Podiplomski študijski program

Oblikovanje vizualnih komunikacij

Magistrski študijski program usmerja študenta k poglabljanju znanj in razvijanju osebnih us­tvarjalnih zmožnosti, tehnične usposobljenosti in teoretičnega znanja za samostojno kre­ativno delo na različnih področjih vizualnih komunikacij: fotografije, grafičnega oblikovanja, ilustracije in interaktivnega oblikovanja.

Študij z raziskovanjem in eksperimentiranjem spodbuja inovativnost in talent posameznika, iskanje novih pristopov koncipiranja in vizualnega izražanja komunikacijskih vsebin.

Splošni podatki o študiju

IME: Oblikovanje vizualnih komunikacij

STOPNJA: magistrski študijski program druge stopnje

TRAJANJE: 2 leti (4 semestre); skupaj 120 kreditnih točk po sistemu ECTS

SMERI: Fotografija, Grafično oblikovanje, Ilustracija, Interaktivno oblikovanje

STROKOVNI NASLOV: magistrica oblikovanja vizualnih komunikacij oziroma magister oblikovanja vizualnih komunikacij

OKRAJŠAVA: mag. obl. vizual. kom.

ZBORNIK ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA

Kako se vpišem

Katere pogoje moram izpolnjevati za vpis

V program se lahko vpiše, kdor je:
1. uspešno opravil preizkus posebne nadarjenosti, ki obsega sprejemni razgovor s predstavitvijo kandidatovega dela (zbirna mapa – portfolio) s področja vizualnih komunikacij oziroma njegovih smeri (Grafično oblikovanje, Fotografija, Ilustracija in Interaktivno oblikovanje) in predložitev pisne projekcije lastnega dela na 2. stopnji v obsegu dveh strani besedila,
2. In končal:

  1. kateri koli študijski program 1. stopnje: vizualnih komunikacij;
  2. študijski program 1. stopnje z drugih študijskih področij; če je potrebno, kandidat pred vpisom v drugostopenjski študijski program opravi morebitne manjkajoče študijske in druge obveznosti, ki so bistvene za uspešen študij, v obsegu od 10 do največ 60 ECTS kreditnih točk, ki jih za vsakega posameznega kandidata posebej določi oddelčna komisija;
  3. visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred ZViS 2004. Če je potrebno, kandidat pred vpisom v drugostopenjski študijski program opravi morebitne manjkajoče študijske in druge obveznosti, ki so bistvene za uspešen študij, v obsegu od 10 do največ 60 ECTS kreditnih točk, ki jih za vsakega posameznega kandidata posebej določi oddelčna komisija.

Pri pogojih za vpis, kot so navedeni v točkah b in c, se manjkajoče študijske obveznosti določijo individualno glede na različnost strokovnega področja ter glede na kandidatove strokovne in delovne izkušnje.

Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje, kot je navedeno v točkah od a do c, v tujini, opravili preizkus posebne nadarjenosti za drugostopenjski magistrski študij na ALUO. Vpisujejo se pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidate, ki so končali svoje šolanje v Sloveniji.

Pedagogi

prof. Boštjan Botas Kenda

Prof. Boštjan Botas Kenda se je rodil leta 1963 v Ljubljani. Diplomiral je iz založniške grafike na Istituto Europeo di Design v Milanu (Italija). Po študiju se je vključeval v…

Več
izr. prof. dr. Petra Černe Oven

Dr. Petra Černe Oven je oblikovalka, raziskovalka in predavateljica na področju oblikovanja vizualnih komunikacij, tipografije, informacijskega oblikovanja, ter širše: teorije in zgodovine oblikovanja. Kot samostojna oblikovalka je delala za različne…

Več
prof. Radovan Jenko

Radovan Jenko se je rodil v Celju leta 1955. Diplomiral je junija 1981 na varšavski Akademiji lepih umetnosti na oddelku za grafiko. Po študiju se je zaposlil v celjskem Aero…

Več

Smer: Fotografija

OPIS SMERI

Neločljivost svetlobe, časa in prostora nas učita, da je slediti trendom preprosto, veliko težje pa jih je predvidevati ali celo narekovati. Študij fotografije na drugi stopnji je izrazito povezan s teorijo, usmerjeno predvsem v notranje razumevanje podobe, ob tem pa točnost in natančnost predstavljata orodje v službi vsebine. Študij prevprašuje ustaljene prakse fotografskega jezika in postavlja nove temelje na način, da študent izbira svoj jezik primerno glede na uporabo v razli­čnih projektih – individualnih in skupinskih.

