanje interdisciplinarnosti in negovanja lastne estetske kulture ter kritične odgovornosti do globalnih vsebin.

Splošni podatki o študiju

Smer: Ilustracija

OPIS SMERI

Magistrski študij temelji na samostojnem delu študenta in poglabljanju pridobljenega znanja. Teoretični in prakti­čni študij najboljših ilustratorskih (do)presežkov na svetu je študentu osnova za raziskovanje osebnih ustvarjalnih zmo­žnosti na področju ilustracije.
S študijem si boš pridobil znanje vizualnega razmišljanja za opravljanje samostojnega dela v smeri inovativnosti, temeljitega koncipiranja najzahtevnejših nalog, timskega dela skozi razumevanje interdisciplinarnosti in negovanja lastne estetske kulture ter kritične odgovornosti do globalnih vsebin.

URNIK ZA Ilustracija

.

8.00

.
.
.
.

9.00

.
.
.
.

10.00

.
.
.
.

11.00

.
.
.
.

12.00

.
.
.
.

13.00

.
.
.
.

14.00

.
.
.
.

15.00

.
.
.
.

16.00

.
.
.
.

17.00

.
.
.
.

18.00

.
.
.
.

19.00

.
.
.
.

20.00

.
.
.
.

21.00

.