Dodiplomski študijski program

Oblikovanje vizualnih komunikacij

Univerzitetni študijski program prve stopnje Oblikovanje vizualnih komunikacij pokriva področje fotografije, grafičnega oblikovanja, ilu­stracije in interaktivnega oblikovanja. Študent skozi seminarske naloge, ateljejsko delo in predavanja usvojiti temeljno znanje, ki ga je mogoče uporabiti v široko razvejani praksi: tiskani mediji, internetne strani, fotografija, ilustracija.

Po enotnem prvem letu se študij specializira za posamezna področja in jih smiselno nadgrajuje na drugi stopnji študija. Študij te usmerja k razvoju kritične presoje rezultatov oblikovalskega dela in te prek različnih projektov neposredno povezuje z delovnim okoljem.

Splošni podatki o študiju

IME: Oblikovanje vizualnih komunikacij

STOPNJA: univerzitetni študijski program prve stopnje

TRAJANJE: 3 leta (6 semestrov); skupaj 180 kreditnih točk po sistemu ECTS

SMERI: Fotografija, Grafično oblikovanje, Ilustracija

STROKOVNI NASLOV: diplomirana oblikovalka vizualnih komunikacij (UN) oziroma diplomirani oblikovalec vizualnih komunikacij (UN)

OKRAJŠAVA: dipl. obl. vizual. kom. (UN)

ZBORNIK ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA

Kako se vpišem

Katere pogoje moram izpolnjevati za vpis

V program se lahko vpiše:

 1. kdor je opravil maturo;
 2. kdor je opravil poklicno maturo v katerem koli srednješolskem programu in izpit iz enega maturitetnih predmetov: umetnostna zgodovina, likovna teorija, zgodovina, filozofija, psihologija ali sociologija; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi;
 3. kdor je pred 1. 6. 1995 končal kateri koli štiriletni srednješolski program.

Vsi kandidati morajo opraviti preizkus nadarjenosti, ki poteka in se ocenjuje po Pravilniku o preizkusu nadarjenosti Akademije za likovno umetnost in oblikovanje ter pravilih Vpisne komisije Univerze v Ljubljani, objavljenih v vsakokratnem letnem Razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Kako se vpišem

 1. S študijskim programom se seznaniš na informativnem dnevu in dogodku Informativa.
 2. Svoje znanje preveriš oziroma dopolniš na tečajih, ki jih organiziramo v poletnem semestru.
 3. Postopek prijave je objavljen v razpisu za vpis na študijski program. Razpis za vpis je objavljen na spletni strani pristojnega ministrstva in ALUO.
 4. Po uspešni prijavi te obvestimo o pristopu k prvemu delu preizkusa nadarjenosti.
 5. Za prvi del preizkusa nadarjenosti oddaš mapo s svojimi deli (podrobna navodila o številu, vsebini del so objavljena v besedilu razpisa in na spletni strani ALUO).
 6. Če je tvoja mapa pozitivno ocenjena, opravljaš drugi del preizkusa posebne nadarjenosti, ki poteka v zadnjih dneh junija oz. začetku julija.
 7. O rezultatu drugega dela preizkusa te obvesti ALUO.
 8. Po rezultatih mature prejmeš sklep o sprejemu na študijski program.
 9. Vpis na ALUO poteka elektronsko v začetku avgusta; o vpisu boš prejel obvestilo referata za dodiplomski študij.

Pedagogi

prof. Boštjan Botas Kenda

Prof. Boštjan Botas Kenda se je rodil leta 1963 v Ljubljani. Diplomiral je iz založniške grafike na Istituto Europeo di Design v Milanu (Italija). Po študiju se je vključeval v…

Več
prof. Eduard Čehovin

Prof. Eduard Čehovin uči interaktivno oblikovanje, kinetično tipografijo, grafično oblikovanje IP na Oddelku za oblikovanje Akademije za likovno umetnost Univerze v Ljubljani. Diplomiral je na beograjski Fakulteti za uporabno umetnost,…

Več
izr. prof. dr. Petra Černe Oven

Dr. Petra Černe Oven je oblikovalka, raziskovalka in predavateljica na področju oblikovanja vizualnih komunikacij, tipografije, informacijskega oblikovanja, ter širše: teorije in zgodovine oblikovanja. Kot samostojna oblikovalka je delala za različne…

Več
prof. mag. Milan Erič

Milan Erič se je rodil leta 1956 v Slovenj Gradcu. Študiral je slikarstvo pri profesorju Janezu Berniku na ALU v Ljubljani, kjer je diplomiral leta 1979. Študij je nadaljeval na…

