Ilustracija

Dodiplomski študijski program

Opis smeri

Študij na dodiplomski stopnji omogoča znanje vizualnega razmišljanja za opravljanje samostojnega dela na vseh po­dročjih javnega življenja, na katerih lahko ilustracija sama nosi rešitev komunikacije ali pa je pomemben subjekt celote vidnega sporočanja.
Študent v 1. letniku pridobi splošno znanje, ki se nadgrajuje v težavnostnih stopnjah v višjih letnikih do šestega semestra. V zadnjem semestru študent konča študij z zahtevnejšim projektom, ki zahteva in vsebuje večplastno znanje s področja ilustracije s pomočjo podrobne analize vsebine.

Splošni podatki o študiju

Smer: Ilustracija

Opis smeri

Študij na dodiplomski stopnji omogoča znanje vizualnega razmišljanja za opravljanje samostojnega dela na vseh po­dročjih javnega življenja, na katerih lahko ilustracija sama nosi rešitev komunikacije ali pa je pomemben subjekt celote vidnega sporočanja.
Študent v 1. letniku pridobi splošno znanje, ki se nadgrajuje v težavnostnih stopnjah v višjih letnikih do šestega semestra. V zadnjem semestru študent konča študij z zahtevnejšim projektom, ki zahteva in vsebuje večplastno znanje s področja ilustracije s pomočjo podrobne analize vsebine.

URNIK ZA Ilustracija

.

8.00

.
.
.
.

9.00

.
.
.
.

10.00

.
.
.
.

11.00

.
.
.
.

12.00

.
.
.
.

13.00

.
.
.
.

14.00

.
.
.
.

15.00

.
.
.
.

16.00

.
.
.
.

17.00

.
.
.
.

18.00

.
.
.
.

19.00

.
.
.
.

20.00

.
.
.
.

21.00

.