URNIK ZA SMER Fotografija

.

8.00

.
.
.
.

9.00

.
.
.
.

10.00

.
.
.
.

11.00

.
.
.
.

12.00

.
.
.
.

13.00

.
.
.
.

14.00

.
.
.
.

15.00

.
.
.
.

16.00

.
.
.
.

17.00

.
.
.
.

18.00

.
.
.
.

19.00

.
.
.
.

20.00

.
.
.
.

21.00

.

Smer: Ilustracija

OPIS SMERI

Magistrski študij temelji na samostojnem delu študenta in poglabljanju pridobljenega znanja. Teoretični in prakti­čni študij najboljših ilustratorskih (do)presežkov na svetu je študentu osnova za raziskovanje osebnih ustvarjalnih zmo­žnosti na področju ilustracije.
S študijem si boš pridobil znanje vizualnega razmišljanja za opravljanje samostojnega dela v smeri inovativnosti, temeljitega koncipiranja najzahtevnejših nalog, timskega dela skozi razumevanje interdisciplinarnosti in negovanja lastne estetske kulture ter kritične odgovornosti do globalnih vsebin.

URNIK ZA SMER Ilustracija

.

8.00

.
.
.
.

9.00

.
.
.
.

10.00

.
.
.
.

11.00

.
.
.
.

12.00

.
.
.
.

13.00

.
.
.
.

14.00

.
.
.
.

15.00

.
.
.
.

16.00

.
.
.
.

17.00

.
.
.
.

18.00

.
.
.
.

19.00

.
.
.
.

20.00

.
.
.
.

21.00

.

Smer: Interaktivno oblikovanje

Opis smeri

Poudarek študija na magistrski stopnji je raziskovanje. Na začetku študija so v okviru študijskega procesa predstavljene različne rešitve konceptualnih problemov s pomočjo tehnologij (resolucije, različne dimenzije, časovne omejitve …) in osnovni principi postavitev za različne medije (TV, računalniški zasloni, projekcije, mobilni telefoni, spletna mesta, ohranjevalniki zaslona, bannerji …). Med študijem raziskuješ izbrano vsebino ter jo opredeliš z različnimi vsebinskimi in formalnimi vidiki.

URNIK ZA SMER Interaktivno oblikovanje

.

8.00

.
.
.
.

9.00

.
.
.
.

10.00

.
.
.
.

11.00

.
.
.
.

12.00

.
.
.
.

13.00

.
.
.
.

14.00

.
.
.
.

15.00

.
.
.
.

16.00

.
.
.
.

17.00

.
.
.
.

18.00

.
.
.
.

19.00

.
.
.
.

20.00

.
.
.
.

21.00

.

Smer: Grafično oblikovanje

OPIS SMERI

Namen magistrskega študija je usposabljanje študenta za reševanje zahtevnih projektov, samostojno koncipiranje in projektiranje ter izvedbo kompleksnih problemov na izbranih področjih grafičnega oblikovanja. Poudarek je na teoretsko zasnovanih in komunikacijsko podprtih sistemih, ki presegajo rutinske prakse. Naš cilj je, da te usposobimo za reševanje kompleksnih nalog, podprtih z znanjem reševanja vizualizacije problemov drugih (naročnikovih) strok.

URNIK ZA SMER Grafično oblikovanje

.

8.00

.
.
.
.

9.00

.
.
.
.

10.00

.
.
.
.

11.00

.
.
.
.

12.00

.
.
.
.

13.00

.
.
.
.

14.00

.
.
.
.

15.00

.
.
.
.

16.00

.
.
.
.

17.00

.
.
.
.

18.00

.
.
.
.

19.00

.
.
.
.

20.00

.
.
.
.

21.00

.