Več
prof. Radovan Jenko

Radovan Jenko se je rodil v Celju leta 1955. Diplomiral je junija 1981 na varšavski Akademiji lepih umetnosti na oddelku za grafiko. Po študiju se je zaposlil v celjskem Aero…

Več
izr. prof. Peter Koštrun

Peter Koštrun se je rodil v Ljubljani leta 1979. Končal je Srednjo šolo za oblikovanje in fotografijo, nato pa je bil med letoma 1998 in 2001 zaposlen kot uradni fotograf…

Več
prof. dr. Jure Mikuž

Jure Mikuž se je rodil leta 1949 v Ljubljani, kjer je 1972 na Univerzi diplomiral iz zgodovine umetnosti in zgodovine. Med letoma 1972–1974 je bil kustos likovne zbirke v Muzeju…

Več
prof. dr. Jožef Muhovič

Jožef Muhovič, rojen leta 1954 v kraju Sv. Lenart pri Gornjem Gradu, je diplomiral na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani leta 1977. Leta 1980 je zaključil specialko iz slikarstva…

Več
izr. prof. dr. Nadja Zgonik

Nadja Zgonik, rojena 1964 v Postojni, je 1988 diplomirala, 1993 magistrirala in 1997 z disertacijo Mit nacionalnega v slovenski likovni umetnosti doktorirala na Filozofski fakulteti. V letih 1986–1987 je delala…

Več

Smer: Fotografija

OPIS SMERI

V poplavi podob, ki nakazujejo, da smo vsi fotografi, sta znanje in razumevanje svetlobe ključ do razumevanja okolja v najširšem mogočem pomenu. Fotografija se tako začne z razumevanjem svetlobe kot fizikalnega pojava in konča s sve­tlobo kot mislijo. Študij skozi individualno delo povezuje tehni­ko, zgodovino in teorijo v celoto, ki nudi študentu široko množico znanj, prepotrebnih za fotografovo integracijo v sodobno družbo. Če je odlika vsakega ustvarjalca moč predstave, je posebnost fotografov moč predvidevanja.

URNIK ZA SMER Fotografija

.

8.00

.
.
.
.

9.00

.
.
.
.

10.00

.
.
.
.

11.00

.
.
.
.

12.00

.
.
.
.

13.00

.
.
.
.

14.00

.
.
.
.

15.00

.
.
.
.

16.00

.
.
.
.

17.00

.
.
.
.

18.00

.
.
.
.

19.00

.
.
.
.

20.00

.
.
.
.

21.00

.

Smer: Ilustracija

Opis smeri

Študij na dodiplomski stopnji omogoča znanje vizualnega razmišljanja za opravljanje samostojnega dela na vseh po­dročjih javnega življenja, na katerih lahko ilustracija sama nosi rešitev komunikacije ali pa je pomemben subjekt celote vidnega sporočanja.
Študent v 1. letniku pridobi splošno znanje, ki se nadgrajuje v težavnostnih stopnjah v višjih letnikih do šestega semestra. V zadnjem semestru študent konča študij z zahtevnejšim projektom, ki zahteva in vsebuje večplastno znanje s področja ilustracije s pomočjo podrobne analize vsebine.

URNIK ZA SMER Ilustracija

.

8.00

.
.
.
.

9.00

.
.
.
.

10.00

.
.
.
.

11.00

.
.
.
.

12.00

.
.
.
.

13.00

.
.
.
.

14.00

.
.
.
.

15.00

.
.
.
.

16.00

.
.
.
.

17.00

.
.
.
.

18.00

.
.
.
.

19.00

.
.
.
.

20.00

.
.
.
.

21.00

.

Smer: Grafično oblikovanje

OPIS SMERI

Študij obsega pridobitev konceptualnih in tehničnih veščin z uporabo znanj s področij fotografije, ilustracije, tipografije in teoretičnih znanj. Študent se nauči samostojnega načrtovanja in timskega dela ter skozi projekte spozna proces oblikovanja od zasnove do realizacije. Pridobljena znanja ti omogočajo samostojno delovanje na srednje zahtevnih področjih vizualnih komunikacij.

URNIK ZA SMER Grafično oblikovanje

.

8.00

.
.
.
.

9.00

.
.
.
.

10.00

.
.
.
.

11.00

.
.
.
.

12.00

.
.
.
.

13.00

.
.
.
.

14.00

.
.
.
.

15.00

.
.
.
.

16.00

.
.
.
.

17.00

.
.
.
.

18.00

.
.
.
.

19.00

.
.
.
.

20.00

.
.
.
.

21.00

.